Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


TÜRK VERGİ SİSTEMİ geçmiş yıllar bütünleme soruları

türk vergi sistemi 2004 büt

1.Aşağıdakilerden Hangisi Kaynak Teorisine Göre Gelir Değildir?
Yanıt: Miras

2.Tasfiye Edilen Bir A.ş.’nin Kurumlar Vergisinin Matrahını Aşağıdakilerden Hangisi Oluşturur?
Yanıt: Tasfiye Karı

3.Öz Sermaye Hesaplanırken Aşağıdakilerden Hangisi Borç Kalemi Olarak Düşülmez?
Yanıt: Yedek Akçe

4.Motorlu Taşıtlar Vergisinin Ödendiği Aylar Aşağıdakilerden Hangisidir?
Yanıt: Ocak – Temmuz

5.Bir Çiftçinin Tarlasında Yetiştirdiği Domatesten Elde Ettiği Kazanç Hangi Teoriye Göre Mali Anlamda Gelir Sayılır?
Yanıt: Kaynak Teorisine

6. İnfisah İflastan Başka Bir Nedenden Kaynaklanmışsa Tasfiyenin Başlama Tarihi Aşağıdakilerden Hangisidir?
Yanıt: İnfisahın Ticaret Siciline Tescil Tarihi

7.Bir Otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Zaman Tarh Edilir?
Yanıt: Trafik Siciline Kayıt Tarihi

8.Zirai Faaliyetle Uğraşan Kurumlar Vergisi Mükellef Kazancı Aşağıdaki Hangi Gelir Türüne Göre Belirlenir?
Yanıt: Ticari Kazanç

9. Ankara’da ölen Kişinin çocukları Adana Ve İstanbul’da Oturuyorsa Veraset İntikal Vergisi Kaç Ay İçinde Verilir?
Yanıt: 4 Ay

10.Türkiye’de İkamet Eden Ve Türkiye’de Takvim Yılında 6 Aydan Fazla Kalan Yabancı Uyrukluların Durumu Aşağıdakilerden Hangisidir?
Yanıt: Tam Mükellef

11.Veraset Ve İntikal Vergisi Ne Tür Bir Vergidir?
Yanıt: Servet Vergisi

12.Aşağıdakilerden Hangisi Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilebilecek Bir Gelirdir?
Yanıt: Sigorta Teknik İhtiyatları

13.Dar Mükellef Kurumların Aşağıdaki Kazançların Hangisinde Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılmaz?
Yanıt: Zirai Kazanç

14.Aşağıdakilerden Hangisi Harcamalar üzerinden Alınan Vergi Değildir?
Yanıt: Motorlu Taşıtlar Vergisi

15.TBMM üyelerine ödenen Paralar Hangi Gelir Türüdür?
Yanıt: Ücret

16.Aşağıdakilerden Hangisi KDV Matrahına Dâhil Edilmez?
Yanıt: Ticari Teamüllere Uygun İskontolar

17.Bir Mal üzerindeki Telif Hakkinin Malik Veya Adına Hareket Edenlere Alici Adına Devir Edilmesine Ne Denir?
Yanıt: Teslim

18.Dar Mükellefler Faaliyetlerini Sona Erdirir Ve ülkeyi Terk Ederlerse Yıllık Beyannameyi Ne Zaman Verirler?
Yanıt: Ayrılmadan 15 Gün önce

19.Meskenlere Tanınan Geçici Muafiyet Süresi Kaç Yıldır?
Yanıt: 5 yıl

20.Aşağıdakilerden Hangisi Zirai Faaliyet Değildir?
Yanıt: Arazi Sahibinin Çalışmadan Üründen Pay Alması

21.Kiranın Ayin Olarak Tahsil Edilmesi Halinde Ayin Değer Aşağıdaki Hangi ölçüye Göre Değerlendirilir?
Yanıt: Emsal Bedel

22.Hesap Dönemi Takvim Yılı Olarak Belirlenen Kurumlar Vergisi Mükellefleri Beyannamelerini Ertesi Yıl Hangi Tarihte Verirler?
Yanıt: 15 Nisan

23.Hilafına Hüküm Olmadıkça Gelir Vergisi Mükellefinin Veya Sorumlusunun Hangi İşlemi üzerine Vergi Tarh Olur?
Yanıt: Beyan

