Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Bir Ayet Bir Hadis

Kıyamet gününün terazisi gerçektir. Kimin iyilikleri ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

A′raf Sûresi: 8 / Âyet-i Kerime MeâliKıyamet Günü, “Nerede altmışlıklar?” diye seslenilir. Bu yaş Allah’ın, “Size düşünüp ibret alan bir kimseye yetecek kadar ömür vermedik mi?” dediği yaştır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 455 / Hadis-i Şerif Meâli

Kimin de mizanı hafif gelirse, işte onlar, âyetlerimizi inkâr ederek zulmettikleri için kendilerini hüsrâna atmış olanlardır.

A′raf Sûresi: 9 / Âyet-i Kerime Meâli
Kıyamet Gününde Allah kullarından birini çağırır, huzurunda durdurarak malının hesabını sorduğu gibi makamının hesabını da sorar.

Câmiü’s-Sağîr, No: 457 / Hadis-i Şerif Meâli

Biz sizi yeryüzünde yerleştirip orada sizin için geçim vasıtaları yarattık. Siz ise pek az şükrediyorsunuz.

A′raf Sûresi: 10 / Âyet-i Kerime Meâli
Kıyamet Günü bir nida edici şöyle seslenir: “Kim Allah′tan başkaları için amel işlediyse mükâfatını ondan istesin.”

Câmiü’s-Sağîr, No: 459 / Hadis-i Şerif Meâli

Biz sizi yarattık, sonra size bir sûret verdik, sonra da meleklere, “Âdem’e secde edin” dedik. Onlar da secde ettiler—İblis müstesnâ. O secde edenlerden olmadı.

A′raf Sûresi: 11 / Âyet-i Kerime Meâliİçinizdeki iyi kimseler idarecileriniz, cömert kimseler de zenginleriniz olduğu ve işleriniz istişare ile yürüdüğü takdirde toprağın üstü sizin için, altından daha hayırlıdır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 461 / Hadis-i Şerif Meâli

..Allah, İblis′e dedi ki: “Öyleyse Cennetten in. Çünkü orada senin büyüklük taslamaya hakkın yoktur. Oradan çık; muhakkak sen alçalmışlardansın.”

A′raf Sûresi: 13 / Âyet-i Kerime MeâliBir kimsenin iki hanımı olur da aralarında adaleti gözetmezse, Kıyamet Günü bir tarafı felçli olarak gelir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 462 / Hadis-i Şerif Meâli

Onlar (Adem ile Havva) “Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik,” dediler. “Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz elbette hüsrana düşenlerden oluruz.”

A′raf Sûresi: 23 / Âyet-i Kerime MeâliÜç kişi bir araya geldiğinde ikisi üçüncüyü bir tarafa bırakıp da aralarında gizlice konuşmasınlar.

Câmiü’s-Sağîr, No: 463 / Hadis-i Şerif Meâli

Ey Âdemoğulları! Size, avret yerlerinizi örtecek bir örtü ve ziynet olarak giyinip kuşanacağınız elbise verdik. Takva elbisesi ise en hayırlısıdır.

A′raf Sûresi: 26 / Âyet-i Kerime MeâliÜç kişi bir araya geldiklerinde birisi imam olsun, imamlığa en lâyık olanları Kur′ân’ı en iyi okuyandır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 464 / Hadis-i Şerif Meâli

[I]Onlar çirkin bir iş yaptıklarında, “Atalarımızdan gördük; bunu bize Allah emretti” derler. De ki: Allah hiçbir zaman çirkin şeyler emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?

A′raf Sûresi: 28 / Âyet-i Kerime MeâliKul tekbir getirdiğinde o tekbiri gök ve
yer arasını doldurur.

Câmiü’s-Sağîr, No: 465 / Hadis-i Şerif Meâli
[/I]

“Rabbim bana aşırılıklardan uzak kalıp adalet üzere olmayı emretti” de. Secde ettiğiniz her yerde yüzünüzü dosdoğru kıbleye çevirin ve dininizde ihlâs sahibi kimseler olarak Ona duâ edin.

A′raf Sûresi: 29 / Âyet-i Kerime MeâliKulun günahı çoğalıp ona keffaret olabilecek kadar salih ameli kalmadığında Allah o kula üzüntü verir ki, günahlarına keffaret olsun.

Câmiü’s-Sağîr, No: 466 / Hadis-i Şerif Meâli

Sizi ilk önce O yarattığı gibi, sonunda O′na döneceksiniz.

A′raf Sûresi: 29 / Âyet-i Kerime MeâliKul yalan söylediği zaman, mânen meydana gelen kötü kokudan dolayı, melekler kendisinden bir mil uzaklaşır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 468 / Hadis-i Şerif Meâli

Ey Âdemoğulları! Her mescidde güzel ve temiz elbiselerinizi giyin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Muhakkak ki O, müsrifleri sevmez.

A′raf Sûresi: 31 / Âyet-i Kerime MeâliElbise giyerken ve abdest alırken sağdan başlayın.

Câmiü’s-Sağîr, No: 469 / Hadis-i Şerif Meâli

De ki: Allah′ın kulları için yarattığı giyecekler ile hoş ve temiz rızıkları kim haram etti? De ki: Bu nimetler dünya hayatında iman edenler içindir; kâfirler de o arada istifade ederler. Kıyamet gününde ise, onlar sadece mü′minlere mahsustur.

A′raf Sûresi: 32 / Âyet-i Kerime Meâli


Kişi öldüğünde şu üç şeyden gelenler hâriç, ameli kesilir: 1- Varlığı devam eden ve istifade edilen hayırlı bir eser. 2- Kendisinden faydalanılan ilim. 3- Kendisi için duâ eden hayırlı bir evlât.

Câmiü’s-Sağîr, No: 474 / Hadis-i Şerif Meâli

Her milletin bir eceli vardır.
Ecelleri geldiğinde onu ne bir an geri bırakabilir, ne de öne alabilirler.

A′raf Sûresi: 34 / Âyet-i Kerime MeâliResûlullah (asm), “Cennet bahçesine uğradığınızda mânen besleniniz” buyurdu.
Sahabîler, “Yâ Resûlullah, Cennet bahçeleri nedir?” diye sordular. Peygamberimiz (asm), “İlim meclisleridir” buyurdu.

Câmiü’s-Sağîr, No: 483 / Hadis-i Şerif Meâli

Ey Âdemoğulları! Size içinizden peygamberler gelip Benim ayetlerimi açıkladığında, kim onlara karşı gelmekten sakınır ve kendisini düzeltirse, işte onlar için ne bir korku vardır, ne de mahzun olurlar.

A′raf Sûresi: 35 / Âyet-i Kerime Meâli


Bir grup insan bir topluluğa uğradığında birisi oturanlara selâm verip, oturanlardan da bir kişi selâmını alırsa bu her iki taraf için de yeterlidir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 485 / Hadis-i Şerif Meâli

Allah hakkında yalan uyduran veya Onun âyetlerini yalanlayan kimseden daha zalim kim vardır?

A′raf Sûresi: 37 / Âyet-i Kerime Meâli


Ezan okunduğunda gök kapıları açılır ve dualara cevap verilir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 490 / Hadis-i Şerif Meâli


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com