Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


İngilizce Atasözleri ve Türkçe Karşılıkları

- A -


1-Acele işe şeytan karışır.
More haste more waste

Haste makes waste
More haste less speed


2-Acı patlıcanı kırağı çalmaz
The worthless ned no protection


3- Aç esner, aşık gerinir. (Davranışlar niyeti gösterir.)
Manners betray feelings.


4-Aç it fırını deler.
Retaliation is a cure.


Retaliation puts an end to bitter pills.


5- Aç tavuk arpa sandığını sayıklar.
A hopeful wish comes through in a dream.


6-Adamın (insanın) adı çıkacağına canı çıksın.
Give a dog a bad name and hang him.

7- Afiyet olsun demekle deniz suyu içilmez.
Compliments do not succeed in all cases.


8- Ağacı kurt, insanı dert yer.
Care killed a cat.


Curiosity killed the cat.


9- Ağacın kurdu içinden olur.
Decline begins by internal strife.


10- Ağaç yaş iken eğilir.
You can't teach an old dog a new trick.


11- Ağlamayan çocuğa meme verilmez.
A quiet baby gets no suck.


It's the creaking wheel that gets the grease.


12- Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.
Your mother alone will be wail you.


13- Ahmak adam söz bulamayınca bahse girer.
A wager is a fool's argument.


14- Ak akçe kara gün içindir.
Keep something for a rainy day.


15- Akıllı köprüyü alıncaya kadar deli dereyi geçer.
He who hesitates is lost.


16- Aksilikler hep üst üste gelir.
It never rains but pours.


17- Alet işler, el öğüner.
A bad workman always blames his tools


18- Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
Don't make a martyr sigh, you will pay for it by and by.


19- Altın çamura düşmekle değer yitirmez.
A rose by another name would smell as sweet.


20- Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
A word to the wise in enough.


21- Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur.
It is easy to be wise after the event.


22- Arayan mevlasını da bulur, belasını da.
He that seeks find.


23- Armut ağacın dibine düşer.
What is bred in the bone will never came out of the flesh.


24- Arzular gerçekleşse, çingeneler attan inmezdi.
If the wishes were horses, the gypsies would ride them.


25- Aslanın ölüsünden tilkinin dirisi yeğdir.
A living dog is better than a dead lion.


26- Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
There's no smoke without fire.


27- Ayağını yorganına göre uzat.
Cut your coat according to your cloth.


28- Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz.
Deeds are fruits, words are but leaves.


Actions speak louder than voice.


29- Azı çalan çoğu da çalar.
He who will steal the eggs, will steal the hen.


30- Adamın adı çıkacağına canı çıksın.
Give a dog a bad name and hang him


31- Aslanın komuta ettiği bir koyun ordusu, koyunun komuta ettiği aslan ordusunu yener.
An army of sheep led by lion would defeat an army of lion led by sheep

-B-

1- Bağış eden endaze tutmaz.

The generous do not scrutinize.


2- Bahtın borusu öterse kim olsa oynar.

He dances well to whom the fortune pipes.


3- Bakan göze yasak olmaz.

A cat may look at a king.


4- Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ.

It is the want of care that makes the field bare.


5- Bal tutan parmağını yalar.

He who has something to do with a big deal will always draw some profit.


6- Balık baştan kokar, su dipten bulanır.

Trouble starts either by senseless leadership or by underground activities.


7- Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

Tell me with whom thou goest and I'll tell thee what thou doest.


8- Başa gelen çekilir.

What can't be cured must be endured.


9 - Battı balık yan gider.

If for penny, in for a pound.


10 - Beterin beteri var.

Nothing so bad but might have been worse.


11 - Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.

Words cut more than swords.


12 - Bir çiçekle yaz gelmez.

One swallow doesn't bring the summer.


13 - Bir çocuktan bir deliden al haberi.

children and fools speak the truth.


14 - Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Many hands make light work.


15 - Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var.

A miss is as good as a mile.


16 - Bir mıh nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.

A stitch in time saves nine.


17 - Bir pire için yorgan yakar.

He that takes revenge at all costs.


18 - Boş fıçı çok langırdar.

Empty vessels make the most noise.


