Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Bir Ayet Bir Hadis

..İşte Rabbiniz olan Allah budur. O′ndan başka ibadete lâyık hiçbir ilah yoktur. Herşeyin yaratıcısı O′dur; siz de ancak O′na ibadet edin. Herşeyi gözetip idare eden de O′dur.

En’âm Sûresi: 102 / Âyet-i Kerime Meâli


Şu hayvanlara bindiğinizde konaklayarak onları dinlendirip doyurun. Onlara karşı şeytanlar kesilmeyin.

Câmiü’s-Sağîr, No: 367 / Hadis-i Şerif Meâli

Ey iman edenler! Oruç, sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı—tâ ki günahtan sakınıp takvaya eresiniz.

Bakara Sûresi: 183 / Âyet-i Kerime Meâli


Şüphesiz Allahu Teâla Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de size Teravihi sünnet kıldım. Öyle ise kim ki, îman ederek ve sevabını kesin olarak Allah′tan bekleyerek gündüzünü oruçlu, gecesini de ibâdetle geçirirse, bu geçmiş günahlarına keffâret olur.

Câmiü’s-Sağîr, No: 969 / Hadis-i Şerif Meâli

İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya, onların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.

Bakara Sûresi: 277 / Âyet-i Kerime Meâli


Ramazan′da Allah′ı anan kimsenin günahları bağışlanır. Ramazan′da Allah′tan birşey isteyen kimse mahrum kalmaz.

Câmiü’s-Sağîr, No: 2214 / Hadis-i Şerif Meâli

Onlara melekleri indirsek, ölüler kendileriyle konuşsa, şahit olarak karşılarında bütün varlıkları bölük bölük toplasak, yine de, Allah dilemedikçe onlar iman edecek değillerdir. Lâkin onların çoğu bunu bilmezler.

En’âm Sûresi: 111 / Âyet-i Kerime MeâliAllah’a ihlâsla ibâdet ediniz. Beş vakit namazınızı kılın. Gönül hoşluğu ile malınızın zekâtını verin. Ramazan orucunuzu tutun. Haccınızı da yapın ki, Rabbinizin Cennetine giresiniz.

Câmiü’s-Sağîr, No: 172 / Hadis-i Şerif Meâli

Allah razı olsun cümlenizden.

Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursan onlar seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar bir zan ve tahminden başka bir şeyin peşinden gitmezler ve yalancılardan başka birşey de değildirler.

En’âm Sûresi: 116 / Âyet-i Kerime Meâli


Namazını dosdoğru kıl, zekâtını ver, Ramazan orucunu tut, hac ve umreyi yap, anne babana iyilik et, akrabalarınla iyi ilişkiler içinde bulun, misafirlerine ikram et, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Hak nerede ise sen de orada ol.

Câmiü’s-Sağîr, No: 791 / Hadis-i Şerif Meâli

Kendi yolundan sapanları en iyi bilen, şüphesiz ki senin Rabbindir. Doğru yolda olanları da en iyi bilen O′dur.

En’âm Sûresi: 117 / Âyet-i Kerime Meâli


[Rüyamda]
ümmetimden bir adam gördüm ki, susuzluktan dili dışarıya sarkmış soluyordu. Tuttuğu Ramazan orucu geldi ve ona su ikram etti.


Câmiü’s-Sağîr, No: 1456 / Hadis-i Şerif Meâli

Çokları ise, birşey bilmedikleri halde, kendi kuruntuları ile halkı sapıklığa düşürürler. Muhakkak ki Rabbin, helâli haram ve haramı helâl sayarak haddini aşanları en iyi bilir.

En’âm Sûresi: 119 / Âyet-i Kerime Meâli


Gündüz oruç tutmak için sahur yemeğinden; gece kalkıp ibâdet etmek için öğlen uykusundan yardım isteyiniz.

Câmiü’s-Sağîr, No: 567 / Hadis-i Şerif Meâli

O takva sahipleri ki, görmedikleri hâlde Allah’a ve O’nun bildirdiklerine iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda bağışta
bulunurlar.


