Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Bir Ayet Bir Hadis

Mi′rac gecesi sana gösterdiğimiz manzaraları ve Kur′ân′da lânet edilen zakkum ağacını da Biz insanlar için bir imtihan yaptık ki, onları böylece korkuturuz.

İsra Sûresi: 60 / Âyet-i Kerime MeâliMiraca götürüldüğüm gece İbrahim′i (as) gördüm. Bana şöyle dedi: “Ey Muhammed! Ümmetine selâm söyle ve onlara bildir ki, Cennet toprağı hoş ve temiz, suyu tatlı ve kendisi düz ve boş bir arazidir. Bitkileri ise, ‘Sübhanallahi, velhamdülillahi, ve lâ ilahe illallâhü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billah’tır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 2240 / Hadis-i Şerif Meâli

Size verilen her haberin bir vakti vardır. Siz de yakında bileceksiniz.

En′âm Sûresi: 67 / Âyet-i Kerime Meâli


İki Müslüman karşılaştığında birbirleriyle müsafaha yapsın. Allah’a hamdeder ve karşılıklı olarak birbirleri için mağfiret dilerlerse ikisinin de günahları bağışlanır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 282 / Hadis-i Şerif Meâli

Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Doğrusu onlar diridirler; lâkin siz farkına varmazsınız.

En′âm Sûresi: 70 / Âyet-i Kerime Meâli


Şehidler, [kabir âleminde] Cennetin kapısında akan bir nehrin kıyısında yeşil bir çadırın içindedirler. Rızıkları sabah akşam Cennetten kendilerine gelir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 2464 / Hadis-i Şerif Meâli

[SIZE=3]Onlara Kur′ân ile öğüt ver ki, hiç kimse kendi kazandığıyla nefsini helâke düşürmesin.[/SIZE]

En′âm Sûresi: 70 / Âyet-i Kerime Meâli


Sizlerden biri insanlara imam olduğunda namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde küçük, yaşlı, zayıf ve güçsüz, hasta ve ihtiyaç sahibi olanlar vardır. Tek başına kıldığında ise istediği kadar uzatsın.

Câmiü’s-Sağîr, No: 285 / Hadis-i Şerif Meâli


De ki: Allah′ı bırakıp da bize ne faydası, ne de zararı dokunmayan şeylere mi ibadet edelim? Allah bizi doğru yola eriştirdikten sonra gerisin geri mi dönelim?


En′âm Sûresi: 71 / Âyet-i Kerime Meâli

Biriniz bir meclise vardığında kendisine yer verilirse oraya otursun. Yoksa baksın, gördüğü boş yere otursun.

Câmiü’s-Sağîr, No: 287 / Hadis-i Şerif Meâli

De ki: Allah’ın hidayeti doğru yolun tâ kendisidir. Bize, Âlemlerin Rabbine teslim olup ihlâs ile O′na kulluk etmemiz emrolundu.

En′âm Sûresi: 71 / Âyet-i Kerime Meâli

Biriniz bir meclise gittiğinde selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalktığında da yine selâm versin. Birincisi diğerinden daha üstün değildir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 288 / Hadis-i Şerif Meâli

Gökleri ve yeri hak ile yaratan O’dur.
O “Ol” dediği gün herşey olur. O’nun sözü haktır. Sûra üflediği gün de hâkimiyet
O’nundur. O görünmeyeni de bilir, görüneni de.


En′âm Sûresi: 73 / Âyet-i Kerime Meâli

Biriniz yatarken sağ tarafı üzerine yatsın. Sonra şu duâyı okusun: “Yanımı Senin isminle yere koydum yâ Rabbi! Senin adınla onu kaldıracağım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Almazsan iyi kullarını muhafaza ettiğin gibi muhafaza et.”

Câmiü’s-Sağîr, No: 292 / Hadis-i Şerif Meâli

Allah’ın varlık ve birliğini kesin delillerle bilip iman edenlerden olsun diye, İbrahim’e göklerin ve yerin içyüzünü Biz böylece gösterdik.

