Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Her güne bir Hadis-i Şerif Ziyafeti...

Kişi yabancı bir kadınla tek başına kalırsa üçüncüleri şeytan olur(Tirmizi,c.4)

Ravi


Ebu Said El Hudri den:

Rivâyet olunduğuna göre bir kişi, öbür kişinin bütün gece tekrarlıyarak "Kul hüva`llahu ahad" sûresini okuduğunu işitir. Sabah olunca Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e gider. Ve bütün gece İhlâs okunmasını azınsıyarak Resûl-i Ekrem`e arz eder. Resûlullah da cevâben: Hayâtım yed-i kudretinde olan Allah`a yemîn ederim ki, bu sûreyi okumak, bütün Kur`ân`ın üçde birisine muâdildir, buyurur
BUHARİ

ZİLHİCCEDE ON GÜN

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor:

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:

"Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!" buyurmuştu. Cemaatten:

"Allah yolundaki cihaddan da mı?" diye soran oldu.

"Cihaddan da! buyurdu. Ancak bir kimse, canını, malını muhataraya atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse (yani cihad sırasında ölürse) o kimse hariç."


Buhari, Iydeyn 11; Ebu Davud, Savm 61, (2438); Tirmizi, Savm 52, (757).

muhatara
nedir?


muhatara nedir?
tehlike ve zarar ihtimali olan anlamında kardeşim.

Teşekkür ederim.

Amr İbn-i Şuayb (r.a)'den:Babası vasıtasıyle dedesinden şöyle rivayet ediyor.

Rasul-i Ekrem(s.a.v):

''Müsaadeleri(izinleri) olmadıkça,iki kimsenin arasına sokulmak helal olmaz.''buyurmuştur.(Riyazü's-Salihin Tercemesi,c.2, 832. hadis;Ebu Davud,Tirmizi)

(rica ederim kardeşim)

Ravi: Ebû Hüreyre

Hadis: Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur:

Sizin hiç biriniz sakın ölüm temennî etmesin!. Eğer o, sâlih bir kimse ise (hayatta oldukça) salâh ve fazîletini arttırması umulur. Eğer fenâ bir kimse ise, onun da tevbekâr olup Allahu Teâlâ`nın rızâsını kazanması umulur.

Hadis No: 2170

namaz her hayrın anahtarıdır!

hadis-i şerif,deylemi,müsnedü'l-firdevs

Cebrail(a.s.)bana ne zaman gelse,hep şu iki dua ile (dua etmemi )emretti.''Ya Rabbi,beni helal(rızık)ile rızıklandır ve bana salih amel işlet'' (Hakim Tirmizi;Nevadiru'l Usul)

Hz Ali efendimizden rivayet olunan hadisi şerifde Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır.Sen Yasin oku çünkü onda 10 bereket vardır. Aç olan okumaya görsün illa doyar. Susuz okumaya görsün illa suya kanar. Çıplak okumaya görsün illa elbiselenir.Bekar olan okumaya görsün ancak evlenir. Korkan okumaya görsün emniyete kavuşur. Zindanda olan okumaya görsün ancak çıkar. Yolcu okumaya görsün illa seferine karşı yardım olunur. Borçlu okumaya görsün illa borcunu öder. Kendisi için bir kaybı olan illa kaybını bulur. Bir ölünün yanında okunmaya görünsün illa ondan azap hafiflenir... Kenz'ul Ummal cild 1 saife 4075

Ebu Hureyre (r.a)'nin rivayet ettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
Evlerinizi kabir haline getirmeyiniz (evlerinizde de ibadet ediniz). Şeytan, Bakara suresinin okunduğu evden kaçar. Müslim

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.
(Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)

Resulullah (sav) buyurdular ki:

"Allah arzı yarattığı zaman, arz sallanmaya (tıpkı bir hurma ağacı gibi sağa sola) yalpalar yapmaya başladı, bunun üzerine dağlarla onu sabitleştirdi ve böylece arz istikrarını buldu. Melekler dağların şiddetine hayrette kaldılar. "Ey Rabbimiz!" dediler, "dağlardan daha şiddetli bir mahluk yarattın mı?" "Evet," buyurdu. "Demiri yarattım." "Demirden daha şiddetli bir şey yarattın mı?" dediler. Hak Teala:" Evet" dedi. "Ateşi yarattım" "Ateşten daha ağır bir şey yarattın mı?" diye yine sordular. Hak Teala: "Evet," dedi, "suyu yarattım!" "Sudan daha şiddetli bir şey yarattın mı?" dediler. Hak Teala tekrar cevap verdi: "Evet, rüzgarı yarattım." "Rüzgardan daha şiddetli birşey yarattın mı?" diye yine sordular. Hak Teala: "Evet insanoğlunu yarattım" dedi ve devam etti: "Eğer o, sağ eliyle sadaka verir, sol eli görmeyecek kadar gizlerse (daha şiddetlidir)."

Namaza gelirken koşmayın. Vakur bir şekilde yürüyün. Yetişebildiğinizi kılar, yetişemediğinizi tamamlarsınız.

Nesai 861


Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Ey iman edenler Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın, hududu da aşmayın. Doğrusu Allah, aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin. İnandığınız Allah'dan sakının.
Tirmizi


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com