Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Müstesna Dizeler

Saygıdeğer kardeşlerim;

Aklımızda ve gönlümüzde yer etmiş,dilimize pelesenk olmuş divan edebiyatından beyitler,mısraları paylaşalım ne dersiniz?

Dileyen kardeşlerimiz anlamı ile paylaşabilirler ki; çok güzel olur. :)

Ancak hemen şu hususu belirtelim: konumuza katkıda bulunan kardeşlerimiz sadece beyit yayınlamakla kalmıyor; gerek beyitler gerekse divan edebiyatı ile ilgili değerli bilgilerini emek sarfedip bizlerle paylaşıyorlar.

Bu sebeptendir ki;konumuzu okuyup iktibas yoluyla alıntı yapmak veya bunu farklı ortamlarda paylaşmak isteyen üye ve ziyaretçi kardeşlerimizden lütfen emeğe saygı gösterip kaynak olarak, sitemizi adres göstermelerini ve bu hususta itinalı davranmamızın gereğini hatırlatıyoruz...

Saygılarımla...

İlki benden gelsin:

Âvâzeyi bu âleme Davud gibi sal
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş
Bâki

"Nîk ü bed herkes bulur âlemde bir gün ettiğin
Kendi çekmezse cezâ mîrâs kalır evlâdına"
Ziya Paşa


İyi yahut kötü, bu dünyada ne edersen onu bulursun. Hatta karşılığını sen görmesen bile evladına miras kalır.

Kendi kendine ettiğin âdem
Bir araya gelse idemez âlem.
(S.ll.Bâyezîd Han)

"Bi-baht olanın bağına bir katresi düşmez

Baran yerine dürrü güher yağsa semadan"

(Gökyüzünden yağmur yerine inci ve cevher yağsa bahtsız olanın bahçesine bir damla düşmez!)

Her derdin olur çaresi
Her inleyen ölmez ya
Her mihnete bir ahir
Her gama payan..

Zalimin rişte-i irbalini
Bir ah kese.
Mani-i rızk olanın
Rızkını Allah keser..

Bir kere dokunsan teline sâz-ı derünün(gönül)
Bin türlü nevazişle(iltifat) düzelmez bozulunca..

Aslını bilen kişi itmez bu yollarda karar
Anın için masivadan bu gönül eyler firar..

Bahr isende katre-i naciz göster kendini
Alemde bir çera(kandil) uyandırki sönmesin..

İftirakınla efendim bende takat kalmadı
Yah-pâre oldu bu dil aşkta mahabbet kalmadı,
Şol kadar ağlattı beni bî-çareyi hükmi-kaza,
Giryeden hiç Hz.Yakup'a nevbet kalmadı

Sultan Birinci Ahmed Han..

Er odurki dünyada koya bir eser
Esersiz kişinin yerinde yeller eser (Barbaros Hayrettin Paşa)

Turfe-i dükkanı-ı hikemdir
Bu kühen tâk-ı felek
Ne ararsan bulunur
Derde devadan gayrı (Ragip Paşa)

Bu dünya öyle acayip bir hikmetler dükkanıdırki,
Derde devadan başka ne ararsan bulunur.

Ehli diliz felekte safamız budur bizim,
Tuttuk râh-ı savabı hatamız budur bizim
(La edri)

rah-ı savab:Doğru yol
Ehli dil:Gönül ehli

Âlemde gönül varmıdırki onda elem olmaz
Adem bulunurmuki derununda gâm olmaz..

Dedi benim için neden eylersin firak(yas,keder)
Kimseye kalmaz burası yakın ırak

Murad Hüdavendigar

Değildir ravzaya şâyeste destâvri-i nâçizim,
Kabulünde kıl ihsân ve inâyet, yâ Resûlallah!

II. MAHMUD


Güzel Sözler

MollaCami.Com