Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Yönetim Bilgi Sistemi geçmiş yıllar final soruları

Yönetim Bilgi Sistemi 2005 final soruları

1) Bilgilerin ya da verilerin kişiler, yerler ve makineler arasında karşılıklı olarak transfer edilmesi sürecine ne denir?
YANIT: Telekomünikasyon

2)Aşağıdakilerden hangisi donanım birimlerinden biri değildir?
YANIT: İşletim sistemi

3)Aşağıdakilerden hangisi yarı yapılandırılmış karar türüne örnektir?
YANIT: Rulet

4)Yetkisiz bir kullanıcının herhangi bir bilgisayara girerek, bellekteki bütün bilgileri silmesi hangi bilgi sistemi kapsamına girer?
YANIT: Bilgi sabotajı

5)Güvenlik önlemlerinden biri olan şifre kullanmada, şifreler genellikle hangi karakterlerden oluşur?
YANIT: Harf, rakam ve özel karakterlerden

6)Aşağıdakilerden hangisi, herhangi bir yerde ortaya çıkan bilgilerin başka bir yerde yaşayan kullanıcılar ile paylaşımının sağlanmasında bilgi teknolojileri kullanımına örnek değildir?
YANIT: Kredi kartı borçlarının kullanıcı adresine posta ile gönderilmesi

7)İşletmede üretilen mamullerin, hizmetlerin ve bunlara ilişkin girdilerin (hammadde, malzeme vb) işletme içindeki fiziksel akışlarına ilişkin bilgileri sağlamaya yönelik bilgi sistemine ne ad verilir?
YANIT: Üretim bilgi sistemi

8.)Aşağıdakilerden hangisi virüsün en çok bulaştığı yoldur?
YANIT: İnternet

9)Kablosuz iletişim ortamına ne ad verilir?
YANIT: Elektromanyetik spektrum

10)Aşağıdakilerden hangisi işletme içinde kullanılan telekomünikasyon teknolojilerinden biri değildir?
YANIT: Dijital imza

11)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde telekomünikasyon işini uzun süredir yöneten birimdir?
YANIT: Telsiz Genel Müdürlüğü

12)Aşağıdakilerden hangisi statik görüntüyü bilgisayara aktarır?
YANIT: Scanner(Tarayıcı)

13)Aşağıdakilerden hangisi karar düzeylerinden biri değildir?
YANIT: Teknik

14)Temel olarak kamunun hizmet verdiği alanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla vatandaşa daha şeffaf, daha ucuz ve daha iyi çalışan idari yapı aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: E-devlet

15)Aşağıdakilerden hangisi yapay zekanın yararlandığı birimlerden değildir?
YANIT: Bilgisayar programlama

16)Aşağıdakilerden hangisi net bugünkü değer yöntemine benzeyen modeldir?
YANIT: İç kârlılık oranı

17)Aşağıdakilerden hangisi uzman sistem öğelerinden bir değildir?
YANIT: Yarışmacı makine

18)Mc Donald's, Fredy gibi firmaların organizasyon yapısını oluşturan küresel strateji aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: Franchiser

19)Bireyle ilişkili elemanlar topluluğuna ne ad verilir?
YANIT: Sistem

20)Aşağıdaki dönüşüm yaklaşımlarından hangisinde ek istihdama gerek duyulur?
YANIT: Paralel yaklaşım

21)Aşağıdakilerden hangisi proje değerlendirme de kullanılan yöntemlerden değildir?
YANIT: Portföy Yönetimi

22)Bir işletmede yeni işe başlayan bir personelin tüm birimlere duyurulmasında en hızlı ve en düşük maliyetli iletişim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
YANIT: İntranet

alıntıdır


3. Sınıf

MollaCami.Com