Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Müstesna Dizeler

''Ne yanar kimse bana âteşi dilden özge
Ne açar kapım bad-ı sabâdan gayrı.''

Fuzuli

Sultan I. Ahmed'in, Peygamber Efendimizin ayak izinin resmini yaptirip bunu sariginin içinde tasiyordu.

Üzerinde ise su harika dörtlük yaziyordu:

N'ola tacim gibi basimda götürsem dâim
Kademi resmini ol Hazreti Sahı Rasul'ün
Gül-i gülizâri nübüvvet o kadem sahibidir
Ahmedâ durma yüzün sür kademine o gülün...

"Olunca bir kişinin bahtı açık talihi yar
Kehlesi dahi mahallinde onun işe yarar"

kehle: bit

Bir kaidedir bu cavidane
Elbette gider gelen bu cihane
(Ziya Pasa)

cavidane:ebedi,sonsuz

sun sagarı saki bana mestane disünler
uslanmadı gitti gör o divane disünler

KULAK IKIDÜR ADEMDE,DIL BIR,
GEL IMDI EYLE BU HIKMETDE TEDBIR.
KI YANI AKL OLAN USLU KISI DE,
SÖZÜ BIR SÖYLEYE IKI ISITE..

(AHMED-I DAI)

Ne sandın sen, alan Hakk"dır veren hakk
İşiten, söyleyen Hakk"dır gören Hakk
( Azîz Mahmud Hüdaî ks )

iki kulak iki göz bir dil
iki kere bak iki kere dinle
bir kere söyle

(Gölge)

"Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma,

Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr-ü kıymetten"


Değerli şeyler ne kadar hor görülürse görülsün değerlerinden hiçbir şey kaybetmezler...

"Ey pay bend-i dam geh-i kayd-u nam-u nenk,

Ta key heva-yı meşgale-i dehr-i bidirenk"

Baki


Ey şan ve şöhret düşüncesinin ayağının tuzağına bağlanmış kişi,daha ne zamana kadar bu kararsız dünyanın peşinden koşacaksın,daha ne zamana kadar bu kararsız dünyanın heveslisi arzulusu isteklisi olacaksın!..

Sakın terk-i edepten kuuy-i mahbub-i hudadır bu
Nazargahı ilahidir,makamı Mustafadır bu
Felekte mah-i nev babusselamın sine-çakıdır bu
Bunun kandili cevza matla-i zıyadır
Habibi kibriyanın habgahıdır fazilette
Tefevvuk-kerde-i arşı cenabı kibriyadır bu

Bu hakin pertevinden oldu deycur-i adem zail
Amadan açtı mevcudat düşçeşmin tutuyadır bu
Murat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha
Metafı kutsiyandır cilvegahı enbiyadır bu


Burası Allahın sevgilisinin beldesidir.Cenabı hakkın nazar buyurduğu ravza-i nebidir.
Bu gökteki yeni ay babusselam kapısının yüreği yanık aşığıdır.
Ayın kandili cevza yıldızı bile ışığının nurunu ondan almaktadır.
Burası,Allah (cc) sevgilisinin ebedi istirahat gahının türbesinin bulunduğu yerdir.
Ve fazilet bakımından cenabı hakkın arşının bile üstündedir.
Bu toprağın ziyasından yokluğun karanlıkları ortadan kalktı,bütün yaratılmışların görmeyen gözleri açıldı.Çünkü bu toprak gözlere şifa veren sürmedir.
Bu dergaha edep ölçülerini gözeterek gir.Çünkü burası meleklerin tavaf ettiği ve peygamberlerin tecelli ettiği bir yerdir

Şair Nabi

"bi vefadır dar-ı dünya kimseyi şad eylemez.."
fuzuli

"Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes

Virdin olsun her nefes "Allah bes, baki heves"

La edri

Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür...
Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür...
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür...
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür...
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür...
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür...
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür...


laedri

"Âşıklara edin salâ

Oruç ayı geldi yine

Rahmet denizi cûş edip

Âlemlere doldu yine"

Üftade Hazretleri


Güzel Sözler

MollaCami.Com