Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


hukuka giriş bütünleme soruları

1)hangisi kefalet sözleşmesi türü değildir
cvp:asli kefalet

2)hangisi temsil yetkisini sona erdiren bir nedendir
cvp:iflas etmesi

3)hangisi esaslı hata değildir
cvp:adi hesap hatası

4)hangisi sebepsiz zenginleşmenin şartlarından değildir
cvp:rücu

5)hizmet sözleşmesi ile ilgili hangisi yanlıştır
cvp:sadece borçlar kanununda düzenlenmiş

6)hangisi franchıse sözleşmesinde franchıse alanın borçlarından değildir
cvp:tekel hakkı tanıma

7)bir hukuki işlemin oluşması için bir tarafın irade açıklamasını diğer tarafa ileten kişi kimdir
cvp:ulak

8)82 anayasasına göre kanun hükümünde kararname çıkarma yetkisi kime aittir
cvp:bakanlar kurulu

9)işverenine istifa ettiğini bildiren işçi hangi hakkını kullanmış olur
cvp:bozucu yenilik doğuran hak

10)kendisini veya başkasını bilerek sebebiyet vermediği zarardan ya da derhal ortaya çıkabilecek bir tehlikeden kurtarnak için başkasını mallarına zarar verme aşağıdakilerden hangisidir
cvp:zaruret hali

11)hangisi 82 anayasına göre siyasi haklardandır
cvpilekçe hakkı

12)resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmeye hangi yaptırım uygulanır
cvp:yokluk

13)hangisi medeni hukukun konularından değildir
cvp:hırsızlık suçu

14)konuda belirtilen belli bir zamanın kullanılmaması halinde hakkın ortadan kalkması hangisidir
cvp: zaman aşımı

15)hangisi fiil ehliyetinin sınırlandırılması veya tamamen ortadan kaldırılmasını gerektiren sebeplerden değildir
cvp:bekarlık

16)hangisi türk hukukunda derneklerin kuruluşunu belirten sistemdir
cvp:serbest kuruluş sistemi

17)hangisi türk ticaret kanununa göre ticaret şirketi değildir
cvp:aile şirketi

18)hangisi ahlak kurallarıyla ilgili yanlış bir ifadedir
cvp:uhrevi ilişkileri düzenler

19)hangisi kira sözleşmesinde kiracının borçlarından biri değildir
cvp:kiralanan şeyi onarmak

20)imzayla ilgili olarak hangisi yanlıştır
cvp:temsilci temsil olunanın imzasını atabilir

21)hangisi cumhurbaşkanının yetkilerinden biri değildir
cvp:milletler arası anlaşmalarının onaylanmasını uygun bulmak

22)hukuka aykırı olarak yapılan idari işleme karşı hangi yargı organına başvurulur
cvp:idari yargı


alıntıdır


1. Sınıf

MollaCami.Com