19 - Bu deveyi ya güdersin ya da bu diyardan gidersin.

When in Rome do as the Romans do.


20 - Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.

A bird in hand is worth two in the bush.


21 - Bugünün işini yarına bırakma.

Never put off till tomorrow what you can do today.


22- Beni bir kez kandırırsan hata senin, iki kez kandırırsan hata benim.

Fool me once shame on you;fool me twice shame on me

-C-

1- Can boğazdan gelir.
Good food is the back bone of life.


2- Can çıkmayınca huy çıkmaz.
Habit lasts for a life-time.


3- Cahil ile bal yeme, yaşdaş ile taş taşı.
You do well to accompany somebody about your age.


4- cahil ile çıkma yola, getirir başına bin türlü bela.
Lack of experience invites trouble.


5- Canı yanan eşek, attan rahvan olur.
Suffering imposes great efforts-Ç-

1- Çabuk koşan çabuk yorulur.
He that runs fast will not run long.


2- Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.
Tit for tat.


3- Çapalı tarlada ayrık türemez.
The well-brought up will not become undesirable.


4- Çocuğa iş ver sonra peşinden git.
Call a dog and bark yourself.

-D-

1- Dağda sallanmaz ama zelzele onu sallar
Mountains may be removed with eathquakes.


2- Dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz.
Two households (families) cannot get on in one house.


3- Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.
Friends may always meet but mountains never.


5- Damda pekmezin olsun, sinek Bağdat'tan gelir..
The choice and the loveable lack no suitors.


6- Damlaya damlaya göl olur.
Many a mickle makes a muckle.


7- Demir tavında dövülür.
Strike while the iron is hot.


8- Denizde balık pazarı olmaz.
It is unwise to negotiate what is not in hand.


9- Denize düşen yılana sarılır.
A drowning man will catch a strow.


10- Dereyi görmeden paçaları sıvama
Don't cross the bridge before you get there.
Don't count your chickens before they are hatched.


11- Deve bir akçaya , deve bin akçaya.
A thing you don't want is dear at any price.


12- Dilencinin torbası olmaz.
Beggar's bags are bottomless.


13- Dilenciye hıyar vermişler eğri diye beğenmemiş.
Beggars cannot (must not) be choosers.


14- Dinsizin hakkından imansız gelir.
Diamond cut diamond.
Set a thief to catch a thief.


15- Değişmeyen tek şey değişimdir.
Nothing is permanent but change.

-E-

1- Ecel gelince başa, baş ağrısı bahane.
Death is a debt to pay, the cause is meaningless.


2- Eğilen baş kesilmez.
Better bend than break.
A fault confessed is "half-redressed".


3- Eğilmek kırılmaktan yeğdir.
Give in rather than suffer.


4- Ekmeği yiyen bilmez doğrayan bilir.
One that toils feels the burnt.


5- El yarası geçer, dil yarası geçmez.
A broken heart will never be mended.


6- Elde bir kuş ağaçta bir kuştan yeğdir.
A bird in the hand is worth two in the bush.


7- Erken yatmak, erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar.
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.


8- Eski çamlar bardak oldu.
Other times, other ways.
Let bygones be bygones.


9 - Et tırnaktan ayrılmaz, (Kan bağı herşeyden kuvvetlidir.
Blood is thicker than water.


10 - Evi ev eden avrat, yurdu şen eden devlet.
A cheerful wife is the joy of life.


11 - Evvela can sonra canan.
Charity begins at home.


12 - En iyi reklam kulaktan kulağa olandır.
The best advertising is mouth to mouth.


13 - Evin kristaldense başkasının camına taş atma!
The people who live in glass houses should not throw stone.

-F-

1- Felek kimine kaftan giydirir, kimine yelek; kimine kavun yedirir, kimine kelek.
A man must live according to his destiny.


2- Fındıkçının terazisi olmaz.
A player has no conscience.


3- Fırsat bir rüzgardır ki bilinmez nereden eser.
A chance comes without warning.


4- Fırtınadan sonra mayna olur.
After a storm comes a calm.


5- Fukarayı bir kahve ile savarsın, zengine ne ikram edem şaşarsın.
The poor are slighted, the rich are courted.

