Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Genel Notlar

Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar.

 Kullanıcı ve bilgisayarın karşılıklı etkileşimini sağlayan birimlerin genel adı Giriş-çıkış birimleridir.

 Bilgisayar sisteminin maddi unsurlarına Donanım denir. Maddi olmayan unsurlarına yazılım denir.

 Windows 98, Windows 2000, Windows XP, işletim sistemleridir.

 Daha önceden kaydedilmiş olan bir belgeyi açmak için oklu açık kitap düğmesi kullanılır.

 Kelime işlemcilerle metin düzenleme, metin biçimlendirme, metin yazdırma, metin saklama yapılabilir fakat metin karakteri oluşturulamaz.

 fx düğmesinin işlevi aktif hücreye işlev yapıştırmaktır.

 Sunum programlarının görünüm seçenekleri: Ana hat, normal, slayt, slayt sıralayıcısı görünümü

 Sunum programlarında farklı biçimlerde ve renklerde hazır metin şablonlarından yararlanmak için WortArt kullanılır.

 Bilgisayarda çeşitli şekiller ve gerçekçi çizimler yaratmak ya da düzenlemek amacıyla kullanılan yazılımların genel adı çizim programlarıdır.

 Veri tabanında kayıtları meydana getiren hücrelere alan denir.

 Bilgisayar ağını oluşturan dört temel öğe: İletim ortamı ile bilgisayar arasındaki ara yüz donanımı, İletim yöntemi, Fiziksel iletim ortamı, Ağ işletim sistemi

 Bilgisayarlar arası bağlantıların şekline ağ topolojisi denir.

 Ağa bağlı bilgisayarların birbirleriyle haberleşmekte kullandıkları dile ağ protokolleri denir.

 Eğitim kurumlarının İnternet adreslerindeki uzantısı.edu

 İki ya da daha fazla kullanıcının farklı anlarda birbiri ile bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesini Email sağlar.

 İnternet üzerinde bulunan web sitelerinin görüntülenebilmesi için kullanılan programlardan biri İnternet Explorer'dır.

 Algoritmaların grafiksel şekiller kullanılarak gösterimine Akış Şeması denir.

 Sistem analizi ve tasarımında problem çözme sürecinin ilk aşaması Ön araştırmadır.

 Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimi işlemcidir.

 Kelime işlemcilerde metin saklama, yazdırma, düzenleme, biçimlendirme yapılabilir ama metin karakteri oluşturulamaz.

 İşlem tablosunun özellikleri: Sayısal verileri yorumlamaya yardımcı olmak, karmaşık hesaplamalar ve işlemler yapmak, değişikleri kendiliğinden güncellemek, eğer türü sorular sormaya olanak tanımak.

 Bilgi işlem sürecinin adımları: kaydetme, sıralama, sınama, sınıflandırma.

 Büro yazılımlarında ekranda görüntülenmesi istenen bir araç çubuğunu eklemek için kullanılan menü Görünüm menüsüdür.

 Bilgisayar sisteminde verilerin ve programların bulunduğu bilgi kümelerine dosya denir.

 Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık gerektirmeden kullanılabilen bilgisayar programlarına paket program denir.

 Kelime işlemci programında belgeye bir resim eklemek için kullanılan menü ekle menüsüdür.

 Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan disket düğmesinin işlevi üzerinde çalışılan dosyayı kaydetmektir.

 Windows 2000 işletim sistemidir.

 Kelime işlemci programında, yaratılan bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son halini görüntülemek için Baskı Ön izleme kullanılır.

 Bilgisayarların sadece kendilerinin bildiği dile makine dili denir.

 Bilgiyi işlemekte araçlar ikiye ayrılır.

 Farklı program ve uygulamayı masaüstünden çalıştırmak üzere yaratılan nesnelere kısayol denir.

 Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt: Karar verme sürecindeki rolü

 Bilgi işlem sürecindeki işlem adımları: Kaydetme, Sınama,sınıflandırma, Özetleme, Erişim, Hesaplama, Saklama,Çoğaltma, İletme

 Bir disketin kapasitesi 1.44 megabayttır.

 Ortalama bir CD nin kapasitesi 700 MB'dir.

 Bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamına program denir.

 Kullanıcıların programlama bilmeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya yönelik programlara paket programlar denir.

