Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Finansal Yönetim 2005 Final Sorulari

1) İki ya da daha fazla kişinin şekil şartına tabi olmaksızın
yalnızca sözlü bir anlaşma ile geçici ya da sürekli kurdukları
ortaklık türü nedir?
Y: Adi Ortaklık

2) Halka açık anonim şirketlerde kayıtlı sermaye tavanını kim
belirler?
Y: Sermaye Piyasası Kurulu
3) % 20 faiz oranından 2 aylığına 5.000 YTL. bankaya
yatırılmıştır. % 16 stopaj kesintisi olduğuna göre net faiz
geliri ne kadardır?
Y: 140

4) Bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin birbirine
oranlaması ile yapılan analize ne denir?
Y: Oran analizi

5) Maddi duran varlık devir hızının yüksek olmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak yorumlanır?
Y: İşletmede maddi duran varlığın Leasing yoluyla finanslanması

6) Sabit varlıkların üretimde kullanılmaları sırasındaki teknik
değer kayıplarına ne denir?
Y: Teknik değer kaybı

7) İşletmelerde hazırlanan bütçelerin bir ana bütçede
birleştirilmesi hangi ilkeyi ifade eder?
Y: Birlik ilkesi

8) Hangisi üretim fonksiyonu ile ilgili bütçelerden biridir?
Y: İşgücü bütçesi

9) Dönen varlıklardan kısa vadeli borçlar çıkarıldıktan sonra
kalsan farka ne denir?
Y: Net çalışma sermayesi

10)Alacakların kontrol altında olup olmadığını belirlemek
için aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz?
Y: Alacaklar/Net kâr
11)Bir ürünün hangi ülkede, hangi işletmede üretildiği ya da
ambalajlandığını gösteren malın cinsini ve özelliklerini
tanımlayan, uluslararası kurallara göre belirlenmiş ince ve kalın
birbirine paralel düşey çizgi ve boşluklardan oluşan tanımlama
sistemine ne denir?
Y: Barkod

12) Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden oluşan kaynaklardan
biridir?
Y: Satıcı kredileri

13) Net 45 koşulu ile 6* YTL.'lık kredili mal alındığına göre
kendiliğinden yaratılan kaynak ne kadardır?
Y: 2.700

14) Sermaye bütçelemesi nedir?
Y: Uygun ve verimli yatırım alanlarının araştırılması,
yatırım projelerinin değerlendirilmesi

15) Bir yatırım kararının verilmesinde aşağıdakilerden hangisi
gerekli değildir?
Y: Yatırımın teknik ömrü

16) Hangisi geri ödeme süresi yönteminin en önemli sakıncasıdır?
Y: Paranın zaman değerini dikkate almaması

17) Projelerle ilgili risk hesaplamalarının yapılabilmesi için her
şeyden önce hangisinin belirlenmesi gerekir?
Y: Olasılık dağılımı

18) Beklenen Getiri Gerçek Olasılıklar(%)
1.000 50
2.000 25
3.000 25
Bu bilgilere göre projenin beklenen getirisi ne kadardır?
Y: 1.750

19) Kredi değerliliği yüksek olan işletmelerin ihraç ettiği
menkul kıymet hangisidir?
Y: Finansman bonosu

20) İşletmelerde yarı mamul stoklarının bulundurulmasının temel
amacı nedir?
Y: Üretim sürecindeki faaliyetteki aksamanın diğer bir
faaliyeti etkilemesini önlemek

21) Kiralamayla ilgili hangisi yanlıştır?
Y: Kiracı dönem sonunda hurda değerden yararlanır

22) Yatırım malları ihracatından doğan orta vadeli alacakların
bir banka ya da finans kurumuna satılmasıyla oluşan finansman
tekniği nedir?
Y: Forfaiting

23) Vergi oranı % 50 olduğunda % 70 faizli banka kredisinin gerçek
maliyeti % kaçtır?
Y: 35

24) Hangisi kâr dağıtım politikasının belirlenmesinde doğrudan
etkili değildir?
Y: Faaliyet kaldıracı derecesi

alıntıdır


3. Sınıf

MollaCami.Com