Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Peygamberimiz(s.a.v)sünnetlerini yaşatalım

-Peygamberimiz(s.a.v)sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki,şu üç şeyden kıymetli başka bir şey olmayacak.Birincisi,helel para ender bulunan bir hal meydana gelecek,siz,siz olun haram paradan uzak durunuz.Kişi düşünecek işim acaba helal bir iş mi?diye kazancını bir etraflıca düşünecek ve ona göre hareket edecektir.İkincisi kendisi ile ünsiyet edilecek kardeş arkadaş az olacaktır.Bu da çok önemli insan birbiriyle dertleriyle paylaşabilecek biriyle daima beraber olmak ister.Tabii burada iyi arkadaş olmayışı ise toplumda ahlakın bozulmasından dolayı dejenere olacak,Üçüncüsü de sünneti seniyyeyi insanlar bırakacak.Önemsemeyecek.Ama siz Peygamber(s.a.v)sünnetine sımsıkı sarılınız.Hayatınızda sünneti seniyyeyi uygulamaya gayret ediniz.Peygamberimizin sünnetlerini terk etmeyiniz.
-İnsanoğlu aklını iyiye hayra yormalı.İyi kul olmaya çalışmalıdır.Dua ederken Peygamberimiz(s.a.v)ellerini havaya kaldırır,dua bitince ellerini yüzüne sürerdi,bu sünnet olan bir davranıştır.Cuma günleri minbere çıkarken insanlara selam verirdi.Peygamberimiz(s.a.v)et kestiği zaman hz.hatice validemize gönderin diye söylerdi.Hanımını unutmaz,arkadaşlarınıda unutmazdı.Her zaman ailesine yardımcı olurdu.Sıla-i rahim yapınız derdi.Arkadaşlarınızı da iyi seçin derdi;Sağlam,dürüst,ahlaklı,dinine,islamına sahip iyi kişilerden seçin derdi.Dostlarınızı da asla terk etmeyin derdi..

-Namazda okunan sürelerin manasını öğreniniz.Bir topluluk bir meclis oluşunca ilk olarak”Asr süresini”okuyunuz ve yanınızda mutlaka bir kalem ve defter bulundurunuz.Söylenenleri iyice not ediniz.Dini eserleri inceleyip,araştırıp,okuyunuz.
Tarihi olsun,olmasın mezarlıklarımıza,tarihi eserlerimize,kültürümüze,geleneklerimize sahip çıkalım.Peygamberimiz(s.a.v)kim hac ve umre yaparsa o sene cennete girer.Allah ismini zikretmek ne büyük şeref ve nimet Allah bizi bu nimetten mahrum etmesin.”Allahümme einne ala şükrike ve zikrike ve hüsn-ü ibadetike”Allah’ım senin ismini zikretmeyi ve şükretmeyi ve güzelce layıkıyle sana ibadet etmeyi bana her daim nasip eyle,demek anlamına geliyor.Farz namazların ardından bu duayı okumayı Peygamberimiz tavsiye ederdi..
-İlişkilerimizde hem ciddi ve hem de yumuşak huylu hoşgörülü,tevazu göstererek hareket ediniz.Konuşurken de,latifeli ve güzel sözlü bir şekilde davranınız.Sesinizi titretmeden,sesinizi uzatmadan,teğanniye kaçmadan normal bir uslup ile konuşmalıyız.

-Arif olmak:Alim adam,fadıl,münevver,fakih olan dini konu olan dini eserleri yutmuş değil az da olsa,ilmiyle amel eden,sözü özü haliyle hareket eden arif kişi işin sırrını öğrenmiş olahn muteberdir,hayırlıdır,faziletlidir,sevaplıdır.Kısa zamanda akilane cevap verene arif denir.Hani eriz ya bu söz tam bunun cevabı işte bunu söyleyene arif denir.”İman çıplaktır,onun örtüsü takvadır.””Haya”dır.Siz bu güzelliklere sahip olanlardan olunuz.
-ilim,Allah’tan kısım,kısım gelmezse doğruyu,güzeli,iyiyi bulamazsınız.Haram’a el uzatma!Kanaatkar ol!Helal rızık ile beslen!İbadetlerini zamanında yap!Ahlakını güzelleştir!Kısacası bunlara riayet edersen!İşte o zaman senin yolun açılır.Sonu da hayır ve güzellik olur.Allah’ı o güzel cennetini de kazanmış olursun.
-Bir diğer mesele de,anlayışlı,mutedil ve tevazu sahibi olmaya bakınız.İnsanlara elinizden geldiği kadar yardımcı olunuz.Kendinizi utandıracak kirli,pis işlerden uzak durunuz.Haya ile süsleniniz,örtünüz de takva olsun.Şerri ilimleri de iyice öğreniniz.Biliniz ki,imanın sermayesi de fıkıhtır,fıkhı emirlere uygun amel ediniz ki,kurtuluşunuz olsun size bu emir ve yasaklar bir hediye gibi değerli bulundurunuz daima yanınızda taşıyınız.
-Cenab-ı Allah kendisine gereği gibi tevekkül etseydiniz!İşte o zaman sizin de rızkınız bollaşacak,bereketini de görecekdiniz.Bir bakın kazandığınız para helal mi,yoksa haram mı?Dikkatli olunuz!Boşu boşuna günaha girmeyin,imanınızı koruyun!Büyüklerimiz sahabe,ensar,mühacir ve tarikat pirlerimiz Peygamberimizin her hereketini uygulamışlar.Dua etmesini bire bir şahit olarak görmüşler ve öylece o şekilde uygulamışlardır