 Tek kullanıcının her defasında tek bir işi yapabilmesine yönelik olarak tasarlanan işletim sistemi : Tek kullanıcı-tek görevdir.

 Hızlı başlat araç çubuğu ekranın sol alt köşesinde yer alır.

 Standart araç çubuğunda yer alanlar: Yeni dosya, dosya aç, kaydet, ön izleme, sözlük denetimi, kes, kopyala,yapıştır,geri al, yinele,bağlantı ekle, yakınlaştır.

 Kopyala komutunun klavye kısa yolu Ctrl+C (copy) Yapıştır komutunun kısa yolu Ctrl+V Dosya yeni komutunun kısa yolu Ctrl+N (new) Tümünü seç komutunun kısa yolu Ctrl+A (all) Kes komutunun kısa yolu Ctrl+X

 MS Word programında yer alan A düğmesi metnin seçili alanı altı çizili yapar.

 Kelime işlemcilerde metni oluşturan harf, rakam, sembol ve boşluklar karakter ile ifade edilir.

 =TOPLA(D7:D12) komutu yerine =D7+D8+D9+D10+D11+D12 komutu kullanılabilir.

 Excel programında bir grafik çizmek için yapılması gereken ilk işlem grafikte gösterilmek istenen veriler etiketleriyle beraber seçilir.

(ALINTIDIR)

SORU CEVAP ÇALIŞMA

1. Alışveriş sonrasında kredi kartı ile yapılan ödemelerde makine ile iki çıktı alınır. Birisi imzalanarak alışveriş yapılan yere bırakılır; ikincisi alışveriş fişi ile birlikte müşteride kalır. Kredi kartı ödeme makinesinden birbirinin aynı iki çıktı alınması, bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile ilişkilendirilebilir?
Cevap: Çoğaltma

2. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde bilginin öneminin artması nedenlerinden biri değildir?
Cevap: Verinin bilgiye dönüştürülme süresinin kısaltılması

3. Disk ve disketler aşağıdaki sınıflamalardan hangisinin içinde yer alır?
Cevap: Yardımcı bellek

4. Yaklaşık 3 GB büyüklüğündeki veri dosyalarını yedeklemek için aşağıdaki saklama birimlerinden hangisi kullanılmalıdır?
Cevap: DVD

5. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım değildir?
Cevap: Yazıcı çıktıları

6. Windows 2000 işletim sisteminde Ctrl ve Esc tuşlarına aynı anda basarak ulaşılan menü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Başlat menüsü

7. Büro yazılımlarında, dokümana resim yerleştirme olanağı aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?
Cevap: Ekle

8. Saklı bir dosyayı açtıktan sonra üzerinde değişiklik yapıp yeni bir dosya gibi saklamak istendiğinde aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
Cevap: Farklı kaydet

9. Word programında metni kağıda yazdırmadan önce çıktının nasıl olacağını kontrol etmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Baskı önizleme

10. Bir metnin dilbilgisi kurallarına uygun olarak yazılıp yazılmadığını denetlemek için Araçlar menüsü komutlarından hangisi kullanılır?
Cevap: Yazım ve dilbilgisi

11. İşlem tablosunda bir çalışma sayfasının herhangi bir sütununun başlığı üzerine fare ile tıklandığında aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşir?
Cevap: Tüm sütun seçilir

12. Aşağıdaki işlem tablosunda öğrencilerin İktisada Giriş sınavından aldıkları puanlar verilmiştir.

A B
1 İktisada Giriş Final Notları
2 İsmail Deniz 35
3 Kemal Yayla 25
4 Saadet Tan 63
5 Deniz Üzmez 80
6 Tamer Kara 73
7 Ayşe Mert 22
8 Nur Sert 95
9 Selim Tok 87
10
Bu tabloya göre, puanların aritmetik ortalamasının işlem tablosu ile hesaplandıktan ve B10 hücresinde görünmesini sağladıktan sonra, B10 hücresi aktifken formül çubuğunda görülen işlev aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: =ORTALAMA(B2;B9)13. Sunum programında bir metin alanının yazı karakteri boyutunu değiştirmek için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Metin alanının seçilmesi

