Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


GEÇMİŞ YILLAR ARA SINAV SORULARI(2007)

Maliyet Muhasebesi 2007 Arasınav Soruları
1) --------------/---------------

Direkt İşçilik Giderleri

Genel Üretim Giderleri

İlgili Hesaplar

------------/--------------------

Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?Yanıt: Kullanılan işçiliklerin kaydı2) Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen sabit maliyetlerden biridir?Yanıt: Reklam gideri3) --------------/---------------

Genel Üretim Giderleri

Maliyet Gideri Karşılığı

------------/--------------------

Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?Yanıt: Tahmini giderlerin kaydı4) Sel baskını nedeniyle boşa geçen zamana ilşkin işçilikler hangi hesaba kaydedilir?Yanıt: Çalışmayan kısım gider ve zararlar hesabının borcuna5) Mobilya üretimi yapan bir işletmede 100 YTL’lik sunta üretime gönderilmiştir. 7/A seçenegine göre yapılacak kayıtta hangi hesaba borç kaydedilir?Yanıt: Direkt ilkmadde ve malzeme giderleri hesabının borcuna6) Dönemin üretim maliyetleri : 3.000

DBYM stokları : 1.000

Dönembaşı mamul stokları : 800

DSYM stokları : 500

Dönemsonu mamul stokları: 300Satılabilir mamullerin maliyeti nedir?Yanıt: 3.3007) Üretim maliyetlerinin gidere dönüştüğü nokta hangisidir?Yanıt: Mamullerin satılması8) Stok değerlemesi gözönünde bulundurulduğunda üretime gönderilen malzeme maliyetinin düşük dönemsonu stok maliyetinin yüksek olduğu yöntem hangisidir?Yanıt: İlk giren ilç çıkar9) Aşağıdakilerden hangisi karma maliyetlerin sabit ve değişken kısımına ayrılmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?A) En düşük – En yüksek noktalar

B) Dağılım grafiği

C) En küçük kareler

D) Muhasebe tekniği

E) doğru yanıt 4’ü dışında verilen10) Mamul ve hizmet üretiminde kullanılan mamulün temel ögesini oluşturan ve mamullere doğrudan yüklenebilen işçilikler hangisidir?Yanıt: Direkt işçilik11) Aşağıdakilerden hangisi üretim işletmelerinde kullanılan stok değerleme yöntemi değildir?Yanıt: Aralıklı envanter12) Hangisi 7/B seçeneğinde yer alan gider hesaplarınadan biridir?Yanıt: İlk madde ve malzeme gideri

13) Makina saati Enerji gideri

I. Dönem 4.000 5.000

II. Dönem 6.000 7.000

III. Dönem 3.000 4.000

IV. Dönem 8.000 9.000En yüksek ve en düşük noktalar yöntemine göre makina saati başına değişken enerji gideri kaç TL’dir?Yanıt: 114) Genel üretim giderleri hesabının borç kalanı 900 lira, genel üretim giderleri yansıtma hesabının alacak kalanı ise 920 TL’dir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?Yanıt: Üretim maliyetine 20 TL fazla yükleme vardır15) Birden fazla mamulün birlikte üretildiği üretim süreçlerinde ayrım noktasına kadar oluşan toplam maliyetler hangisidir?Yanıt: Birleşik maliyetler16) Ana faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretildiği gider yeri aşağıdakilerden hangisidir?Yanıt: Esas üretim gider yeri17) Aşağıdakilerden hangisi genel üretim giderlerinin özelliklerinden değildir?Yanıt: Doğrudan sonuç hesaplarına devredilir18) Ana faaliyet konusu mal ve hizmetlerin dışındaki mamullerin üretildiği gider yeri aşağıdakilerden hangisidir?Yanıt: Yardımcı üretim gider yeri
19) Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzemedir?Yanıt: Makina üretiminde kullanılan somun ve cıvata20) Mamul Miktar (teneke) Satış

K 500 3.000

L 600 6.500

M 900 9.000

Dönemin birleşik maliyetleri 30.000 YTL.

Fiziksel ölçüler yöntemine göre (K) mamulüne teneke başına yüklenecek maliyet kaç YTL’dir?Yanıt: 1521)Kesimhanede çalışan 3 işçinin bir günlük üretimi sonucu hakettikleri grup akordu ücreti 94.80 YTL’dir.İşçi Çalışma Saat Çalışma

Süresi ücreti ücretiA 8 2 16

B 7 3 21

C 8 4 32(A)’nın ücreti kaç YTL’dir?

Yanıt: 21,9

22) Yardımcı hizmet gider yerlerinin giderlerinin, kendilerine ve diğer yardımcı hizmet gider yerlerine dağıtılmayıp, bütün giderlerin sadece esas gider yerlerine dağıtan yöntem hangisidir?

Yanıt: Doğrudan dağıtım yöntemi


YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 2007

1-Elektronik işletme nin tanımı verilmiş, cevabı istenmiş.

2-Ehliyet,pasaport uygulamaları vs. hangi uygulamaya örnektir?

CEVAP: Birey-Kamu

3-Aynı anda birbirinden çok uzakta olan kişilerin çift yönlü ortak konuşmalarını sağlayan sistem nedir? CEVAP: Tele konferans sistemi

4-HTML nedir?
CEVAP: Bilgi sunma ortamlarında kullanılan bir dildir.

5-Hangisi yüksek düzeyli diller arasında değildir?
CEVAP: Assembler

6-Tekrarlı rutin ve karar verme sürecini yerine getirmek için tanımlı bir prosedüre sahip olan kararlar hangisidir?
CEVAP: Yapılandırılmış kararlar

7-Hangisi muhasebe ilkeleri arasında değildir?
CEVAP: Gider tablosu

8-Elektronik ortamdaki yazışmalara eklenen,yazıyı gönderenin kimliğini ve gönderilen yazının iletim sırasında bozulmadığını kanıtlamaya yarayan bölüm hangisidir?
CEVAP: Dijital imza

9-Hangisi bir video ve verileri kaydetmemizde yarar?
CEVAP: CD

10-Bilişim sisteminde kullanılan pogramların kodlanması ve doğru çalıştırılması işlemini hangisi yapar?
CEVAP: Uygulama programcıları


ALINTIDIR..


3. Sınıf

MollaCami.Com