Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


vel hamdülil lahi rabbil alemin el fatiha- demesinin sebebi nedir?

Camide tesbihattan sonra -vel hamdü lillahi rabbil alemin el fatiha- denilmesi ve imam aşir okuduktan sonra -Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun - veselamun alel murselin - vel hamdülil lahi rabbil alemin el fatiha- demesinin sebebi nedir?

Tesbihattan sonra "VELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN EL FATİHA" denilmektedir. "Velhamdülillahi Rabbil alemin" Saffat suresinin 182. ayetidir.

Tesbihatın bitiminde okunan aşirden sonra "Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun - veselamun alel murselin - vel hamdülil lahi rabbil alemin" (SAFFAT SURESİ, 180-181-182. ayetler) okunmakta sonra EL FATİHA denilmektedir.

180 Kudret ve izzet sahibi Rabbin, insanların her türlü tasavvurunun üstünde (bir yüceliğe sahip)tir.
181 O'nun bütün elçilerine selâm olsun!
182 Ve hamd, bütün âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur!

Bu âyet çok anlamlı olan âyetlerdendir. İbnü Ebi Hatim'in Şa'bî'den rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Her kimi, kıyamet günü sevabdan tam ölçekle ölçmek sevindirecekse bulunduğu meclisten kalkacağı sırada şöyle desin: "Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun - veselamun alel murselin - vel hamdülil lahi rabbil alemin" (SAFFAT SURESİ, 180-181-182. ayetler) (Kurtubi, El-camiu lil-ahkamil Kuran,15/141. Suyuti, Ed-dürrül Mensur, 5/141. Alusi, Ruhul meani, 12/159) (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili)

Bu hadisin tavsiyesi doğrultusunda camiden cemaat ayrılırken bu ayetler okunmaktadır.


Selam ve dua ile...

Bu değerli bilgiler için Şükranlarımızı sunarız.
Hele birde kaynak olması daha da güzel olmuş...


Bu değerli bilgiler için Şükranlarımızı sunarız.
Hele birde kaynak olması daha da güzel olmuş...

ellerine sağlık cetin kardeşim Allah c.c razı olsun

eline emeğine sağlık abi Allah razı olsun

eline emeklerine sağlık güzel bilmemiz gereken bilgiler..
sağolasın varolasın..


Dini Sorular ve Cevaplar

MollaCami.Com