Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Her güne bir Hadis-i Şerif Ziyafeti...

Kim ilim taleb ederse, bu işi, geçmişteki günahlarına kefaret olur" buyrulmuştur. Tirmizi, İlim 2, (2650).


Hadis-i Şerifleri Lütfen kaynakları ile yazalım

“Dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar. Halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa, din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar” (Dârimî, Mukaddime 16).


Hadis-i Şerifleri Lütfen kaynakları ile yazalım

"Kim güzelce abdest alır, sonra da iki rek'at namaz kılar ve namazında gaflete yer vermezse Allah, (seğâirden olan) geçmiş günahlarını mağfiret buyurur."

Ebu Davud, Salât 162, (905).

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Muhakkak ucb, yani bir insanın kendini beğenip başkasını beğenmemesi yetmiş senelik ibadeti giderir ve mahveder.


Cami'u's Sağir

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban bayramı günüdür, bunu, fazilette Nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takib eder."

Ebu Davud, Menasik 19, (1765).

Allah rasülü buyurdularki
Şeytan hiçbir günde,arefe günündekinden daha zelil,daha tard edilmiş,daha hakir,daha öfkeli görülmedi.
(İmamı Malik Muvatta)

Allah Rasülü buyurdular ki
Kimin genişliği(imkanı)olurda kurban kesmezse,bizim namazgahımıza yaklaşmasın.
(Feyzül Kadir)

rasulullah efendimiz buyurdular ki Ademoğlu ,nahr(kurban bayramı)gününde ,Allahü tealaya kan akıtmaktan daha ziyade sevimli bir amel işlenmemiştir ve hiç şüphesiz kurban ediln hayvan boynuzları kılları ve tırnaklarıyla gelir (mesabih)

Allah Resulu buyurdular ki

"Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum sadece mümine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır."
(Müslim, Zühd 64)

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

İnsan, elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir. Allah’ın elçisi Dâvût (a.s) da, kendi elinin emeğini yerdi.

Buhari, Büyu 15

caferiyat kitabında kendi senedi ile imam sadık (a.s)’ın değerli babalarından, ali (a.s)’dan rivayet etmiştir: "resulullah (s.a.a) "kurban bayramı" namazında birinci rekatta yedi tekbir (tekbiret-ül İhram, kunûtlar için beş tekbir ve rükûdan önce tekbir), ikinci rekatta beş tekbir (kunûtlar için dört tekbir ve rükûya gitmek için tekbir) söylerdi."[3]

Resulullah (sav) medine'ye geldiğinde medinelilerin iki (bayram) günleri vardı. o günlerde oynayıp eğlenirlerdi. "bu ikigün(ün mana ve mahiyeti) nedir?" diye sordu. "biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik!" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Allah, bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günle değiştirdi: kurban bayramı, fıtır bayramı" buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 246, (1134); Nesai, Iydeyn 1, (3,179)

Nebiyy-i Ekrem(asm) buyurdu ki:'Benden evvel hiçbir kimseye verilmeyen beş şey bana verilmiştir.

1-Bir aylık yola kadar düşmanlarımın kalbine korku salmak ile mansur oldum.

2-Yeryüzü bana namazgah ve sebeb-i taharet kılındı.

3-Ganimetler bana helal edildi.Halbuki benden evvel kimseye helal edilmemiştir.

4-Bana şefaat verildi.

5-Benden evvel her nebi,hasseten kendi kavmine peygamber olarak gönderilmiş iken,ben umum insanlara peygamber olarak gönderildim.

(Buhari Tecrid-i Sarih 2/245-246)

Kapıyı 'ı zikrederek (besmele ile) kilitle, muhakkak şeytan kilitli kapıyı açmaz.”

( H.Ş.-Hakim,el-Müstedrek)Hadis-i Şerifleri Lütfen kaynakları ile yazalım

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar."

Muvatta, Salâtu'l-Cemâ'a 5, (1, 130).

Imran bin Husayn(ra),Rasulullah (asm)'ın şöyle dediğini rivayet ediyor:

Allah'ın hükmü gelip Meryem oğlu İsa(as) nüzul edinceye kadar,daima hak üzere sebat eden ve düşmanları mağlub eden ümmetimden bir grup olacaktır(Müsned-i Ahmed)


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com