Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Her güne bir Ayet.

''Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir.
O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler.''

(ENFAL SURESİ-2)

Günahın açığını da, gizlisini de bırakın! Günah kazananlar, yaptıklarının cezasını çekecekler.
( En'âm - 120)

''Allah, iman edenleri, dünya hayatında ve ahirette sapasağlam sözle sebat içinde kılar.
Zalimleri de şaşırtıp-saptırır; Allah dilediğini yapar.''

(İBRAHİM SURESİ-27)

"Bizim sizi boş yere, bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin gerçekten bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?"
(Mü'minun:115)

İyi bil ki, halis din ancak Allahındır. Ondan başka birtakım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler: "Biz onlara sadece bizi Allaha daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." Şüphe yok ki Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz.(Zümer,3)

Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O’na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.BAKARA/255-AYET’EL-KÜRSİ


Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir! diye bildirmişti." S.İbrahim A.7

inşallah iyi olur

"Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar."(Lokman suresi 4)

"Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resülüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır"
(Ahzap suresi 36)

"Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır." ( Bakara 19)

Yüce Yaratıcı şöyle buyuruyor.!
"Kafirler kendilerine (Kıyamet) saati ansızın gelinceye kadar,veya kısır günün azabı gelinceye kadar,şüphe içinde devam edecekler.Mülk o gün ALLAH'INDIR onların arasına hükmeder, İman edip Salih Amel işleyenler Naim Cennetlerindedirler.İnkar edip Ayetlerimizi yalanlayanlar,işte onlar için alçaltıcı azap vardır." (HACC SURESİ 55-56-57)


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com