Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


GEÇMİŞ YILLAR ARA SINAV SORULARI(2007 YILI SORULARI)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2007 Arasınav

1.Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde, işveren işçiyi, kaç gün önceden haber vererek işe başlatmalıdır?aofforum.com
Cevap: 4 GÜN

2.1475 sayılı İş Kanunu ülkemizde yürürlüğe giren kaçıncı iş kanunudur?
Cevap: 3.KANUN

3.Aşağıdakilerden hangisi genç işçidir?
Cevap: 15 YAŞINI DOLDURMUŞ 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER

4.Ülkemizde yazılı hukuk kurallarına geçiş (ya da sanayileşme hareketi de olabilir???) ilk olarak hangi dönemde gerçekleşmiştir?
Cevap: TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMİ

5.Özel sektörde özürlü işçi çalıştırma oranı nedir?
Cevap: % 3

6.Sattığı kitap üzerinden ücret alan bir kişinin tabi olduğu ücret sistemi hangisidir?
Cevap: KOMİSYON ÜCRET

7.1000 YTL ücret alan bir kişinin maaşının en çok ne kadarına haciz konabilir?
Cevap: 250 YTL

8.İLK kez iş sözleşmesinin serbestleşmesi hangi kanunla olmuştur?
Cevap:Mecelle---B)dilaverpaşa nizamnamesi --C)Borçlar kanunu
(ilk sözleşme serbestisi Mecelle ile olmuştur)

9.İşyerinde gerçekleşen zorlayıcı sebep nedeniyle işveren işçilerine ne kadar süreyle ve ne miktarda ücret ödemek zorundadır?
Cevap: 1 HAFTA SÜREYLE YARIM GÜNLÜK ÜCRET

10. 17 yasındaki 3yıl kıdemı olan çocuk kaç gün izin alır?
cevap:20

11.hangisi tazmınata eklenmez ?
cevap: iş yerınde işi görmek i için verilen kıyafetler---B)sözleşme gereği karşılanan konut
--C)işçinin sağlığı için harcanan giderler

12. Aşağıdakilerden hangisi, Bildirimli fesih sebebi olabilir?
Cevap: İşçinin işe sık sık geç gelmesi-----B)Hamilelik---C)Hastalık

13.işçinin işin durması nedeniyle 45 saatten fazla çalışmasında ne kadar fazla ücret alır?
cevap:%50

14-iş sözleşmesiyle çalışan avukat hangi iş ilişkisine bağlıdır?
cevap:iş sözleşmesine

15-Hangisi iş kanununun uygulama alanı kapsamı içinde yer alır?
cevap:özel hastanede sözleşmeyle çalışan doktor

16-iş kanunu kapsamı dısında kalan bir iş hangi kanunda düzenlenir?
cevap:borçlar kanunu

17-İşçi iş kanunun uygulama alanı içinde olan 50 işçinin çalıştığı bir işyerinde 2 yıl çalışması halinde işveren işçinin iş sözleşmesinin ,işyeri sendika temsilciliği nedeniyle sona erdirildiğini iddia eder.İşveren işçiyi ne kadar sürede işe almalıdır?
Cevap:2 ay ---B)1ay---C)3ay

18. Hangisi tek başına uygulanan ücret sistemlerinden biri değildir?
Cevap: Kardan pay alma

19- İş hukukunun Türkiyede gelişme gösterdiği dönem hangisidir?
Cevap: Cumhuriyet dönemi

20. İlköğretime devam eden çocuk işçinin haftalık çalışma süresi kaç saattir?
Cevap: 10 saat

21. Aşağıdakilerden hangisi, kendine özgü kaynaklardandır?
Cevap: İşyeri iç yönetmelikleri

22. İş yerinde 2 yıldır çalışan işçi hastalanmıştır. işveren bu işçinin sözleşmesini ne kadar süre geçmeden feshedemez?
Cevap: 12 hafta

23. Aşağıdakilerden hangisi, çocuk işçilere ilişkin özel düzenlemelerden biri değildir?
Cevap: Ücret

24. Haftalık izin ücreti belirlenmesi ile ilgili hangisi doğrudur?
Cevap: İzin ücreti hesabında çalışma karşılığı aldığı ücret esas alınır