14. Sunum programında metin alanına efekt eklemek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Slayt gösterisi

15. Aşağıdakilerden hangisi Paint programı araç kutusunda bulunan öğelerden biri değildir?
Cevap: Üçgen

16. Aşağıdakilerden hangisi piksel tabanlı bir programdır?
Cevap: Paint

17. Bir veri tabanında kayıtların bir araya gelmesi ile aşağıdakilerden hangisi oluşur?
Cevap: Tablo

18. Belirli bir amaca ulaşabilmek için gerekli ve birbirleriyle ilişkili tabloların tamamına ne ad verilir?
Cevap: Veri tabanı

19. Ağlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Bir yerel alan ağı sadece tek bir geniş alan ağına bağlıdır

20. Aşağıdakilerden hangisi kar amacı gütmeyen organizasyon ve vakıf kuruluşları tarafından alınan alan tipi değildir?
Cevap: ORG
21. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar isimlerini IP numaralarına ve IP numaralarını bilgisayar isimlerine çevirir?
Cevap: DNS

22. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor
Linki Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
www.brtsk.com.de
bilgisayar adı aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
Cevap: Almanya

23. İnternet üzerinde yer alan sitelerin taranmasını sağlayarak istenilen bilgiye ulaşmak için arama motorlarına girilen kelime ya da kelime grubuna ne ad verilir?
Cevap: Anahtar kelime

24. İki ya da daha fazla kişinin farklı anlarda birbiriyle bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesine ne ad verilir?
Cevap: Elektronik posta

25. Aşağıdakilerden hangisi sağladığı hizmetlerle ağdaki yazıcının kullanılmasını sağlar?
Cevap: Ağ işletim sistemi

26. Google ne tür bir internet yazılımıdır?
Cevap: Arama motoru

27. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fonksiyonlarına göre bölümlenmesi listesinde yer alır?
Cevap: Danışma

28. Algoritma ile sistem analizi ve tasarımı arasındaki en temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Algoritmadan bir uygulama yazılımının geliştirilmesi sırasında yararlanılırSORU CEVAP ÇALIŞMA-2

Bilgisayarın açılışında kendiliğinden çalışan ve bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan programlar bütünü ne ile ifade edilmektedir?

Cevap Cevap-İşletim SistemiBilgiyi işlemek için kullanılan maddi ve kavramsal araçların bütününe verilen ad hangisidir?

Cevap Cevap-Bilgi teknolojileriBüro yazılımlarında bir dosyayı kapatmak için işlemlerden hangisi uygulanır?

Cevap Cevap-Dosya menüsünden çıkış komutuna tıklanırYazılım ilk açıldığında görünmeyen, isteğe bağlı olarak görünür hale getirilebileceklerin listesini gösteren seçenek, hangisidir?

Cevap Cevap-Araç ÇubuklarıKelime işlemciler tarafından tanınan en küçük birim nedir?

Cevap Cevap-KarakterÖnceden belirlenmiş, slayt renkleri ve metin biçimleri olan bir şablon seçmeyi, hangisi sağlar?

Cevap Cevap-Tasarım ŞablonuÜzerinde metinlerin yazıldığı, şekil çizildiği, grafik, renk ve nesnelerin eklendiği boş sunu ekranına, ne ad verilir?

Cevap Cevap-Sunu PenceresiKısayol menüsünde slaytın zemin rengini değiştirmek için kullanılan seçenek, hangisidir?

Cevap Cevap-Arka PlanBir unsura ait verilerin bir araya getirilmesine verilen isimdir?

Cevap Cevap-KayıtHerhangi bir bilgisayara bağlı olan ve kullanıcıların kullandıkları kapasite ne ifade edilmektedir?

Cevap Cevap-Bilgisayar Kaynağı

Her bilgisayarın yanındaki iki komşusuna bağlı olduğu topoloji türü, hangisidir?

Cevap Cevap-Halka TopolojisiAğa bağlı bilgisayarların birbiriyle haberleşmekte kullandıkları dil ne ile ifade edilmektedir?

Cevap Cevap-Ağ ProtokolleriCOM türü alan adı, neyi gösterir?

Cevap Cevap-Ticari KuruluşBir başka bilgisayarda kullanıcıların erişimine ücretsiz ya da düşük bir ücret karşılığı sunulan yazılımların kişilerin bilgisayarlarına transfer edilebilmesi için yararlanılan arayüz, hangisidir?

