Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Hukuka Giriş - Soru Cevap çalışma-

***3***

Kanunlar kim tarafından çıkartılır?
CEVAP: TBMM

2. İki kişi, bilgisayar satışı konusunda satım sözleşmesi yapmışlar, 2 gün sonra teslim edilmek üzere anlaşmışlar, ancak 10 gün geçmesine rağmen teslim gerçekleşmemiştir. Bu sırada çıkan yangınla bilgisayar yanar. Aşağıdakilerden hangisi bu olayla ilgili doğrudur?
CEVAP: Temerrüt gerçekleştikten sonra mal hasar gördüğünden kazadan dolayı sorumluluk gereği satıcı zarardan sorumludur. Alıca parayı ödemek zorunda değildir

3. Derneklerin feshine hangi organ karar verir?
CEVAP: Genel kurul

4. Tic Kanunda düzenlenen şirket değildir?
CEVAP: Kooperatifler

5. Alacaklıdan mal kaçırmak adına arabasını arkadaşına satmış gibi göstermek?
CEVAP: Mutlak muvazaa

6. 100 kg buğday (diğer borçlar) borcun ifası nerede olur?
CEVAP: Borçlunun yerleşim yeri

7. Kefalet sözleşmesi ile ilgili doğrudur?
CEVAP: Akıl hastası kesinlikle kefil olamaz

8. Temsil hangi durumda sona ermez?
CEVAP: Temsilciye icra takibi yapılması durumunda

9. Doğrudan doğruya teslimin kaynağı nedir?
CEVAP: Borçlar hukuku

10. Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişisi değildir?
CEVAP: Yargı organı

11. Yetkisiz temsille ilgili hangisi yanlıştır?
CEVAP: Yetkisiz temsilin yaptığı hukuki işlem, temsil olunanın haleflerini bağlar

12. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin sorumluluğunun unsurlarından değildir?
CEVAP: Tehlike

13. Vesayet velayet hangi hukukun konusundadır?
CEVAP: Medeni hukuk

14. Tartışma defi ne demektir?
CEVAP: Adi kefalette, kefilin alacaklıdan önce borçluya, sonra kendisine başvurması gerektiği yönündeki savunmadır


15. Ayıplı bir malın iadesi kaç gündür?
CEVAP: 15

16. Devletin şeklini, organlarını ve bunların görevlerini, temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk?
CEVAP: Anayasa hukuku

17. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili hangisi yanlıştır?
CEVAP: Miras yoluyla mirasçılara geçebilir

18. Sınırlı ehliyetsizler aşağıdakilerden hangisi yapamazlar?
CEVAP:

19. Tam ehliyetsizler ile ilgili hangisi doğrudur?
CEVAP: Hiçbir hukuki işlem yapamazlar

20. Bir yayaya çarpıp yaralanmasına yol açılması halinde hangisi uygulanır?
CEVAP: Hükümsüzlük

21. Aşağıdakilerden hangisi “Özel ceza yargı mahkemeleri”ndendir?
CEVAP: Trafik mahkemesi

22. Bir kadın pırlanta kolyesini çok beğenen arkadaşına ödünç veriyor, koyla ondayken aynı kişiye satılıyor?
CEVAP: Kısa elden teslim

23. Aşağıdakilerden hangisi ferdiyle belirlenenler arasında yer almaz?
CEVAP: Murat marka araba

24. İngiltere’den oğlu geleceği ve konutun bu nedenle boşaltılmasını isteyen kişi kira sözleşmesini nasıl son buldurur?
CEVAP: Önceden bildirimle fesih

25. Aşağıdakilerden hangisi resmi şekle tabi değildir?
CEVAP: Kefalet sözleşmesi

26. Aşağıdakilerden hangisi ikrahın özelliklerinden değildir?
CEVAP: Sadece silah tehtidiyle yapılabilir

27. Zamanaşımı ile ilgili hangisi doğrudur?
CEVAP: Aciz vesikasına bağlı olanlar zaman aşımına uğramaz
28. Hangisi adli yargı mahkemesi değildir?
CEVAP: Askeri mahkeme

29. Haksız fiil sonucunda, mağdurun da kusurlu olduğuna karar verilmese, aşağıdakilerden hangisi bunun sonucudur?
CEVAP: Hakim tazminatı indirir
(ALINTIDIR)


1. Sınıf

MollaCami.Com