-G-

1- Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
God is the protector of the destitute.


2- Geceleri su uyur düşman uyamaz.
A foe is wideawake at all times.


3- Geç olsun da güç olmasın.
Better late than never.


4- Gerçek arkadaş kara günde belli olur.
A friend in need is a friend indeed.


5- Geçmişe mazi derler.
Let bygones be bygones.


6- Geveze kişi ya işinden kalır, ya da yolundan.
Jabbering causes loss of time and money.


7- Görünen köy kılavuz istemez.
Good wine needs no bush.


8- Görünüşe aldanmamalı.
Appearances are deceptive.


9- Güle başka isim verseler de yine gül.
A rose by another name would smell as sweet.


10- Gülü seven dikenine katlanır.
Who loves the rose should put up with its thorns.


11- Gün doğmadan neler doğar.
It is the unexpected that always happen.


12- Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme malına bir kıvılcım yeter
Beauty is but skin deep.


13- Güzelim diye mağrur olma, tez savar vakti şebab.(Güzellik gelip geçicidir.)
Beauty is but skin deep.


14- Gözden ırak olan gönülden de ırak olur
Out of sight out of mind

-H-

1- Haberdar olan haltetmez.
Forewarned is forearmed.


2- Hacı hacıyı Mekke'de domuz domuzu suvatta tanır.
Your haunts decide your acquaintances.


3- Halep orada ise arşın buradadır.
Your achievements elsewhere can be proved here.


4- Hatasız kul olmaz.
Even the best steed sometimes stumbles.


5- Havlayan köpek ısırmaz.
Barking dogs seldom bite.
Its bark is worse than his bite.


6- Haydan gelen huya gider.
Easy come, easy go.


7- Hediye atın dişine bakılmaz.
Don't look a gift horse in the mounth.


8- Her felakette bir hayır vardır.
Every cloud has a silver lining.


9- Her kuşun eti yenmez.
One man's meat is another one's poison.


10- Her sakallıyı deden sanma.
All that glitters is not gold.


11- Herşeyde bir hayır vardır.
Every cloud has a silver lining.


12- Herşeyin fazlası zarar.
Enough is as good as a feast.
Enough is enough.


13- Horozu çok olan köyde sabah erken olur.
Many cocks spail the broth.


14- Herkes bu konuyu konuşuyor
I heard it through the grapevine.


15- Her inişin bir çıkışı, hen çıkışın bir inişi vardır.
Every declivity has an acclivity and every acclivity has a declivity.

-I-

1- Isını ağırlayan, itine kemik atar.
Look after your dog if you want to enjoy your property.


2- Isıran it dişini göstermez.
En evil-doer hides his weapon.


3- Isırgın ile taharet olmaz.
A villian's deed cannot be charity.


4- Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.
A drenched man does not fear the rain.


-İ-


1- İçecek suya çamur atılmaz.
Mud not the fountain that giveth drink to thee.


2- İhtiyaç icadın anasıdır.
Necessity is the mother of invention.


3- İki cambaz aynı ipte oynamaz.
Two cunning men will not try to make a dupe of each other.


4- İlk atan okçudur.
A prompt action is the proof of efficiency.


5- İnsan ikrarı hayvan yuları ile tutulur.
Careless talk gives show away.
Let not your tongue cut your throat.


6- İt ulur, birbirini bulur.
Birds of a feather flock together.


7- İti an, çomağı hazırla.
Talk of the devil and you see his hoofs.


8- İtiraf edilmiş bir suç yarı ıslah edilmiş demektir.
A fault confessed is half-redressed.


9- İyi başlamak bitirmenin yarısıdır.
A good beginning is half the battle.


10- İyi dost kara günde belli olur.
A friend in need is a friend indeed.

-K-

1- Kabul olunmayacak duaya amin denmez.
What is inadmissable meets with deaf ear.


2- Kaçan balık büyük olur.
Praising what is lost makes the remembrance dear.


3- Karga yavrusunu şahin görür.
All his geese are swans.


4- Kaynayan yağa sinek konmaz.
Danger keeps harmful people away.


