Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Bir Ayet Bir Hadis...Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Allah’ın haram ettiği bir cana haksız yere kıymayın. İşte, akıl edip düşünesiniz diye, Rabbiniz size bunları emretmiştir.


En′âm Sûresi: 151 / Âyet-i Kerime MeâliÜmmetim dünyaya fazlasıyla değer verirse, İslâm heybeti ondan çekilip alınır. İyiliği tavsiye ve kötülükten sakınma vazifesini terk edince vahyin bereketinden mahrum bırakılır. Birbirlerine dil uzatınca, Allah katındaki değerleri düşer.

Câmiü’s-Sağîr, No: 416 / Hadis-i Şerif Meâliİndirdiğimiz bu Kur’ân, dünya ve ahirette faydası pek çok bir kitaptır. Ona uyun ve hükümlerine karşı gelmekten sakının ki, Allah′ın rahmetine erişesiniz.

En′âm Sûresi: 155 / Âyet-i Kerime MeâliBir kötülük işlediğinde peşinden hemen bir iyilik yap ki onu silsin.

Câmiü’s-Sağîr, No: 420 / Hadis-i Şerif Meâli

Onu (Kur’ân′ı) size indirdik ki “Kitap ancak bizden evvelki Yahudi ve Hıristiyanlara indirildi; biz ise onların ders verdiği hakikatlerden habersizdik” demeyesiniz.

En′âm Sûresi: 156 / Âyet-i Kerime MeâliYeryüzünde bir günah işlendiğinde onu görüp de kalben nefret eden kişi, günahı görmeyen kimse gibi olur. Orada bulunmadığı halde, işittiğinde ona rızâ gösteren kimse de gören kimse gibidir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 421 / Hadis-i Şerif Meâli

Kim Allah′ın huzuruna bir iyilikle gelirse, kendisine on kat sevap vardır.
Kim bir kötülükle gelirse, o da ancak o kötülüğün misliyle cezalandırılır;
onlar haksızlığa uğratılmazlar.

En′âm Sûresi: 160 / Âyet-i Kerime MeâliKişi Müslüman kardeşine "Allah seni hayırla mükâfatlandırsın" derse, en mükemmel teşekkürü yapmış olur

Câmiü’s-Sağîr, No: 429 / Hadis-i Şerif Meâli

De ki: Namazım da, ibadetim de, hayatım da, ölümüm de, Âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

En′âm Sûresi: 162 / Âyet-i Kerime MeâliBiriniz namaza durduğunda rahmet ona yönelip gelir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 436 / Hadis-i Şerif Meâli

De ki: O herşeyin Rabbi olduğu halde, ben Allah′tan başka bir rab mi arayacağım? Günah işleyen ancak kendi aleyhine işler.

En′âm Sûresi: 164 / Âyet-i Kerime MeâliKul namaza durduğunda rükûa gidinceye kadar hayır onun başı üzerine saçılır. Rükûda iken secdeye varıncaya kadar Allah′ın rahmeti onu kaplar. Secde ettiğinde ise Allah′a manen yaklaşır ve O′nun rahmet nazarını kendine çevirir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 437 / Hadis-i Şerif Meâli

Yeryüzünde sizi geçmiş milletlerin yerine getiren, ihsan ettiği nimetlerde sizi imtihan etmek için size birbirinizden yüksek dereceler veren de O′dur.

En′âm Sûresi: 165 / Âyet-i Kerime Meâliİnsanoğlu Secde Sûresini okuyup secde edince şeytan ağlayarak yanından uzaklaşır ve şöyle der: “Vay halime! İnsanoğluna secde etmesi emrolundu. O da secde edip Cenneti hak etti. Bana da secde etmem emrolundu. Ben ise emre karşı gelip Cehennemi hak ettim.

Câmiü’s-Sağîr, No: 439 / Hadis-i Şerif Meâli

Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizin huzurunadır; ihtilâfa düştüğünüz şeyin hakikatini O size bildirecektir.

