Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Bir Ayet Bir Hadis

Yüce Yaratıcı şöyle buyuruyor.!
"Kafirler kendilerine (Kıyamet) saati ansızın gelinceye kadar,veya kısır günün azabı gelinceye kadar,şüphe içinde devam edecekler.Mülk o gün ALLAH'INDIR onların arasına hükmeder, İman edip Salih Amel işleyenler Naim Cennetlerindedirler.İnkar edip Ayetlerimizi yalanlayanlar,işte onlar için alçaltıcı azap vardır." (HACC SURESİ 55-56-57)

Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor.!
"Kulun Tövbe etmesinden dolayı ALLAH Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zaman ki sevincinden çok daha fazladır." (Buhari,Müslim)

allah razı olsun kardeşim.
allah islamla şereflenen tüm mümin kardeşlermizi sevindirsin.
amin

"Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir."
(Al-i İmran 19)
Allah (z.c.hz.)leri buyurur: "Bir adam bilse ki Ben kudret sahibiyim, günahları affederim. O şirk etmedikçe, Ben onu affederim."

(G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 329/1)

"Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz, Allah dilediğini yapar." (Hac Suresi 18)

Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı. "Ey Cebrail! Bunlar da kim?" diye sordum: "Bunlar," dedi, "insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir." (Buhari 4323)

"De ki: “Şüphesiz bana, dini Allah’a has kılarak O’na ibadet etmem emredildi.”
“Bana, müslümanların ilki olmam da emredildi.”
De ki“Eğer ben Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım.”
De ki: “Ben dinimi Allah’a has kılarak sadece O’na ibadet ediyorum.”
“Siz de Allah’tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin!” De ki: “Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir.”
Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında (ateşten) katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım bana karşı gelmekten sakının.
Tağut’tan ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah’a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele!
Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.
Hakkında azap sözü (hükmü) gerçekleşenler, hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın?
Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için (cennette) üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaadde bulunmuştur. Allah vadinden dönmez.
Görmedin mi, Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır." (ZÜMER SURESİ 11- 21. ayetler)


“Müminler, birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet etme ve birbirlerine şefkat gösterme konusunda bir vücut gibidirler. Vücudun bir organı rahatsız olsa, diğer organlar uykusuzluk ve hararette ona ortak olurlar" (BUHARİ MÜSLİM)


allah razı olsun kardeşim.
allah islamla şereflenen tüm mümin kardeşlermizi sevindirsin.
amin

Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hâkimiyeti Allah’a aittir. O ne dilerse yaratır, dilediği gibi yaratır. Allah’ın herşeye gücü yeter.

Mâide Sûresi: 17 / Âyet-i Kerime Meâliİki şey vardır ki, Allah cezasını dünyada verir: Biri zulüm, diğeri anne babaya karşı gelmek.

Câmiü’s-Sağîr, No: 98 / Hadis-i Şerif Meâli

Eğer gerçek mü’minlerseniz, ancak Allah’a tevekkül edin.

Mâide Sûresi: 23 / Âyet-i Kerime MeâliYemeklerinizi birlikte yiyin ve Allah’ın ismini zikredin ki bereketlensin.

Câmiü’s-Sağîr, No: 100/ Hadis-i Şerif Meâli

Ey iman edenler! Allah’tan korkun, sizi O'nun rızasına ulaştıracak vesileleri arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Mâide Sûresi: 35 / Âyet-i Kerime Meâli
Allah’ı büyük tanıyıp dilinizle de bunu ifâde ediniz ki Allah da günahlarınızı bağışlasın.

Câmiü’s-Sağîr, No: 112 / Hadis-i Şerif Meâli

İnkâr edenlere gelince, yeryüzünde olan şeylerin hepsi ve onların bir misli daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini feda edecek olsalar, bu fidye onlardan kabul olunmaz. Onlar için pek acı bir azap vardır.

Mâide Sûresi: 86 / Âyet-i Kerime Meâli

[SIZE=3]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Dünya için çalışmakta hırs göstermeyin. Çünkü herkes dünyada kendisi için ne takdir edilmişse ona kavuşur.

Câmiü’s-Sağîr, No: 118 / Hadis-i Şerif Meâli

[/SIZE]

Kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve ıslâh olursa,
elbette Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak ki
Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.


Mâide Sûresi: 39 / Âyet-i Kerime Meâli


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


İnsanların en açı ilim isteklisidir, en tok olanı da ona istek duymayandır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 114 / Hadis-i Şerif Meâli

Bilmiyor musun ki göklerin de, yerin de hâkimiyeti Allah’a aittir; O dilediğine lâyık olduğu cezayı verir, dilediğini de bağışlar. Allah herşeye hakkıyla kadirdir.

Mâide Sûresi: 40 / Âyet-i Kerime MeâliYatacağınız zaman kapılarınızı kapayınız, yemek kaplarınızın üzerini örtünüz, su kaplarınızın ağzını bağlayınız, yanan ateşi söndürünüz. Bunları yaparsanız size zararların dokunmasına Allah tarafından izin verilmez.

Câmiü’s-Sağîr, No: 116 / Hadis-i Şerif Meâli

Hükmedeceğin zaman adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah adaletle hükmedenleri sever.

Mâide Sûresi: 42 / Âyet-i Kerime MeâliAllah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 118 / Hadis-i Şerif Meâli

İnsanlardan korkmayın, Benden korkun ve âyetlerimi az bir menfaat karşılığında değiştirmeyin. Her kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederek onunla hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendisidir.

Mâide Sûresi: 44 / Âyet-i Kerime MeâliAllah katında en sevimli amel, ölünceye kadar dilin, Allah'ın zikri ile meşgul olmasıdır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 119 / Hadis-i Şerif Meâli

Sana, daha önce indirilen kitapları tasdik edici ve onlar üzerine bir koruyucu olarak Kur’ân’ı indirdik. O halde aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan ayrılarak onların heveslerine uyma.

Mâide Sûresi: 48 / Âyet-i Kerime MeâliAllah’ın en sevdiği amel aç olan bir muhtaca yemek yedirmek veya onun bir borcunu ödemek ya da onun bir sıkıntısını gidermektir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 120 / Hadis-i Şerif Meâli

Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdikleriyle sizi imtihan etmek için farklı ümmetlere ayırdı.

Mâide Sûresi: 48 / Âyet-i Kerime Meâli

Farzları yerine getirdikten sonra, Allah’ın en çok sevdiği amel bir Müslümanı sevindirmektir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 120 / Hadis-i Şerif Meâli


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com