Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Her güne bir Ayet.

"Kim İslam'dan başka bir din arasa kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve okimse ahirette ziyan edenlerden olacaktır[color=red]" (Al-i İmran Suresi,ayet 85)[/color]

De ki: 'Ey kitap ehli! (Gerçeği) görüp bildiğiniz hâlde, niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.'
[ Ali İmran Suresi 99 ]

Sonra biz, peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte biz böyleyiz. Müminleri kurtarmak üzerimize düşen bir görevdir.


( Yunus - 103)

-Gerçekten bu Kur'an(insanlara)en doğru olan yolu gösterir,salih amel işleyen mü'minlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. İsra süre;9

Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar gerçekten karınları dolusu ateşten başka birşey yemezler. Kıyamet günü Allah onlara ne söz söyler, ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azab vardır.


( BAKARA - 174)

De ki: "Hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim mevlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler."

( Tevbe - 51)

-(Onlar)yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı?Baksalar ya,kendilerinden önceki(inkarcıların ve Allah'dan gelenleri hiçe sayan)ların sonu nasıl olmuş?Allah onları(her şeyi ile) kökünden kazımıştır.Bütün kafirler için de,onun benzerleri vardır.MUHAMMED SÜRE:10

-Bu böyledir,zira:Allah iman edenlerin koruyucusudur.Kafirler(e gelince),onların hiç koruyucusu yoktur.MUHAMMED SÜRE:11

“ Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun”


( Tevbe - 119)

82- O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.

Yasin Sûresi

“ Ancak Allah'a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur)”

( Şuara - 89)

Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz."
[Hucurat Suresi 10]

(İşte onlar,) Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, kendilerine isâbet eden (sıkıntı)lara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık verdiğimiz şeylerden (hayır için) harcayanlardır.
(Hac, 35)

Sabah-akşam, yalvararak ve korkarak, sesini fazla yükseltmeden Rabbini an ve gafillerden olma.
(Araf Suresi 205. ayet)

Rabbinizden bağışlanma dileyin,
sonra O'na tövbe ed(ip yönel)in. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, (inananları) çok sevendir.
(Hud 90 )

Ey iman edenler!Allah'tan O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslüman olarak can verin.
Al-i İmran süre:102


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com