Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Genel İşletme 2006 Final Soru ve Cevapları

1)MAL VE HİZMET ÜRETİMİ İCİN KULLANILAN YÖNTEMLERE NE NEDİR?
CVP:TEKNOLOJİ
2)Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda dönen varlıklar grubu altında gösterilmez?
CVP:Makineler
3) İki veya daha çok ortağın kendi faaliyetlerini sürdürürken, belli bir işi görmek üzere sürekli veya geçici olarak bir şirket kurup, bu şirketin faaliyetleri için kendi işletmelerinden teknik, mali ve ticari destek sağlamak üzere anlaşmaları yoluyla yabancı ülkelerde ticari faaliyet yapmalarına ne ad verilir?
CVP:Joint Venture
4)Aşağıdakilerden hangisi sıfır stoklu üretim sistemini kullanan işletmelerin özelliklerinden biri değildir?
CVP:
Aynı kapasitedeki başka sistemlerle çalışan işletmelere göre çalışılan fiziki alanın daha geniş olması
5)Bir baraj inşa edilirken kullanılan üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
CVP:Tek üretim sistemi
6)Mal benimseme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
CVP:Haberdar olma
7)Tüketici tercihlerini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
CVP:Fiyat
8)Hazırlanmış bir çizelge üzerinde değerleyen tarafından her faktör için personele belli bir puanın verildiği ve sonuçta toplam puanın personelin performans notunu oluşturduğu değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
CVP: Boylandırma çizelgesi yöntemi
9)Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlanmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?
CVP: Durum analizi
10)Personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçiş sürecinde 1960 ve 1980’li yıllar arasında çalışma yaşamında görülen değişimler personel yöneticilerini hangi konularda uzman olmak zorunda bırakmıştır?
CVP: Davranış bilimleri ve çalışma yasaları
11: ) Lideri fiziki özelliği, zekâsı ve konuşma etkinliği olarak üç başlık altında inceleyen liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
CVP:Ayırdedici yaklaşım
12)Zaman etüdü çalışmalarıyla bir işçinin bir işi en kısa zamanda nasıl yapabileceğinin belirlendiği ve eldeki mevcut araçlarla ne kadar işçiye ihtiyaç duyulacağının ilk kez araştırıldığı yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
CVP:Bilimsel yönetim teorisi
13)Giysi üreten bir işletmenin ürettiği ürünleri bayiler ve mağazalar yoluyla satmak yerine satış mağazaları açması aşağıdaki büyüme türlerinden hangisine örnektir?
CVP:İleriye doğru dikey büyüme
14 “Varlıklar = Kaynaklar” denklemine muhasebede ne ad verilir?
CVP:Muhasebe eşitliği
15)Kurulacak işletmenin değişmez değer yatırım maliyetleri ile döner sermaye gereksinmesinin saptanması, gelir ve gider kestirimlerinin yapılması, finansman kaynaklarının saptanması, işletme kârlılığının saptanması ve bununla ilgili değerlendirmelerin yapılması yapılabilirlik araştırmalarının hangi aşamasında gerçekleştirilir?
CVP:Finansal araştırmalar
16)Bir ekonomide fonları talep edenlerle fonları arz edenler, fon akımını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçlerle bunları düzenleyen hukuki ve idari kuralların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?
CVP:Finansal sistem
17)Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının oluşturulmasında dikkate alınan faktörler arasında yer almaz?
CVP:Ürünün üretim süreci
1Aşağıdakilerden hangisi karar sürecinin girdisidir?
CVP:Bilgi
19)Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirme çabaları arasında yer almaz?
CVP:Konsinye ürün verme
20)Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan teknik bilgi, marka, patent gibi varlıklara ne ad verilir?
CVP:Gayri maddi varlıklar
21)Aşağıdakilerden hangisi ürün ve üretim sistemlerinin tasarımını etkileyen etkenler arasında yer almaz?
CVP:Örgütsel yapı
22)Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme süreci aşamalarından biri değildir?
CVP: Deneme

alıntıdır


1. Sınıf

MollaCami.Com