25. İşçinin iş görme işverenin de ücret ödeme yükümlülüğünün olduğu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: İş sözleşmesi

26. İşçinin işverenin sağladığı araç gereçle çalışması iş sözleşmesinin hangi unsurudur?
Cevap: Bağımlılık----B)iş----C)ücret

27. Muvazzaf askerlik görevi dışında silah altına alınıp geri döndüğünde işvereni tarafından işe alınmazsa, işveren ne kadar tazminat ödemek zorundadır?
Cevap: 3 aylık ücret tutarı

28.İş sözleşmesi sona erdiğinde işverenin işçiye vermek zorunda olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: çalışma belgesi

29- İş hukukunda en son yürürlüğe girmiş ve en kapsamlı kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: 4857 sayılı iş kanunu

30-Yapı işlerinde çalışan işçilerin almadıkları ücret için ipotek hakkı bulunur.Bu hangi kanunda düzenlenir?
Cevap:Medeni Kanun---B)İş kanunu

FİNANSAL YÖNETİM 2007

1. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin tanımıdır?
b. Fonların sağlanması, etkin kullanılması

2. Aşağıdaki şirketlerden hangisi kayıtlı sermaye sistemini kullanır?
b. Halka Açık A.Ş.

3. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin özelliklerinden değildir?
c. Ortaklara sermaye payları için hisse senedi verilir.

4. Aylık faiz oranı %2 ise efektif faiz oranı yüzde kaçtır?
a. 26


5. Aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
a. Risk artarsa karlılık artar

6. Reel faiz %12 , Nominal faiz %22 olduğuna göre enflasyon oranı kaçtır?
a. % 9

7. Yıllık 10.000 YTL kar getiren, % 20 getiri oranına sahip hisse senedinin piyasa fiyatı ne kadardır?

b. 50.000

8. Aşağıdakilerden hangisi fiyat, faiz ya da döviz kurundaki değişmelerden bir gelir elde etmek amacıyla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

c. Spekülasyon

9. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık karlarından biridir?

c. Net kar / Öz Kaynaklar

10. Aşağıdakilerden hangisi proforma tabloların özelliklerinden biri değildir?
a. Proforma tablolar hazırlanırken satışların yüzdesi yöntemi kullanılır
b. Oranlar yöntemi kullanılarak hazırlanabilir
c. Regresyon yöntemi kullanılabilir
d. Proforma gelir tablosu proforma bilançodan önce hazırlanmalıdır


11. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet oranları arasında yer almaz?
e. Asit-Test Oranı

12. Finansal kaldıraç derecesi 2, Faaliyet kaldıraç derecesi 1,5 olduğuna göre satışlardaki % 10 azalış (artış ? ) hisse başına kazancı ne oranda etkiler?
a. %30 azalış

13. Borçlanma oranı 0,5, Kısa vadeli borç 120.000 YTL, Toplam pasifler 500.000 YTL ise Uzun vadeli borç kaç YTL olur?
a. 130.000

14. Aşağıdakilerden hangisi net çalışma sermayesini ifade eder?

b. Dönen varlık – Kısa vadeli borç


15. Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin hareketlilik gösteren kısmının kısa vadeli borçlarla, Çalışma sermayesinin süreklilik gösteren kısmı ile duran varlıkların uzun vadeli borçlarla finanse edildiği strateji aşağıdakilerden hangisidir?

c. Dengeli finanslama stratejisi

16. Alacak Devir Hızı 3,4 ise ortalama tahsil süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 106

17. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir tahmin sonunda oluşturulan tablodur?
a. Proforma

18. Asit- Test oranında aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa değişiklik olur?
a. Hisse senedi ihraç primleri

19. Aşağıdakilerden hangisi riski en düşük yatırım araçlarındandır?
a. Hazine bonosu

20. Aşağıdakilerden hangisi günlük işlemler için bulundurulması gereken yatırım araçlarındandır?
a. Repo

21. Sabit giderler 500.000 YTL, birim değişken gider 5 YTL ve başa baş noktasındaki üretim miktarı 20.000 birim ise işletmenin zarar etmemesi için en düşük fiyat nedir?
a. 5
b. 7,5
c. 8
d. 6,5
e. 4,5