5- Kazan kazana dibin kara seninki benden kara demiş.
A faulty person should not criticize the other.
A pot (should not) call the kettle black.


6- Kendi düşen ağlamaz.
As you make your bed, you'll lie on it.


7- Kızını dövmeyen dizini döver.
Spare the rod and spoil the child.


8- Kişiyi vezir eden de rezil eden de karısıdır.
A good wife is a good prize.
A cheerful wife is the joy of life.


9- Komşunun tavuğu komşuya kaz karısı da kız görünürmüş.
The apples on the other side of the wall are sweetest.
The grass is greener on the other side of the fence.


10- Korkak bezirgan ne kâr eder ne ziyan.
Nothing venture, nothing have.


11- Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak yeğdir.
Better be sorry than sure.


12- Korkunun ecele faydası yoktur.
Cowards die many times before their deaths.


13- Koyun olmayan köyde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.
Among the blind one-eyed man is king.


14- Körle yatan şaşı kalkar.
The rotten apple injures its neighbours.


15- Kötü haber tez yayılır.
Ill (bad) news travels apace (fast).


16- Kurdun yavrusu kuzu olmaz.
A villian's deed cannot be charity.


- L -

1- Laf ile peynir gemisi yürümez. / Az laf çok iş.

Actions speak louder than words.


-M-

1- Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
Cast ne'er a clout fill may is out.


2- Meramın elinden birşey kurtulamaz.
Where there's life, there is hope.


3- Murat insandan, takdir Allah'tan.
Man proposes, God disposes.


-N-

1- Ne ekersen onu biçersin.

As you sow, so you shall reap.

-O-P-R-


1- Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Health is better than wealth.


1- Para parayı çeker.
Money makes (breeds) money.


2- Paran çoksa dostun da çok.
He that hath a full purse never wanted a friend.


3- Parayı veren düdüğü çalar.
Who pays the piper calls the tune.


4- Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur.
Coming events cast their shadows before.


1- Rahat bir vicdan yumuşak bir yastığa benzer.
Good conscience is a soft pillow.

-S-

1- Sabreden derviş muradına ermiş.
Everything comes to him two waits.

2- Sakınılan göze çöp batar.
What one fears always happen.


3- Sandıktaki sırtında ambardaki karnında.
He has nothing but what you see of him.


4- Sen elinden geleni yap, gerisini Allah'a bırak.
God helps him who helps himself.


5- Sırçadan evi olan komşuya taş atmaz.
Those that live in glass houses should not throw stones.


6- Son gülen iyi güler.
He who laughs last laughs best


7- Sona kalan dona kalır.
Early bird gets the worm.
First come, first served.


8- Sonu iyi biten herşey iyidir.
All is well that ends well.


9- Söz gümüşse sükut altındır.
Speech is silver, but silence is gold.


10- Su akarken testiyi doldurmalı.
Make hay while the sun shines.


11- Su testisi su yolunda kırılır.
The pitcher goes so often to the well that it is broken at last.


12- Sükut ikrardan gelir.
Silence gives consent.


13- Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
Once burnt twice shy.
A burnt (bunt) child dreads the fire.


-T-


1- Tereciye tere satılmaz.
Don't teach your grandmother to suck eggs.
You can't teach an old dog new tricks.


2- Temizlik imandan gelir.
Cleanliness is next to Godliness.

-Y-


1- Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Cheats never prosper.


2- Yarası olan gocunur.
If the cap fits, wear it.


3- Ye kürküm ye.
Fine feathers make fine birds.


4- Yumuşak huylu atın çiftesi pek yavuz olur.
Still waters run deep.


5- Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
Still waters run deep.


6- Yuvayı dişi kuş yapar. .
Men make houses, women make homes.


7- Yurta sulh cihanda sulh
Peace at home peace on earth


8- Yüz güzelliği hamamdan eve, öz güzelliği Urum'dan Şam'a.
Beauty is but skin deep.


-Z-


1- Zararın neresinden dönülse kârdır.
Better lose the saddle than the horse

Güzel paylaşım olmuş tercüme için yardımcı olabiliriz.
Yeminli Tercüme Büroları - Tercümanlık Bürosu


İngilizce Kursu

MollaCami.Com