Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Her güne bir Hadis-i Şerif Ziyafeti...

"Kadın dört şeyden dolayı nikahlanır: malı için, soyu için, güzelliği için ve dindar olduğu için. sen dindar olanı seç.(aksi takdirde) sıkıntıya düşersin." (hadis-i şerif, BUhari ve Müslim)

Din nasihattır,Din nasihattır,Din nasihattır,buyurmuşlar Hatemül enbiya (s.a.v)

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) buyurdular ki: "Muhammed'in nefsini kudret eliyle tutan zata yemin ederim ki, bu ümmetten her kim -Yahudi olsun, Hıristiyan olsun- beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır".
Müslim, İman 240, (153).

[font=Verdana][size=13pt]“Dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar. Halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa, din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar”

[color=blue][i](Dârimî, Mukaddime 16).

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kim itaatten dışarı çıkar ve cemaatten ayrılır ve bu halde ölürse, cahiliye ölümü ile Ölür."

Buhârî, Ahkâm 4; Müslim, İmâret 53, (1848); Nesâî, Tahrim 28, (7,123); İbnu Mace, Fiten 7, (3948).

Ebû Hüreyre'nin bir rivâyetinde şöyle gelmiştir: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kim itaatten çıkar, cematten ayrılır (ve bu halde ölürse) cahiliye ölümü ile ölmüş olur. Kim de körükörüne çekilmiş (ummiyye) bir bayrak altında savaşır, asabiyet (ırkçılık) için gadablanır veya asabiyete çağırır veya asabiyete yardım eder, bu esnada da öldürülürse bu ölüm de cahiliye ölümüdür. Kim ümmetimin üzerine gelip iyi olana da, kötü olana da ayırım yapmadan vurur, mü'min olanlarına hurmet tanımaz, ahid sahibine verdiği sözü de yerine getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. "

Müslim, İmâret 53, (1848); Nesâî, Tahrim 28, (7,123); İbnu Mâce, Fiten 7, (3948).

"Allahü Teala buyurdu ki: Kim kaza ve kaderime rıza göstermezse,(kendisine)benden başka bir Rab arasın " (Hadisi-i Kutsi, Beyhaki, Şuabü'l-İman)

Hayra vesile olan, hayri yapan gibidir.

Tirmizî, Ilm, 14

İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.

Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58

Kişi (kabrinde) cennetteki derecesinin yükseltildiğini görür. Sebebini Rabbine sorar: Ya Rabbi, bu ödüllenme nereden? Ona şöyle cevap verilir: Çocuğunun arkandan senin için Allah’a yaptığı af isteği ve dualardan...
Hadis-i Şerif (İbn-i Mace).

-Şâfi-Kerim Allah,her ne hastalık indirmişse onun devasını da indirmiştir.Tek bir hastalığın ilacı yoktur;o da,ihtiyarlıktır.TİRMİZİ,2039

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.

Tirmizî, Radâ’, 11; ibn Mâce, Nikâh, 50.

"Dinin afeti üçtür:Facir fakih (açıktan günah işleyen din alimi), zalim idareci ve cahil müctehid."
(Hadis-i Şerif, Deylemi, el-Firdevs)

İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.

İbn Mâce, Ruhûn, 4

Nesai`nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav), beş vakit namazla gönderilince, Hz. Musa aleyhisselam kendisine: "Rabbine dön! Daha da azaltmasını talep et. Çünkü, Beni İsrail`e iki namaz farz etmişti, onları kılmadılar!" dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Rabbime tekrar dönüp daha da hafifletmesini istedim. Rabb Teala şu cevabı verdi: "Semavat ve arzı yarattığım zaman ben sana ve ümmetine elli vakit namaz yazmıştım. Öyleyse elli olan beştir. Sen ve ümmetin bunları kılın!" Böylece anladım ki, bu beş vakit namaz Rabbim Teala`dan kesin bir emirdir. Hemen Hz. Musa`ya döndüm. O yine "Dön!" dedi. Fakat ben, artık geri dönmedim."

Nesai, Salat 1, (1, 223-224)

Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "mirac sırasında İbrahim (as)`le karşılaştım. Bana: "Ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle. Ve haber ver ki: Cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır. Burası (suyu tutacak şekilde) düz ve boştur. Oraya atılacak tohum da sübhanallah, velhamdülillah, ve lailahe illallah, vallahu ekber cümlesidir."

Kütübü Sitte
Fasil : DUA BÖLÜMÜ
Konu : İstiğfar; Tesbih; Tehlil; Tekbir; Tahmid Ve Havkale
HadisNo : 1884


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com