En′âm Sûresi: 164 / Âyet-i Kerime MeâliBiriniz yolculuktan evine döndüğünde çoluk çocuğuna bir hediye getirsin. Taş gibi değersiz bir hediyeyle de olsa onlara sürpriz yapsın.

Câmiü’s-Sağîr, No: 438 / Hadis-i Şerif MeâliAllah adına yalan uyduran veya O’nun âyetlerini yalanlayan kimseden daha zâlim kim vardır? Hiç şüphe yok ki o zalimler kurtuluşa ermezler.

En’âm Sûresi: 21/ Âyet-i Kerime MeâliMüezzin ezan okumaya başladığında Allah rahmet elini başı üzerine koyar. Bu hâl ezanı bitirinceye kadar devam eder. Günahları sesinin ulaştığı yere kadar doldursa dahi, affedilir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 209 / Hadis-i Şerif Meâli

Bu (Kur’ân), insanları Allah’ın azabından sakındırasın diye ve mü′minler için bir öğüt olmak üzere sana indirilen bir kitaptır. Onu tebliğ ederken, kavminin yalanlamasından dolayı gönlüne bir darlık gelmesin.

A′raf Sûresi: 2 / Âyet-i Kerime MeâliKişi Kur′ân okur, göğsü de Resûlullah’ın hadisleriyle dop dolu olur, bu konuda da kendisinde ince bir anlayış ve meleke de bulunursa o kimse peygamberlerin halifelerinden bir halifedir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 440 / Hadis-i Şerif Meâli

Ey insanlar! Rabbinizden size indirilene uyun, O′ndan başka dostlar edinip de onlara uymayın. Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz!

A′raf Sûresi: 3 / Âyet-i Kerime MeâliKul salih amelinde kusurlu davranınca, Allah onu üzüntülere müptelâ eder.

Câmiü’s-Sağîr, No: 441 / Hadis-i Şerif Meâli

Biz nice beldeler helâk ettik ki, azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uykusunda iken ansızın geliverdi.

A′raf Sûresi: 4 / Âyet-i Kerime MeâliAllah bir kulun bir yerde ölmesini takdir etmişse, onun oraya gitmesine sebep olacak bir ihtiyaç yaratır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 442 / Hadis-i Şerif Meâli

Onlara azabımız geldiğinde, “Gerçekten biz zalimler idik” demekten başka bir sözleri olmadı.

A′raf Sûresi: 5 / Âyet-i Kerime MeâliBiriniz bir Müslüman kardeşinin yanına oturduğunda öğrenmek maksadıyla soru sorsun. Onu güç durumda bırakmak için soru sormasın.

Câmiü’s-Sağîr, No: 442 / Hadis-i Şerif Meâli

Sonra yaptıklarını, İlâhî ilmimizle onlara anlatacağız; çünkü Biz onlardan hiçbir zaman uzak değildik.

A′raf Sûresi: 7 / Âyet-i Kerime MeâliKıyamet günü ölüm beyaz bir koç şeklinde getirilip Cennet ve Cehennem ortasında durdurulur. Sonra insanların gözü önünde boğazlanır. Sevincinden ölen birisi olsaydı o anda Cennet ehli sevincinden dolayı ölürdü. Eğer
üzüntüsünden dolayı ölen olsaydı, Cehennem ehli kederlerinden ölürlerdi.

Câmiü’s-Sağîr, No: 446 / Hadis-i Şerif Meâli

Kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara onları nasıl karşıladıklarını muhakkak soracağız; peygamberlere de ümmetlerinden ne cevap aldıklarını muhakkak soracağız.

A′raf Sûresi: 6 / Âyet-i Kerime MeâliNamaz kıldığında son namazınmış gibi kıl. Sonradan özür dileyeceğin bir şeyi söyleme. İnsanların elindeki şeylerden ümidini kes, bir beklenti içerisine girme.

Câmiü’s-Sağîr, No: 445 / Hadis-i Şerif Meâli


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com