En′âm Sûresi: 75 / Âyet-i Kerime Meâli

Biriniz Allah′tan dilekte bulunduğunda bolca istesin. Çünkü Rabbinden istemektedir.

Câmiü’s-Sağîr, No: 307 / Hadis-i Şerif Meâli

İbrahim: “Ben, bütün batıl dinlerden uzak ve Allah’ı bir tanıyıcı olarak, gökleri ve yeri Yaratana yüzümü çevirdim; ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.”

En′âm Sûresi: 79 / Âyet-i Kerime Meâli


Biriniz güzelce abdest alıp, sonra da sırf namaz için evinden çıkıp caminin yolunu tutarsa, attığı her sol adımı ondan bir günah düşürür. Sağ adımına karşılık da bir sevap yazılır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 309 / Hadis-i Şerif Meâli

Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğine onunla yol gösterir. Eğer onlar Allah’a ortak koşmuş olsalardı, elbette işledikleri bütün hayırlar boşa çıkardı.

En′âm Sûresi: 88 / Âyet-i Kerime Meâli


Evinden çıktığında iki rekât namaz kıl ki kötü bir çıkıştan seni korusun. Evine girdiğinde de iki rekât namaz kıl ki, kötü bir girişten seni korusun.
Câmiü’s-Sağîr, No: 328 / Hadis-i Şerif Meâli

Ap açık kitaba yemin olsun ki, Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz onunla insanları sakındırırız. O mübarek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırd edilir.

Duhân Sûresi: 2-4 / Âyet-i Kerime MeâliAllah Şaban ayının 15. gecesinde [Berat Gecesi] rahmetiyle tecellî ederek Kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güden kimseler hâriç bütün kullarını affeder.

Câmiü’s-Sağîr, No: 1031 / Hadis-i Şerif Meâli

Ahiret gününe inananlar bu kitaba (Kur′ân’a) da inanırlar; onlar namazlarına da dikkatle devam ederler.

En′âm Sûresi: 92 / Âyet-i Kerime Meâli


Biriniz camiye girince Peygambere salâvat getirsin ve şöyle desin: “Allah′ım! Bana rahmetinin kapılarını aç.” Çıkınca da Resûlullah’a salât ve selâm getirsin ve şöyle desin: “Allah′ım, Senden fazl ve ihsanını diliyorum.”

Câmiü’s-Sağîr, No: 333 / Hadis-i Şerif Meâli

Gecenin karanlığını yarıp sabahı çıkaran da O′dur. O, geceyi bir dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da bir takvim yaptı. İşte bu, dilediğini yapmaya kàdir olan ve herşeyi hakkıyla bilen Allah′ın takdiridir.

En′âm Sûresi: 96 / Âyet-i Kerime Meâli


Biriniz kendi şahsında, malında veya Müslüman kardeşinde çok hoşuna giden bir şey gördüğünde, bereketi için duâ etsin. Çünkü göz değmesi haktır.

Câmiü’s-Sağîr, No: 353 / Hadis-i Şerif Meâli

Karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için var eden de O′dur. Bilen bir topluluk için Biz delillerimizi böyle açıkladık.

En′âm Sûresi: 97 / Âyet-i Kerime Meâli


Kişiye dünyaya kalben bağlanmama arzusu ve az konuşma verildiğini gördüğünüzde ona yaklaşınız. Çünkü ona hikmet telkin ediliyor.

Câmiü’s-Sağîr, No: 362 / Hadis-i Şerif Meâli

Sizi tek bir insandan inşâ edip yaratan da O′dur. Annelerinizin rahminde size bir karar yeri, yeryüzünde de bir emanet yeri vardır.

En′âm Sûresi: 98 / Âyet-i Kerime Meâli


Değiştirmeye gücünüzün yetmediği bir kötülük gördüğünüzde, o şey Allah tarafından değiştirilinceye kadar sabredin.

Câmiü’s-Sağîr, No: 364 / Hadis-i Şerif Meâli


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com