Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Bir Ayet Bir Hadis

Biz peygamberleri ancak Allah’ın rahmetiyle müjdeleyici ve Onun azabından sakındırıcı olarak göndeririz.

En’âm Sûresi: 48 / Âyet-i Kerime Meâliİstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır, onu fetheden asker de ne güzel askerdir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 3207 / Hadis-i Şerif Meâli

Kim peygamberlere iman eder ve güzel işler
yaparak hâlini düzeltirse, işte onlara ne bir
korku vardır, ne de mahzun olacaklardır.

En’âm Sûresi: 48 / Âyet-i Kerime Meâli


Bir kötülük yaptığında arkasından
hemen bir iyilik yap.


Câmiü’s-Sağîr, No: 246/ Hadis-i Şerif Meâli

Âyetlerimizi yalanlayanlara, Allah’a itaatten ayrılmakta ısrar ettikleri için azap dokunacaktır.

En’âm Sûresi: 49 / Âyet-i Kerime MeâliBiriniz bir işçi tuttuğunda vereceği ücreti kendisine bildirsin.

Câmiü’s-Sağîr, No: 247/ Hadis-i Şerif Meâli

De ki: Ben size “Allah’ın hazineleri benim yanımdadır” demiyorum. Size “Ben gaybı bilirim” de demiyorum. Size “Ben meleğim” de demiyorum.Ben ancak bana vahyedilene uyarım.

En’âm Sûresi: 50 / Âyet-i Kerime Meâli


Kendisiyle Müslüman kardeşi tarafından istişare edilen kimse,
ona bildiği faydalı şeyi söyleyerek yol göstersin.


Câmiü’s-Sağîr, No: 1456 / Hadis-i Şerif Meâli

Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkan ve kendileri için O′ndan başka bir dost ve şefaatçi bulunmadığına inanan kimseleri, o Kur′ân ile Allah′ın azabından sakındır; olur ki böylece takva sahibi olurlar.

En’âm Sûresi: 51 / Âyet-i Kerime Meâli

İdareci çok öfkelendiğinde şeytan ona galip gelir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 250/ Hadis-i Şerif Meâli

Onları birbirleriyle böylece imtihana uğrattık ki, “Allah bizim aramızdan lütfuna bunları mı lâyık gördü?” deyiversinler. Şükredenleri en iyi bilen Allah değil midir?

En’âm Sûresi: 53 / Âyet-i Kerime Meâli

Bir kadın güzel koku sürünüp bunu hissetsinler diye bir topluluğa uğrarsa, zina etmiş olur.

Câmiü’s-Sağîr, No: 251/ Hadis-i Şerif Meâli

Âyetlerimize iman edenler sana geldiklerinde sen onlara de ki: Selâm üzerinize olsun. Rabbiniz size rahmetini vaad etti.

En’âm Sûresi: 54 / Âyet-i Kerime Meâli


Bir kimse geceleyin uyanır, eşini de uyandırır, iki rekât namaz kılarlarsa Allah’ı çok zikreden kadın ve erkeklerden yazılırlar.

Câmiü’s-Sağîr, No: 253/ Hadis-i Şerif Meâli

Sizden kim cahillik edip bir kötülük işler de sonra o günahın ardından tevbe ederek ıslah olursa, muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

En’âm Sûresi: 54 / Âyet-i Kerime Meâli

Birini uykudan yandığında şu duâyı yapsın: “Ruhumu bana geri döndüren, vücuduma âfiyet ve Kendisini zikretme fırsatı veren Allah’a hamd olsun.”

Câmiü’s-Sağîr, No: 255/ Hadis-i Şerif Meâli

De ki: Ben sizin Allah’ı bırakıp da taptığınız şeylere ibadet etmekten men edildim. De ki: Ben sizin heveslerinize uymam. Eğer uyarsam sapıtmış olurum ve hidayet nasip edilenlerden olmam.

