Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Bir Ayet Bir Hadis

Bilin ki Allah’ın cezâsı çok şiddetlidir ve Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Mâide Sûresi: 98 / Âyet-i Kerime Meâli
Dininde ihlâslı ol ki, az bir amel bile sana kâfi gelsin.


Câmiü’s-Sağîr, No: 170 / Hadis-i Şerif Meâli

Peygambere düşen, ancak tebliğ etmektir. Açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de Allah hakkıyla bilir.

Mâide Sûresi: 99 / Âyet-i Kerime Meâli
Yaptığınız amelleri sırf Allah rızâsı için işleyiniz. Çünkü Allah sadece kendisi için yapılan amelleri kabul eder.

Câmiü’s-Sağîr, No: 171 / Hadis-i Şerif Meâli

De ki: Habisle temiz bir olmaz—habisin çokluğu hoşunuza gitse bile. Artık Allah’tan korkun, ey akıl sahipleri, tâ ki kurtuluşa eresiniz.

Mâide Sûresi: 100/ Âyet-i Kerime MeâliBir toplulukta faiz yaygınlaşırsa o topluluk mutlaka kıtlıkla cezalandırılır. Rüşvet yaygınlaşırsa o topluluk korkuyla cezalandırılır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 3451 / Hadis-i Şerif Meâli

Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resûlünü hidayet ve hak din ile gönderen O’dur.

Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah’ın Resûlüdür.


Fetih Sûresi: 28-29 / Âyet-i Kerime MeâliÜmmetimden bir adam gördüm ki, Sırat Köprüsünde sürünerek ve emekliyerek yol almaya çalışıyordu.

Bana getirdiği salâvatlar geldi, elinden tutarak ayağa kaldırdı. Böylece Sıratı geçti.


Câmiü’s-Sağîr, No: 1456 / Hadis-i Şerif Meâli

Allah gafûrdur, günahları çok bağışlar; halîmdir, kullarına yumuşaklıkla muâmele eder ve tevbe edip ıslâh olsunlar diye onları cezalandırmakta acele etmez.

Mâide Sûresi: 101 / Âyet-i Kerime MeâliAllah′a ihlâsla ibâdet ediniz. Beş vakit namazınızı kılın. Gönül hoşluğu ile malınızın zekâtını verin. Ramazan orucunuzu tutun. Haccınızı yapın ki, Rabbinizin Cennetine giresiniz.

Câmiü’s-Sağîr, No: 172 / Hadis-i Şerif Meâli

Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça, sapıtmış olanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüp varacağı yer Allah’ın huzurudur; yaptıklarınızı O size bildirecektir.

Mâide Sûresi: 105 / Âyet-i Kerime MeâliÜmmetim hakkında en çok korktuğum şey nefsin isteklerine uymak ve ölümsüzlük hayâlidir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 176 / Hadis-i Şerif Meâli

“Allah’a yemin ederiz ki, hakkında şahitlik edeceğimiz kimse kendi akrabamızdan olsa bile, biz hiçbir menfaat karşılığında doğruluktan ayrılmayız ve Allah′ın emrettiği şahitliği gizlemeyiz. Gizlersek günahkârların ta kendisi olalım.”

Mâide Sûresi: 106 / Âyet-i Kerime MeâliAllah′ın sana emrettiği farzları işle ki, insanların en çok ibâdet edenlerinden olasın. Sana yasakladığı haramlardan sakın ki, insanların en takvâlılarından olasın. Senin için takdir ettiği kısmetine râzı ol ki, insanların en zenginlerinden olasın.

Câmiü’s-Sağîr, No: 178 / Hadis-i Şerif Meâli

İsâ [Rabbine] der ki: “Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Hak olmayan bir şeyi ben söyleyemem. Eğer söylemişsem Sen zaten onu bilirsin. Sen benim gönlümde olanı bilirsin; ben ise Senin açıklamadığın şeyi bilemem...”

