Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Her güne bir Ayet.

Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir! diye bildirmişti." S.İbrahim A.7

İnsanlara, kendilerine ne indirildiğini açıkca anlatasın diye sana da Kur’ân’ı inzâl ettik” [Nahl sûresi (16),

Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde,Allah'ın gökten rızık(sebebi olarak yağmur)indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde,rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.(Casiye Suresi,5.Ayet-i Kerime)

Hatırla o vakti ki;Havarilere,'Bana ve peygamberim İsa'ya iman edin diye ilham etmiştim.Onlar da,'Biz Allah'a ve İsa'ya iman ettik.Bizim Müslüman olduğumuza Sen şahid ol!' dmişlerdi(Maide,111;Beyzavi-İbn-i Abbas)

kim ALLAH'tan korkarsa ALLAH ona çıkış yolu yaratır ve onu ümid etmedigi yerden rızıklandırır
Talak suresi 2. ayet

Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kafirleri dostlar edinmeyin.(Nisa,144)

Ey müslümanlar!Kafirler birleşerek ve birbirlerine yardım ederek sizinle toplu halde şavaştıkları gibi;siz de birleşerek ve birbirinize yardım ederek toplu halde onlarla savaşınız.(Tevbe,36)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

“Senden önce hiç bir resul veya nebî göndermedik ki, halkının hidâyetini umarak gayret gösterdiğinde, şeytan onun temennisi hakkında bir vesvese vererek, ümidini kırmak istemesin. Ama Allah, şeytanın attığı o vesveseyi giderir, sonra da âyetlerini sapasağlam, muhkem kılar. Zira Allah alîmdir, hakîmdir (herşeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)” (Hacc, 22/52).

''Onlar(Yahudi ve Hristiyanların ahbar ve ruhbanları)Allahu Teala'nın nurunu(Din-i İslam'ı ve vahdaniyyet-i İlahiyyeyi ders veren Kur'an-ı Hakim'i ve Risalet-i Muhammediyyenin sıdkına şehadet eden delilleri)ağızlarıyla söndürmek isterler.Allahu Teala ise;o mukaddes nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.Kafirler bunu hoş görmeseler bile.(Tevbe,32)

Nefsani arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzelyer, Allah'ın katındadır. (Al-i İmran 14)

''De ki: Haberiniz olsun!
O kaçıp durdugunuz ölüm
Muhakkak gelip size kavuşacaktır
Sonra hem gizliyi hem de aşikarı bilen
Allah'a dödürüleceksiniz de
O size neler yaptı ınızı haber verecektir.''


Cuma Suresi-8

Kur’an-ı Azimuşşan insanlara evvela:
أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
Meali: '' Ya Muhammed (SAV)! Nâsı (insanları) şüphesiz Kur’an’daki delil-i hak ve kavl-i muhkemle ve dahi mev’ize-i Kur' an ve terğib ve terhib ile Rabbin Teala'nın yolu olan Din-i İslam’a davet eyle. Ve onlarla rıfk ve leyyin muamelatla hüsn-i mücadele et...''
(Beyzavi-İbni Abbas-Nahl - 125)

sonra ise;

Kendileriyle savaşılanlara(müminlere) zulme uğramış olmaları sebebiyle(savaş konusunda) izin verildi.Şüphe yok ki;Allah,onlara yardıma mutlak surette kadirdir.(Hacc,39)

Not:Nahl,125. ayeti kerimesi;cihadın ilk merhalesine ait bir ayet olup,sonrası diğer ayet-i kerimelerde bildirilmiştir.Hacc Suresi,39.Ayet bunlardan biridir.
Cihadın diğer merhaleleri için bakınız:


Birinci Merhale:Nahl,125-Hicr,85-Hicr,94

İkinci Merhale
:Hacc,39-Bakara,190

Üçüncü Merhale:Tevbe,41(Bu ayet,bazı müfessirler göre nesh olmuştur ki;nasih ayetleri şunlardır:Bazılarına göre;Fetih,17 ve Tevbe,91 Bazılarına göre;Tevbe,122 Esahh olan görüş ise;mensuh olmadığıdır)
Tevbe,36(Bu ayetin umumiyyeti;Fetih 17 ve Tevbe 91 ile nesh olmuştur.Bazılarına göre;bu ayet Tevbe 122 ile nesh olmuştur.Bazılarına göre ise;muhkemdir.)

Enfal 39-Tevbe,5-Tevbe,29

Bu sıraya göre devam edersek faideli olmaz mı?

(Ey Mü'minler) Gerek hafif,gerek ağır olarak(kolay zor;silahlı silahsız;binekli yaya;genç yaşlı,hangi halde olursanız olun*) hep birlikte seferber olun,mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin.Eğer bilirseniz,sizin için bu daha hayırlıdır(Tevbe,41)

*:Bir önceki notu değerlendiriniz...Tefsirlere müracaat ediniz.

Daneleri ve çekirdekleri çatlatan şüphesiz Allah"tır.
O,ölüden diriyi çıkarır,diriden ölüyü çıkaranda Odur.
İşte Allah budur.O halde nasıl haktan yüzünüz çevrilir.
(En"am:95)

Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin herseyi kusatmistir. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanlari bagisla ve onlari cehennem azabindan koru
(Mü"min suresi,ayet,7)


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com