Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


müzik dinlemek caiz mi?

müzik dinlemek caiz mi? müzik dinlemek caiz değilse neden?

Esâsen İslâm’da şiir ve musiki ile ilgili iki ana görüş vardır. (Bkz. Kınalızade Ali Efendi, Ahlâk-ı Âlâî, Devlet ve Aile Ahlakı). Bunlar İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani (kaddesellahü esrârahümâ) Hazretlerinin görüşleridir ki bunların temeli de cehrî ve hafî zikir kavramlarına dayanır.

Zikr-i Cehrî ile alakadar olan yolda dinî hisleri uyandıran şiir ve musiki makbul görülüp nefsani hisleri uyandıranlar ise reddolunur. Bunlar kerâmet ehli insanlardır ki Mevlanâ Celaleddin Rûmi Hazretleri misal verilebilir.

Zikr-i Hafi dediğimiz ve gizli zikir manasına gelen yolun mensupları ise şiir ve ney-musikinin hiçbiri ile ilgilenmemişlerdir. Bu konuda İmam-ı Rabbâni Hazretlerinin sözü vardır ki esasen meseleye ışık tutan noktayı ihtiva etmektedir; “Bizim yolumuzun dışındaki büyükler bu gibi şeylerle meşgul olmuşlardır, red ve inkâr etmeyiz. Bizim yolumuzun büyükleri ise bunlarla meşgul olmamışlardır, kabul etmeyiz.

Hatta 168. Mektupta bu sema raks ve musiki türü şeylerin “bid’at” yani dinde olmayıp sonradan dine sokulan bir şey olduğundan bahseder İmam-ı Rabbani Hazretleri ve tahribat türü bu şeyin, o yol mensuplarınca “kemale erdirici” zannedildiğini de ekler.

Bu sebepledir ki, müziğin her türlüsünden kaçınmaya çalışmak, küfrün ayyuka çıktığı şu devirde en uygun olanı olsa gerektir. Nefsî-şehevî arzuları tetikleyen şarkı müzik türü şeyler zaten ise haramdır.

Selam ve sevgiler…

TŞK.

Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.


Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.


Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

en güzel şekilde yanıtladığınız için teşekkürler

TABİKİ HARAMDIR...K.KERİMDE (LEHVEL HADÎSİ)DİYE İFADE EDİLİYOR.BU KISMLA ALAKALI TEFSİRLERE BAKILIRSA DAHA NET ANLAŞILABİLİR

::)niye okadar sert yaklaşıyorsunuz müziğe anlamıyorum.günümüz ilahileride resmen popmizik ritminde söyleniyor.bence müzik dinlemek haram degil haram olan şarkının içindeki kelimelerde aranmalıdır.isyan ettirmeyen nefsi kötüye tetiklemeyen şarkılar mağsum şarkılar dinlenilebilir bence.o kadar türkülerimiz var türk kültürünü yansıtan vatan evladı oldugumuzu hatırlatan onlardamı haram yani.basma kalıp düşünmeyelim bence.ve ayrıca ayetleri oldugu gibi yazmak yeterlimi kuran hemen anlaşılabilir olsaydı risaleler yada herhengi kuran açıklama kitapları çıkarmıydı.anlatmak istedigim herkez anlamaz siz ayeti yazdıktan sonra birde açıklamasını yapıp yorum ekleseneiz daha iyi aydınlatılmış olacagız! saygılarımla

İmamı Birgivî hz.lerinin Tarikatı Muhammediyye isimli eserinde Şu Hadisi Şerif mevcut:

'''İSTİMÂUL MELÂHÎ MA'SIYYETÜN.VELCÜLÜSÜ ALEYHE FİSGUN VETTELEZZÜZÜ BİHE KÜFRUN''' bu hadisten anlaşıldığı üzre müzik dinlerken haz duymak küfürdür.Öyle değil mi? Ki 'ben müzik dinlerken lezzet almıyorum,haz duymuyorum diyen var mıdır? Söylendiği gibi hakikaten müzik nefsin gıdası ruhun gıdası ise nuru ilâhidir...onun için hiç kimse bu konuda açık kapı aramasın,islamın inceliklerini yaşamaya çalışmak lazım,yaşayamıyorsak da günahımızın farkında olup itikadii noktadan yanlışa düşmemek gerek...Hz.Allah itikadımızı ehli sünnet dairesinden çıkarmasın...

P.E. küçüklüğünde arkadaşları düğüne giderken uykusu gelmişti(getirilmişti)de o düğüne gitmekten korunmamış mıydı?neden çünkü o düğünde malayani müzik vs. mevcuttu...bu da bi örnek olabilir.Hz. Aişe validemizin hadisesine gelince o hadise emsal teşkil edebilir mi?kaldıki def-i mefasid celbi menafi'den evladır diye bi kaide var.kaldı ki bizim mevzumuz zamanımızdaki bütün insanları meşgul eden boş sözlerden ibaret olan vs...... değil mi?

fethulkadir cilt 8 sayfa 88 ''Hanefi alimleri bu hadisi şerifi (tarikatı muhammediyye'deki '''İSTİMÂUL MELÂHÎ MA'SIYYETÜN.VELCÜLÜSÜ ALEYHE FİSGUN VETTELEZZÜZÜ BİHE KÜFRUN''' hadisi)esas alarak müzik aletleriyle çalınan şeylerin dinlenmesine bil-ittifak haram demişlerdir... Ayrıca yine İmamı birgivi Hz.leri şu hadisi şerife kitabında yer vermiş... 'ELĞINAAAÜ HARAMÜN BİLİTTİFAK''...

tabiki hiç yapmayacağı şeyleri ümmetine örnek olma açısında yapmıştır...ama mevzumuz mühim.
faydasından çok zararı var.onun için kapı biraz aralandımı arkada bekleyen binler o kapıdan girmeye çalışacak.kapıyı aralamaya gerek yok ki zaten hanefi alimlerideve imamı Rabbani hz.leride bu şekilde ifade etmişler...

tabiki sonuç olarak onu söyleyebiliriz ama müzik aletleri olmadan sadece insan sesinden ibaret olan ilahiler için...

Müzik aletleri olmadan

.

peygamber efendimizin tam dügne gidecekken uyuya kalması tabi çok küçükmüş ozamanlar tam manasıyla müzigi duymaması için degil.kızlı ekekli karışık müzik eşliginde oynanmasına karışmaması için olabilir! günün büyük bir bölümünü çok çalışarak ibadet ederek geçirildi diyelim kafa dagıtmak dinlendirmek için müzik dinlenilemezmi.bakın üstüne basa basa söylüyorum haram müzikte degil içinde geçen sözlerde ve teşvikinde aranmalıdır!günümüz popüler ilahilerininormal şarkılardan ayrıt etmek çok zor, ayrıt etmek için sözlerine bakıyorum!o zaman ilahide dinlemeyelim:) bir sürü sözsüz ruh dinlendirici müzikler var onlardamı haram doktor tavsiyesi senfoniler,saglık için!bir insanın kafasının rahat olması demek çevresindekilerede pozitif yaklasması demek degilmidir.mahsum olduktan sonra müzikte birşey yok bence.yeterki insanı boşluga itmesin


Dini Sorular ve Cevaplar

MollaCami.Com