Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Peygamber Efendimizin çarşamba günü ile ilgili hadisi şerifleri...

Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:


"Çarşamba günü, uğursuzluğu sürekli olan bir gündür."


(Taberani El-Mucemu'l-evsat, No:807, 1/444, İbn-i Münzir, İbn-i Merduyeh,Suyuti ed-Dürrül mensur,14/80-81, Kurtubi, Tefsir:17/132Münavi Feyzu'l-kadir, 1/90 Acluni keşfu'l hafa,2/397 Alüsi, Ruhul Meani, !5/130)Çarşamba günü kendisinde, çocukların ihtiyar olacağı, yanılgısı pek yakın uğursuz bir gündür. Allah Ad kavmi üzerine rüzgarı o gün salmıştır. Firavun o gün doğmuştur, rablik iddiasına kalkışmıştır ve o gün helak olmuştur.

(Suyuti, el-Leali, 1/439-440, İbni Arrak, Tezihü'ş-şeria, 2/53-54)Ümmetim (zorlanacağı için) kerih görecek olmasaydı, elbette onlara çarşamba günü yola çıkmamalarını emrederdim. Çıkış için günlerin bana en sevgilisi ise perşembe günüdür."

(Deylemi, el-Firdevs, Münavi, Feyzu'l kadir No:8, 1/88, Alusi, Ruhul Meani, 15/130, Numan Alusi, Galiyetü'l-Mevaiz, 2/101)


Ay içerisinde bulunan son çarşamba, uğursuzluğu süregelen bir gündür.

(Hatib, Tarih-u Bağdad, No:7727, 14/406, Veki, el-Gurar, İbni Merduyeh, et-Tefsir, Suyuti, ed-Durrü'l-Mensur, 14/81, Cem'u'l-Cevami, No:4, 1/23, el-Camiu'ssağir, No:8, Münavi, Feyzu'l Kadir, 1/86, el-Leali'l-masnu'a, 1/441, İbni Arrak, Tenzihü'ş-şeria 2/55)


Hayrı da, şerri de, uğuru da, uğursuzluğu da yaratan Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla kiminin içinde bullunduğu şeylerden bereketlenip, kimininse uğursuzlanması, ancak Allah-u Teala'nın kaza ve kaderi iledir.


Allah-u Teala bir takım sebepler yaratıp, müsebbebatını bunlara bağladığı gibi, uğur ve uğursuzluğu da sebeplere bağlamıştır.


Allah-u Teala Ad kavmini şiddetli bir kasırgayla helak ettiği; safer ayının sonundaki çarşamba sabahından başlayıp diğer çarşambanın akşamna kadar süren yedi gece, sekiz gün hakkında:


Biz uğursuz günlerde onlar üzerine dondurucu bir kasırga gönderdik
Fussilet Suresi -16


O fırtına aralıksız olarak yedi gece, sekiz gün üzerlerine esti. Yanlarında olsaydın, onların içleri kof hurma kütükleri gib, yerlerine yıkıldıklarını görürdün!
Hakka Suresi -7


Gerçekten biz uğursuzluğu süregelen bir günde onlar üzerine dondurucu bir kasırga yolladık.
Kamer Suresi -19


Görüldüğü üzere; bu ayetlerde belli bir günden bahsedilmekte ve bugünün uğursuzluğunun sürekli olduğu belirtilmektedir.

safer ayında belaların yeryüzüne indiğini ve çarşamba günü indiğini ve kaynaklarda ilk çarşamba ve son çarşamba yapılan ibadetlerden sıkça bahsedildiğini unutmayalım....

bunları engellemek içinde sadaka verelim...

ellerine sağlık, Allah razı olsun cepni kardeşim.


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com