Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Ayeti Kerime MealiBismillahirrahmanirrahim

"Ey Huzura kavuşmuş nefs! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön,
kulların arasına katıl ve cennetine gir."

Fecr Suresi, 27-30Allahu Teâlâ buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim


“...O kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphe­siz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.”

Fatır Suresi, Âyet 28Allahu Teâlâ buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim


“Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkarcı gibi) midir? De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.”


Zümer Suresi, Âyet 9Bismillahirrahmanirrahim

" kim ALLAH'tan korkarsa ALLAH ona çıkış yolu yaratır ve onu ümid etmedigi yerden rızıklandırır"

Talak suresi 2. ayetBismillahirrahmanirrahim

Allahü teâlâ Kur’an-ı kerimde inananları şöyle tarif etmektedir:

(Rahim olan Allahü teâlânın kulları yeryüzünde gönül alçaklığı ile vakar ve tevazu ile yürürler. Cahiller onlara sataşacak olursa bunlara [sağlık ve selamet sizin üzerinize olsun gibi] güzel söz söyler [büyük bir yumuşaklık gösterirler.] Onlar geceleri secde yapar ve kıyamda dururlar [namaz kılarlar.] Onlar “ya Rabbi Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Cehennem azabı devamlıdır ve çok şiddetlidir. Orası şüphesiz kötü bir yer ve kötü bir duraktır” derler. Bir şey verdikleri zaman israf etmez cimrilik de yapmazlar ikisi ortası bir yol tutarlar. Kimsenin hakkını yemez Allah’a şerik koşmaz O’ndan başkasına yalvarmazlar. Allah’ın dokunulmasını haram ettiği cana kıyıp haksız olarak kimseyi öldürmez zina etmezler. Bunlardan birini yapanın Kıyamette azabı kat kat olur orada zelil ve hakir olarak ebedi bırakılır. Ancak Allah tevbe eden ve doğru iman eden ve ibadet ve faydalı iş yapanların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah af ve merhamet sahibidir. Tevbe edip amel-i salih işleyen Allahü teâlâya [tevbesi makbul ve Onun rızasına kavuşmuş olarak] döner. Onlar yalan yere şahitlik yapmaz faydasız ve zararlı işlerden kaçınırlar. Kendilerine âyetler okunduğu zaman kör ve sağır davranmazlar [dikkat ile dinleyip bu âyetlerle kendilerine yapılması emredilen şeyleri yaparlar.])

[Furkan 63-73]

Bismillahirrahmanirrahim

(Müminler öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalbleri titrer Allah’ın âyetleri okununca imanları kuvvetlenir ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler namazı doğru kılar kendilerine rızık olarak verdiğimizden [Allah’ın razı olduğu yerlere] harcarlar.)

[Enfal 2-3]Bismillahirrahmanirrahim

(Müminler muhakkak kurtuluşa ermiştir. Namazlarını huşu içinde kılar boş ve lüzumsuz şeylerden yüz çevirir zekatlarını verir iffetlerini korur emanet ve ahidlerine riayet ederler.)

[Müminun 1-8]Bismillahirrahmanirrahim

(Onlar Allah’ın ahdini yerine getirir verdikleri sözü bozmaz Rablerinin rızasını isteyip sabreder ve kötülüğü iyilikle savarlar.)

[Rad 20-22]Bismillahirrahmanirrahim

(Büyük günahlardan ve hayasızlıktan sakınır öfkelendikleri zaman da kusurları bağışlar ve işlerini aralarında istişare ederler.)

[Şura 3738]Bismillahirrahmanirrahim

(İnanıp hayırlı iş işleyen [mümin]lerin kötülüklerini and olsun örteriz onları yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırırız.)

[Ankebut 7]Bismillahirrahmanirrahim

Allah onların [müminlerin] kötülüklerini örter onlara işledikleri şeylerin en güzellerinin karşılığını verir.)

[Zümer 35]Bismillahirrahmanirrahim

(Allah inanıp emirlerini yapan müminlere mağfiret ve büyük ecir vaad etmiştir.)

[Feth 29]Bismillahirrahmanirrahim

(Elbette müminler kardeştir.)

[Hucurat 10]Bismillahirrahmanirrahim

"Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O'nu tespih et."

(Tûr: 49)

TEŞEKKÜRLER DEGERLİ MURADD

Çok teşekkür ederim,
şifaotu ALLAH c.c razı olsun


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com