22. Aşağıdakilerden hangisi faiz oranını etkilemez?

e. TeknolojiPAZARLAMA YÖNETİMİ 2007 VİZE


1-KİŞİLERİN VE ÖRGÜTLERİN AMAÇLARINA UYĞUN BİR ŞEKİLDE DEĞİŞİMİ SAĞLAYACAK MALLARIN HİZMETLERİN VE DÜŞÜNCELİREN YARATILMASI FİYATLANDIRILMASIN DAĞITILMASINI VE SATIŞ ÇABALARININ PLANLA VE UYĞULAMAYA NE DENİR
CEVAP; PAZARLAMA

2-PAZARLAMAMNIN ÖZELLİKLERİNDEN DEĞİLDİR

3-PAZARLAMANIN GELİŞİM SÜRECİNDEN DEĞİLDİR
CEVAP. KARA YÖNELİK SATIŞ ANLAŞIŞI

4-GELENEKSEL YAKLAŞIMDAN BİR SORU VARDI

5-STRATEJİK PLANDA BELİRTİLEN EYLEMLERİN UYĞULANMASINA NE DENİR
CEVAP, TAKTİK PLAN

6-PAZARLAMA PLANLAMASI SÜRECENİN İLK AŞAMASI NEDİR
CEVAP; DURUM ANALİZE

7-TOPLAN MALİYET LİDERLİĞİ SORUSU
CEVAP; ARGE VE .. ÇALIŞMASI DİYE BİR ŞIK

8-HEM BÜYÜME HEM PAZAR PAYI DÜŞÜK OLAN NEDİR
CEVAP NAKİT YUTUCULAR

9-TESEDAFİ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİNDEN EN ÇOK KULLANILAN
CEVAP; KONTENJAN YÖNTEMİ

10-ODİMETRİ HANGİ YÖNTEMDİR
CEVAP . GÖZLEM YÖNTEMİ

11-REKLAM ARAŞTIRMASI DEĞİLDİR
CEVAP UZUN BİR ŞIKTI

12-EGİTİM MOSLOVUN HİYARARŞİNE GÖRE
CEVAP, SAYGINLIK

13-KİŞİLERİN KENDİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE GENEL OLARAK DÜŞÜNME
CEVAP, TUTUM

14-ÇOCUKLARIN PAZARLADİ İŞLEVLERİN BİGLİ VE BECERİLERİ TUTUM GELİŞTİRMELERİ
CEVAP TÜKETİCİ SOSYALLEŞMESİ

15-ENDÜSTREY PAZAR DEĞİLDİR
CEVAP, TÜKETİCİ PAZAR

16-ENDÜSTRİYEL SATIN ALMA SÜRECİNİN İLK AŞAMASI
CEVAP ÜRÜNE İLİŞKİN NİTELİKKLERİN BELİRLENMESİ

17-BİR SATIN ALMANIN YAPILAP YAPILMAYACAĞI NEYİN SATIN ALINACAĞINA EVE KİMDEN SATIN ALINACIĞININ BELİRLEYİN
CEVAP ETKİLEYİCİ

18-FAALİYETE DAYALI DURMSAL FAKTÖR DEĞİLDİR
CEVAP İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ

19-DVD OYNATICISI VE VCDE OYNATICISI İLE İLĞİİ
CEVAP, İLİŞKİLENDİRİLEN MALLAR

20-ARZU VE ÖZLEM ÇEKİLEN DİYE
CEVAP GİZLİ TALEP

21-FARKLI TÜKETİCİ GURPLARININ FARKLI ÜRÜNLER ÜZERİNDE
CEVAP PAZAR BÖLÜMLEME

22-İŞLETMENİN ÜRETTİĞİ ÜRÜN SAYISI
CEVAP ÜRÜN KARMASININ BOYU

23-ENÇOK ÇABA VE EMEK HARCANINI
CEVAP BEĞENMELİ ÜRÜN

24-MARKANIN SATICILAR AÇISINDAN
CEVAP YASAL OLARAK KORUNMASI

25-ÜRÜNLERİN YAŞAM SÜRECE DEĞİLDİR
CEVAP YENİLEŞME

26- .......................................NEDİR
CEVAP MARKA


3. Sınıf

MollaCami.Com