Cevap Cevap-Dosya Transfer ProtokolüKullanıcının erişemediği, müdahale edemediği bellek türü hangisidir?

Cevap Cevap-Rom BellekHerhangi bir yazılımı açmak için öncelikle, düğmelerden hangisi tıklanır?

Cevap Cevap-BaşlatTümünü seç komutu için kullanılacak kısayol, nedir?

Cevap Cevap-Ctrl + AMetni yazarken, satır sonlarında kelimelerin bölünmesine izin verilip verilmeyeceğini belirlemeye yardımcı olan heceleme iletişim kutusunun ortaya çıkmasını sağlayan komut, hangisidir?

Cevap Cevap-EkleNotlar ve slayt bölümlerini küçülterek, anahat bölümünü daha geniş şekilde ekrana yansıtan, nedir?

Cevap Cevap-Slayt GörünümüAsıl slaytta düzenlenen bir metin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap Cevap-Tüm slaytlarda görünürPaint ne tür bir programdır?

Cevap Cevap-Piksel TabanlıUzun mesafeler arasında çok yüksek hızda iletişime izin veren kablolar, hangisidir?

Cevap Cevap-Fiberoptik kablo

Yerel alan ağların bağlantı noktalarının, geniş alan ağlarında tek bir merkezde toplandığı yerdir?

Cevap Cevap-Ağ OmurgasıBir bilgisayardan diğerine gönderilecek iletiyi, ağ üzerinde gönderilebilecek uzunlukta küçük paketlere bölen, hangisidir?

Cevap Cevap-TCP Protokolüİnternet'e bağlı, değişik işletim sistemleri kurulu bilgisayarlar arasında dosya değişimini sağlayan hangisidir?

Cevap Cevap- Ftp SunucusuBelirli bir konu ile ilgili gelen tüm mesajların grup içinde yer alan tüm katılımcılara dağıtılması temeline dayanan haberleşme türü, hangisidir?

Cevap Cevap-E – Liste

Başka bir bölgede bulunan bilgisayarı sanki yanında imiş gibi kullanmayı sağlayan problem, hangisidir?

Cevap Cevap-Telnet

Bilgi işlem sürecinin hammaddesi nedir?

Cevap Cevap-VeriAna belleğin bilgisayar tarafından kullanılan kısmı hangisidir?

Cevap Cevap-Salt Okunur Bellek

Herhangi bir program penceresini, klasör penceresini ya da iletişim kutusunu kapatmak için, hangi tuşa basılmalıdır?

Cevap Cevap-Alt + F4Dosyanın yazıcıdan çıktığında nasıl görüneceğini gösteren seçenek, hangisidir?

Cevap Cevap-ÖnizlemeBiçimlendirme araç çubuğundaki hangi seçenek seçilen metnin daha koyu görünmesini sağlar?

Cevap Cevap-KalınSunum programı başlatıldığında ekrana, hangi kutu gelir?

Cevap Cevap-Başlangıç İletişim KutusuYeni bir slayt oluşturmak için seçilen “Yeni Slayt” seçeneği, hangi menüde bulunur?

Cevap Cevap-EkleBir uçtan bir mesaj gelince diğer bir tarafa güçlendirerek aktarır?

Cevap Cevap-Tekrarlayıcı

Devlet kurumlarını gösteren alan adı tipi, hangisidir?

Cevap Cevap-GOVİnternette bilgisayarların birbirleriyle haberleşmek için kullandıkları ortak dil ne ile ifade edilmektedir?

Cevap Cevap-TCP / IP

Kullanıcıların herhangi bir etkileşimi olmadan, tüm kullanıcıların aynı bilgileri görüntüleyebilmesi hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap Cevap-Sabit İçerikli Bilgi

İşlemlerin bölümler halinde tasarlandığı ve yukarıdan aşağıya doğru tanımlandığı teknik hangisidir?

Cevap Cevap-Ardışık YapıBir örgütte bilgi ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde karşılanması bunların saklanması ve bakımı ile gerektiğinde ihtiyaç duyulan kişilere sunulmasını sağlayan nedir?

Cevap Cevap-İşletme Bilgi Sistemi


ALINTIDIR


1. Sınıf

MollaCami.Com