24.Aşağıdakilerden Hangisi Emlak Vergi Değerini Değiştiren Nedenlerden Değildir?
Yanıt: Apartman Adının Değiştirilmesi

25.Tasfiyeye Giren şirkette Tasfiye Karı Hesaplanırken Öz Sermaye Yerine Aşağıdaki Kavramlardan Hangisi Kullanılır?
Yanıt: Servet Değeri

26.Motorlu Taşıtlar Vergisi Her Yıl, Yıllık Olarak Hangi Ayda Tarh Ve Tahakkuk Ettirilir?
Yanıt: Ocak

27.Kurumun Tesis Edilmesi Veya Yeni şube Açılması Karşılığında Maddi Menfaat Elde Edilmeden Yapılan Ve Kurumlar Vergisinde Matrahtan İndirimi Kabul Edilen Aşağıdakilerden Hangisidir?
Yanıt: İlk Tesis Ve örgütlenme Giderleri

28.Aşağıdakilerden Hangisi Kurumlar Vergisi Mükellefi Değildir?
Yanıt: Kolektif Şirket

29.Veraset Ve İntikal Vergisinde Veraset Yolu İle İntikallerde Vergi Hangi Vergi Dairesince Tarh Olunur?
Yanıt: Ölenin İkametgâhının Olduğu Vergi Dairesinde

30.Aşağıdakilerden Hangisi Oto Kontrolü Sağlar?
Yanıt: KDV

türk vergi sistemi 2005 büt


1-diger Kazanc Ve Iratlar Hangi Vergi Esasina Dayanir?
-tahsil Esasi
2-hava Ulastirma Işi 200,000 Kara 100,000 Ise Vergilendirilecek Tutar Nedir?
-22000
3-ciftcinin Traktor Kiralamsi Hangi Kazanca Girer?
-zirai Kazanc.
4-zirai Faaliyette Hangi Unsura Gore Vergilevdirme Olur?
-işletme Buyuklugu
5-avukatin 100 Ytl Lik Işinin 25 Ytl Si Daha Sonra Tahsil Edilecektir.vergi Matrahi Nedir?
-75ytl
6-hangisi Gayrimenkul Sayilmaz?
-hisse Senedi
7-depremden Zarar Goren Evler Kac Yil Vergiden Muaftir?
-10 Yil
8-işcini Isyerine Bagliligi Hnagi Anlamdadii?
-hukuki
9-vergi Tarhini Kim Yapar?
-vergi Dairesi
10-tereke Vergisi Nedir?
-tereke Uzerinden Alinan Vergidir
11-iştirak Kazanclari Istisnasindan Yararlanmanin Kosulu Nedir?
-iştirak Edilecek Tam Mukellef Olmalidir
12-hangisi Ilk Tesis Gideri Degildir?
-bilgisayar Alimi
13-donem Sonu Oz Sermayeli Soru
-140
14-dar Mukellefler Ne Zaman Beyanname Verir_?
-yurdu Terk Etmeden 15 Gun Once
15-kdv Ile Ilgili Hangisi Dogrudur?
-turkiyede Yapilan Işlerde Gecerlidir
16-olenin Esine Anne Ve Baba Varsa Ne Kadar Miras Kalir?
-%50
17-motorlutasitlar Vergisi Neye Gore Arrtirilir?
-yeniden Degerleme Oranina Gore
18-hangisi Mot Tasit Vergisine Girmez?
-bisiklet
19-ucrette Vergi Nasil Kesilir?
-vergi Kesintisi Ile
20-hangisi Kdv Konusuna Girmez?
-uretim
21-hangisi Beyanname Vermez?
-işçiler
22-hangisi Dogrudur?
-sermaye Ve Tesebbus
23-as Ler Nasil Tuzel Kişilk Kazanir?
Ticaret Sicil Gazetesine Ilan Ile
24-hangis Menkul Sermaye Iradi Degildir?
-menkul Kiymetlerin Kuponsuz Satisi
25-hangisi Idarece Yapilan Kanuni Tarhiyattir?
-ikamelen Tarhiyat
26-hangisi Tasfiyeyi Gecerli Kilar?
-ticaret Siciline Tescil Ile
27-hangisi Mukellef Adina Beyanname Veremez?
-muhasebeci
28-zirai Uretim Yapan Kurumlarin Kazanci Hangi Turdur?
-ticari Kazanc

alıntıdır


3. Sınıf

MollaCami.Com