Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Her güne bir Hadis-i Şerif Ziyafeti...

Muhakkak kıtal ve cihad emri,bütün şeriatlarda mevcuttur.(Tefsir-i Kebir 16/201)

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"İnsanlara merhametli olmayana Allah Teâla merhamet etmez."

Tirmizi, Birr 16, (1923).

Sevban(ra)'dan ,Hazreti Peygamber(sav)'in şöyle buyurduğu rivayet edildi:
''Üç şey vardır ki onlarla beraber hiçbir amel fayda vermez:

1)Allah' şirk koşmak

2)Ana-babaya asi olmak

3)Düşmanla savaşırken harb meydanından kaçmak

Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm), (bir gün) sordu:

"En hayırlı olan ve derecenizi en ziyade artıran, melîkinizin yanında en temiz, sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı, düşmanla karşılaşıp boyunlarını vurmanız veya boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan amelinizin hangisi olduğunu haber vereyim mi ?"

"Evet! Ey Allah'ın Resûlü!" dediler.

"Allah'ın zikridir!" buyurdu.

Tirmizî, Daavat 6, (3374); Muvatta, Kur'ân 24.

Ben kıyametten evvel kılınç(yani cihada memur olarak) gönderildim.Ta ki şeriki olmayan,bir olan Cenab-ı Hakk'a ibadet edilsin.Rızkım mızrağımın gölgesi altındadır.Zillet ve alçaklık,emrime muhalefet edenedir.Kim bir kavme benzemek isterse o da onlardandır.(Müsned,İbn-i Hanbel,c.2.s.50-92,Buhari,c.3,s.1067)

Nerede ve nasıl olursan ol, Allah;dan kork.
Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün.
İnsanlarla güzel geçin!

Tirmizî, Birr 55

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Gecede bir saat vardır ki, müslüman bir kimsenin Allah'tan, dünya veya ahirete müteallik bir hayır talebi, o saate rastlarsa, Allah dilediğini ona mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır."

Müslim, Müsafirin 166, (757).

Peygamberimiz(sav) şöyle buyuruyor:Sizden birinizin başına demirden bir iğnenin batırılması,kendisine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır.(Taberani,Sahihu'l-Cami',s.4921)

Peygamber efendimiz s.a.v.buyurdular ki:Kardeşinin gıyabında dua eden bir müslümankul için,bir melek,aynısı sana da der.Müslim

Bir adam alacağını istemek üzere Nebi s.a.v. ‘e geldi. Alacağını isterken Resulullah’a karşı sert davrandı. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram, ona haddini bildirmek istedilerse de Resullulah ( müdahale ederek ):
- “İlişmeyin ona! Hak sahibi için söz hakkı vardır.” buyurdu. Sonra da:
- “Ona devesi yaşta bir deve veriniz.” diye emretti. Ashab:
- “Ya Resülullah ( o yaşta deve ) bulamıyoruz, ancak onun devesinin yaşından daha değerli yaştadeve bulabiliyoruz.” dediler. Resulüllah:
- “Onu veriniz. Çünkü sizin hayırlınız borcunu en güzel ödeyeninizdir.” buyurdular.
Buhari, Müslim

İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) omuzumdan tuttu ve:

"Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol" buyurdu.

İbnu Ömer (radıyallahu anh) hazretleri şöyle diyordu:

"Akşama erdinmi, sabahı bekleme, sabaha erdinmi akşamı bekleme. Sağlıklı olduğun sırada hastalık halin için hazırlık yap. Hayatta iken de ölüm için hazırlık yap."

Buhârî, Rikak 2; Tirmizî, Zühd 25, (2334).

Allah rizasi için bir gün oruç tutan kimseyi Allahu Teala, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem atesinden yetmis yil uzak tutar.
(Müslim, siyâm 167-16

"Resulullah(s.a.v.),bir şeyi yapmayı çok istediği halde,onu ahali de yapmaya kalkar da üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için terk ederdi."
(Hadis-i şerif,Müttefekün aleyh)

"Alimleri ziyaret eden beni ziyaret etmiş gibidir."
(Hadîs-i Şerîf Keşfü'l Hafâ)

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şunu söylemiştir:

"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetce asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resûlünün sünneti".

Muvatta, Kader 3, (2, 899).


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com