En’âm Sûresi: 56 / Âyet-i Kerime Meâli


Kul Müslüman olup İslâmın gereklerini yerine getirdiğinde, Allah daha önce işlediği bütün kötülükleri affeder. Bundan sonra her amelin karşılığı şu şekilde verilir: İyilik on katından yedi yüz katına kadar karşılık görür. Kötülük, Allah affetmediği takdirde misliyle cezalandırılır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 256/ Hadis-i Şerif Meâli

Gaybın anahtarları da Allah’ın ilmindedir; onları O′ndan başkası bilemez. Karada ve denizde olanı da O bilir.

En’âm Sûresi: 59 / Âyet-i Kerime MeâliBirinizin başına bir musîbet geldiğinde şöyle desin: “Şüphesiz biz Allah’ın kullarıyız, sonunda yine O′na döneceğiz. Allah’ım, musîbetimin mükâfatını ancak Senden istiyorum. Bundan dolayı beni mükâfatlandır ve onun ardından da bana daha hayırlısını ihsan et.

Câmiü’s-Sağîr, No: 261/ Hadis-i Şerif Meâli

Allah’ın ilmi olmadan ne bir yaprak düşer, ne de yeryüzünün karanlıklarında bir dane saklı kalır. Yaş ve kuru ne varsa ap açık bir kitapta yazılmıştır.

En’âm Sûresi: 59 / Âyet-i Kerime Meâli


İnsanoğlu sabahladığında bütün organları diline yalvararak şöyle derler: “Hakkımızda Allah’tan kork. Bizim istikametimiz ancak seninle mümkündür. Sen istikamet üzere olursan, biz de istikamet üzere oluruz. Sen saparsan biz de saparız.”

Câmiü’s-Sağîr, No: 264/ Hadis-i Şerif Meâli

Kullarının üzerinde kudret ve tasarruf sahibi olan ve üzerinize, yaptıklarınızı kaydeden melekler gönderen de O′dur.

En’âm Sûresi: 61 / Âyet-i Kerime Meâli


Yatağına uzandığında şöyle duâ et: “Allah’ın adıyla.
O′nun gazabından, şiddetli azabından, kullarının
şerrinden, şeytanların vesveseleri ve yanımda bulunmalarından Allah’ın mükemmel sıfatlarına sığınırım.”


Câmiü’s-Sağîr, No: 266 / Hadis-i Şerif Meâli

De ki: Karanın ve denizin karanlıklarından sizi kurtaran kimdir? Siz açıkça ve gizlice O′na yalvarıp “Bizi bundan kurtarırsan, muhakkak biz şükredenlerden oluruz” dersiniz.

En’âm Sûresi: 63 / Âyet-i Kerime Meâli


Kul, Allah korkusundan dolayı ürperdiğinde, kuruyan ağaç yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür.

Câmiü’s-Sağîr, No: 274 / Hadis-i Şerif Meâli

..De ki: Sizi ondan ve her sıkıntıdan Allah kurtarır; sonra siz yine O′na ortak koşarsınız.

En’âm Sûresi: 64 / Âyet-i Kerime Meâli


Biriniz birşey yediği zaman Allah′ın adını ansın. Eğer başında Allah’ın adını anmayı unutursa “Bismillâhi alâ evvelihî ve’1-âhirihî (Başında da, sonunda da Allah′ın adıyla)” desin.

Câmiü’s-Sağîr, No: 278 / Hadis-i Şerif Meâli

De ki: Üstünüzden veya ayaklarınızın altından size bir azap göndermeye, yahut sizi fırkalara ayırıp karıştırarak birbirinizin kötülüğünü size tattırmaya kàdir olan da O′dur.

En’âm Sûresi: 65 / Âyet-i Kerime Meâli

Biriniz birşey yediğinde, “Allah′ım, bunu bize bereketli kıl ve onun yerine daha hayırlısını ihsan eyle” desin.

Câmiü’s-Sağîr, No: 279 / Hadis-i Şerif Meâli


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com