(Bakara/2:3)

Derleyen: ORHAN GÜLER

Allah’ın kendisine vermiş olduğu malın zekâtını vermeyen kimsenin malı, kıyamet gününde, iki gözünde iki siyah nokta bulunan, dehşetli, zehirli bir yılan şekline sokulur ve bu yılan o gün mal sahibinin boynuna sarılır. Sonra ağzıyla mal sahibinin çenesinin iki tarafından yakalar ve “Ben senin dünyada çok sevdiğin malınım, ben senin hazinenim!” der.


(Buhârî, Zekât: 3; Neseî, Zekât: 3; İbni Mâce, Zekât: 3; Muvatta’, Zekât: 33)

Rabbin ganîdir, hiçbir şeye muhtaç değildir; O rahmet sahibidir. O dilerse sizi yok eder ve nasıl sizi başka bir kavmin soyundan yarattıysa, sizin yerinize de öylece başkalarını getirir.

En′âm Sûresi: 133 / Âyet-i Kerime MeâliFıtır sadakası, oruç tutan için boş söz ve günahlardan temizliktir. Fakirler için ise bir rızıktır. Onu Bayram namazından önce ödeyen kişi için o makbul bir sadakadır. Namazdan sonra ödeyen kimse için ise normal bir sadaka olur.

Câmiü’s-Sağîr, No: 2303 / Hadis-i Şerif Meâli

Size ne vaad olunmuşsa muhakkak gelecektir; siz onun önüne geçemezsiniz.

En’âm Sûresi: 134 / Âyet-i Kerime MeâliRamazan ve Kurban bayramı gecelerini ibâdetle geçiren kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez.


Câmiü’s-Sağîr, No: 3535 / Hadis-i Şerif Meâli

De ki: Ey kavmim! Siz elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapmaya devam edeceğim. Bu dünyadan sonra akıbet kimin lehinde imiş, bileceksiniz.

En′am Sûresi: 135 / Âyet-i Kerime MeâliBiriniz Rabbinden bir şey istediğinde duâsının kabul edildiğini hissederse, "İhsanıyla güzel nimetlerin tamamlandığı Allah′a hamdolsun" desin.

Câmiü’s-Sağîr, No: 373 / Hadis-i Şerif Meâli

Onlardan (bitkilerden) herbiri meyve verdiğinde meyvesinden yiyin, hasat zamanında fakirin hakkını verin. İsraf etmeyin. Muhakkak ki Allah müsrifleri sevmez.

En′âm Sûresi: 141 / Âyet-i Kerime Meâli


Birinizin lokması yere düştüğünde, üzerindeki rahatsız edici şeyleri temizledikten sonra yesin. Onu şeytana bırakmasın. Çünkü, bereketin yemeğin hangi parçasında olduğunu bilemez.

Câmiü’s-Sağîr, No: 381 / Hadis-i Şerif Meâli

Müşrikler, “Eğer Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız O′na ortak koşmazdık; hiçbir şeyi de haram saymazdık” derler. Onlardan önce gelenler de, azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi.

En′âm Sûresi: 148 / Âyet-i Kerime Meâli
Sabah namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa “Allâhümme ecirnâ mine′n-nâr” (Allah′ım, beni Cehennem ateşinden koru) de. Eğer o gün ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar.

Câmiü’s-Sağîr, No: 395 / Hadis-i Şerif Meâli

Âyetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayıp Rablerine Ondan başkasını denk tutanların heveslerine uyma.

En′âm Sûresi: 150 / Âyet-i Kerime MeâliBid′alar çoğalıp bu ümmetin sonra gelenleri önce gelenlerine lânet okuduğunda kim [doğru] bir şey biliyorsa onu yaysın.

Çünkü o gün ilmi gizleyen kimse Hz. Muhammed′e (asm) indirileni gizleyen kimse gibi olur.Câmiü’s-Sağîr, No: 408 / Hadis-i Şerif Meâli


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com