Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Her güne bir Hadis-i Şerif Ziyafeti...

"Şüphesiz Allah (c.c)iyilikleri de kötülükleri de yazmış ve bunları açıklamıştır.Kim bir iyilik yapmaya teşebbüs eder fakat yapamazsa, Allah (c.c)ona tam bir iyilik yapmış muamelesi görür.Kim bir iyilik yapmaya karar verir ve yaparsa, ona da Allah (c.c)kendi katında on sevaptan yediyüz misline hatta kat kat daha fazlasına kadar sevap verir.Kim ki kötülük yapmayı düşünür fakat yapmazsa, Allah (c.c)ona tam bir hasene verir. Kötülük yapmaya karar verir ve yaparsa ona sadece bir günah yazar."

İbn Abbas (r.a)

Ebu Hureyre (radiyallahu anh) hazretleri anlatiyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'e "Ey Allah'in Resulu, kiyamet gunu senin sefaatinle en ziyade saadete erecek olan kimdir?" diye sormustum. Bana: "Hadis'e karsi sende olan aski gorunce, bu hususta senden once bana bir baskasinin sualde bulunmayacagini tahmin etmistim" aciklamasini yaptiktan sonra su cevabi verdi: "Kiyamet gunu benim sefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse, samimi olarak ve icinden gelerek 'La ilahe illallah' diyen kimsedir"
Buhari, Ilm 34, Rikak 50
.

Ebu Hureyre (r.a), Allah Resulü (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdu, demiştir:
Dile hafif, mizanda ağır, Allah'a sevgili olan iki kelime (iki cümlecik) vardır. Bunlar: SubhanAllahi ve bi-hamdihi, subhanAllahi'l-azim (Allah'ı, ona hamd ederek tesbih ederim, büyük Allah'ı tesbih, ederim)'dir.
Buhari, Müslim

İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, bir vadi daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Buhari rikak 10, Müslim zekat 116-119

Ebu İdris Havlâni (rah), Muaz b. Cebel’e (r.a):

-Ben seni Allah için seviyorum, dediğinde, Hz. Muaz, ona şöyle demiştir:

-Müjde sana, müjde! Ben Hz. Resûlullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu işittim:

“Kıyamet günü bir takım insanlar için Arş’ın etrafında kürsüler/tahtlar kurulur. Yüzleri ayın ondördü gibi parlar. O günde insanlar endişe içindedirler, onlar ise hiçbir şeyden çekinmezler; insanlar koru içindedirler; onlar korkmazlar. Onlar, Yüce Allah’ın kendilerine hiçbir korku ve üzülme olmayan dostlarıdır.” Efendimiz’e (s.a.v):

-Onlar kimlerdir?, diye sorulduğunda; şu cevabı verdi:

-Onlar Yüce Allah için birbirini sevenlerdir.”

(Hakim)

Aise (r.a)den Resullah (s.a.v)in söyle buyurdugunu rivayet edilmistir:
-Süphesiz yumusaklik bulundugu kisiyi güzellestirir katilik ve kabalik da cirkinlestirir:

· Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin."

[ Ebu Davud, Edeb 19, (4833); Tirmizi, Zühd 45, (2379) ]

Ebu Hüreyre Radıyallahu And’dan rivayet edildiğine göre: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuştur:
—“Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; şöyle dedi:
—“Ya Muhammed, başını semaya kaldır. Sordum.
—“Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı:
—“Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Meğer ki, bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah-u Teala onları bağışlamaz.

Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail yine geldi ve şöyle dedi: “Ya Muhammed başını kaldır. Bir de baktım ki, cennet kapıları açılmış.
Cennetin birinci kapısında dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyor: “Ne mutlu bu gece rüku edenlere.
İkinci kapıdan dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: “Bu gece secde edenlere ne mutlu”.
Üçüncü kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: “Bu gece dua edenlere ne mutlu.” Dördüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu: -”Bu gece, Allah’ı zikredenlere ne mutlu”.
Beşinci kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: “Bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu.”
Altıncı kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: “Bu gece Müslümanlara ne mutlu.” Yedinci kapıda da bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: “Günahının bağışlanmasını dileyen yok mu ki, günahları bağışlansın.
Bunları gördükten sonra, Cebrail’e sordum: “Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak?
Şöyle dedi: “Ya Muhammed, Allah-u Teala, bu gece, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kimseyi cehennemden azat eder.”

Kim her cuma günü bir defa ana babasinin veya ikisinden birisinin kabrini ziyaret ederse
magfiret olunur veya salih(lerden)yazilir (Hadis.i Serif.Cämiu.s-sagir)

''3 dua müstecaptır(makbuldür):Oruçlunun duası,müsafirin duası ve mazlumun duası.
(Hş.süneni ebu Davut)

ibadetin en kolay ve bedene en hafif olanini size
haber vereyim mi? Susmak (faydasiz konusmamak)ve güzel ahlak"

(Hadis-i Serif, Feyzü-l-Kadir)

ALLAH Resulü' nden (ASM) ...
Abdullah ibni Ömer radıyALLAHu anhümâ anlatıyor:

Resûl-i Ekrem sallALLAHu aleyhi ve sellem
yolculuğa çıkacak biriyle vedâlaşırken onun elini tutar, o adam elini çekmedikçe Hz. Peygamber de çekmez ve ona şöyle dua ederdi:

- "Dinini koruman, emanetlerini ifa etmen, ve amellerini hayırla sonuçlandırman için seni ALLAH´a emanet ediyorum."

Açıklama : Sıkıntılı bir yolculukta dinî görevleri yerine getirmek, geride bırakılan aile fertlerini, malı mülkü dönüşte sağ sâlim bulmak, üstlenilen görevleri başarıyla yerine getirmek ancak ALLAH Teâlâ´nın yardımıyla mümkün olacağı için, Resûl-i Ekrem yola çıkan din kardeşine böyle dua edip başarılar dilerdi.

Tirmizî, Daavât 43; Ebû Dâvûd, Cihâd 73; İbni Mâce, Cihâd 24.

Üzerinize bir zaman gelir ki onda üc seyden daha aziz
bir sey olmaz.Helal para ünsiyet olunacak bir kardes
ve amel edilecek bir sünnet*(Hadis-i Serif.Taberani)

İmam âmîn deyince siz de âmîn deyin. Zira kimin âmîn'i meleklerin âmîn'ine tevâfuk ederse geçmiş günahları affedilir.
(Müslim, 410)

"Allahü Teala'yı zikretmek üzere oturmuş her topluluğa, muhakkak semadan "Günahlarınız mağfiret olunmuş olarak kalkınız!" diye nida olunur."

(Müsned-i Ahmed bin Hanbel)


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com