Mâide Sûresi: 116 / Âyet-i Kerime MeâliÇocuklarınızı şu üç haslet üzere terbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun Ehl-i Beytinin sevgisi ve Kur’ân okumak. Çünkü Kur’ân okuyanlar, Allah’ın Arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı Kıyamet Gününde, peygamberler ve asfiyalarla beraber Arşın gölgesinde bulunacaklardır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 180 / Hadis-i Şerif Meâli

Îsâ [Rabbine] der ki: “Eğer onlara azap edersen onlar Senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, elbette Sen dilediğini yapmaya kàdirsin ve Sen her şeyi hikmetle yaparsın.”

Mâide Sûresi: 118/ Âyet-i Kerime MeâliAlırken, satarken, borcunu öderken ve borcunu isterken yumuşak davranan kişiyi Allah Cennetine koysun.

Câmiü’s-Sağîr, No: 181 / Hadis-i Şerif Meâli

Allah buyurur ki: Doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gün bugündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan Cennetler vardır. Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah′tan.

Mâide Sûresi: 119/ Âyet-i Kerime MeâliGücünüz yettiği müddetçe Müslümanlara suç kesin olarak sabitleşmedikçe ceza vermemeye çalışın. Müslüman için en küçük bir çıkış yolu bulduğunuzda onu serbest bırakınız. Çünkü idarecinin affetmede yanılması, ceza vermede yanılmasından daha hayırlıdır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 182 / Hadis-i Şerif Meâli

Göklerin ve yerin ve onlardaki herşeyin hâkimiyeti Allah′ındır. O herşeye hakkıyla kâdirdir.

Mâide Sûresi: 120/ Âyet-i Kerime Meâli


Allah′a duânızın kabul edileceğine kesinlikle inanmış olarak duâ edin. Şunu da bilin ki, Allah kendisinden gafil ve başka işlerle meşgul bir kalbin duâsını kabul etmez.

Câmiü’s-Sağîr, No: 183 / Hadis-i Şerif Meâli


Hamd, bütünüyle o Allah’a aittir ki, gökleri ve yeri yaratmış, karanlıkları ve aydınlığı var etmiştir. Yine de inkâr edenler, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar.


En’am Sûresi: 1 / Âyet-i Kerime MeâliCennetliklerin en aşağı derecesinde olanına seksen bin hizmetçi, yetmiş iki huri verilir ve kendisi için inci, zeberced ve yakuttan Câbiye ve San’a arası genişliğinde bir çadır kurulur.

Câmiü’s-Sağîr, No: 186 / Hadis-i Şerif Meâli

Sizi çamurdan yaratan, sonra da size bir ecel takdir eden Odur. Kıyamet gününün vakti de Onun ilmindedir. Hâlâ siz şüphe ediyorsunuz.

En’am Sûresi: 2 / Âyet-i Kerime Meâli
Sohbet toplantılarının hakkını Allah’ı çok çok zikrederek, yolunu kaybedenlere yol göstererek ve harama bakmayarak ödeyiniz.

Câmiü’s-Sağîr, No: 187 / Hadis-i Şerif Meâli

Göklerde ve yerde Allah O’dur. O sizin gizli ve açık her halinizi bilir; kazandığınız iyilik ve kötülükleri de bilir.

En’âm Sûresi: 3 / Âyet-i Kerime MeâliAzimeti uygulayın. Ruhsatı da kabul edin. İnsanların ayıp ve kusurlarıyla uğraşmayın ki, şerlerinden emin kalasınız.

Câmiü’s-Sağîr, No: 188 / Hadis-i Şerif MeâliDe ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, peygamberleri yalanlayanların âkıbetleri ne oldu?

En’âm Sûresi: 11 / Âyet-i Kerime MeâliAllah sana bir mal verdiğinde, Allah’ın sana olan nimet ve kereminin izleri sende görülsün.

Câmiü’s-Sağîr, No: 189 / Hadis-i Şerif Meâli


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com