-Başkalarını hoşnut edeceğim diye günaha sakın girilmemeli;Allah’ın rızasını,emrini,yasağına boyun eğmeliyiz.Nefsimizin isteklerine gem vurunuz,şeytanlaşmış insanların,cinlerin,münafıkların,fasıkın,deccalın şerrinden de Allah’a sığınmalıyız.Takva sahibi olmaya gayret etmeliyiz.Zühd demek,dünyanın geçiçi isteklerine nimetlerine bel bağlayıp,fani şeylerin güzelliklerine aldanmamalıyız.Yüce Rabbim!Bizleri İslam yolundan ayırmasın.Amin.
-Peygamber Efendimiz(s.a.v)rüyalarıda gerçektir,hangi rüyayı görse mutlaka zuhur ederdi.Bu hareket biz insanlarda da görülebilir.Fakat Rabbim hayırlısını versin her ne verirse;sali rüyadan,Salih evlattan ayırmasın.Amin.
-Peygamber Efendimiz(s.a.v)bizim icin en güzel örnektir;yani “üsveyi hasene”her halini örnek alacağımız bir şahsiyettir.Doğru yolda gidene mehdi endir.el-hadi u,el-bedi u(c.c)Hadi gitmek doğru yola gitmek demek;Salih uygun iyi bir insan demek oluyor.Allah’ın rızasına uygun bir hal ve tavır içinde olmalıyız ki,o güzel cennetini kazanabilelim.”İslam hayat nizamıdır.”Hayatımızın her alanına hitap eder,kapsar bu yüzden onu iyice öğrenmeliyiz.

-Allah’a kul olmak demek;Allah’ın emrine,yasağına uymaktır.Peygamber(s.a.v)Allah’ın taksimine razı ol!ve sakın zamana sövme!yoksa Cenab-ı Hak cezalandırır.Rahmetinden geceyi,gündüzü yaratmıştır.Gündüzü çalışmanız için,aydınlık,geceyi ise dinlenmeniz için karanlık kılmıştır.Gözünüzü ve tüm uzuvlarınızı haramdan,günahtan kollayınız,edebinizi takının,ahlakınızı bozmayınız.Haya ve takva sahibi olunuz.İmanınızın gücü artsın.
-Resûlüllah(s.a.v)şöyle buyurdu ki;Allah-u Teala Hazretleri onu ödüllendirir,niye kulum bir iyilk yapmaya niyet etti,fakat yapamadı ben ona yine sevap yazarım.O iyiliği yaptımı ona bir veya on hatta yediyüz misli sevap yazarım.İki namaz arası olan günahlarını silerim.Cenab-ı Hak gözümden gaflet perdesini kaldırsın ki,hayır mı,şer mi diye doğrusunu seçebileyim.Yüce Rabbim!Dünya ahiretin tarlasıdır,düstürünü bilerek hareket eden ve ahiretini kazanan mesut ve bahtiyar kullarından eylesin.
-Cenab-ı Hak bir kulunu sevdimi onu tüm kainata da sevdirir;ben o kulumun konuşan dili,tutan eli,yürüyen ayağı,gören gözü olurum diye bizlere müjdeliyor sevgili dostlarım;nereye bakarsa baksın Allah-u Teala Hazretlerinin hikmetini,faziletini,rahmetini,ikramını,ihsanını görebilir.Müslüman kişi,ölümden korkmaz,çünkü ebedi olarak Yüce Rabbi ile beraber olacak da ondan hüzünlü,acılı durmamalıdır.Mü’min kişi daha sevinmeli çünkü sonunda o güzel cennetine girecek ve orada ebedi kalacaktır.Biliniz ki;dünya sevgisi ve ölümden korkmak hissi sizi ahirete hazırlanmaktan alıkoymasın sevgili dostlarım!çünkü dünyanın fani olduğunu unutma ve esas olan ahiret alemidir.Ebedi,kalıcı ve baki olan orasıdır.Onun için çalışıp çabalayıp cenneti kazanmak için gayret sarfedelim,Allah’ın adını zikredelim,bunu kazanmanın bir yolu da budur.
-Tehir etmek şeytanın bize yaptığı bir oyundur.Bunu aklınızdan çıkarmayın.Bizleri dünyalık bazı ihtiyaçlarımızdan dolayı borçlanıyoruz,ama sonuçu vahim oluyor,çünkü aldığımız o para faiz bulaştı da ondan paramızın bereketi olmuyor dostlarım;Borçlandığınız takdirde bu borçları ödeyemiyecek hale geliyoruz.Bataklığın içini çöküyoruz.Bunu asla unutmayınız.Onun için gereği kadar eşya bulundurunuz;rızkınıza boşuna haram lokma bulaştırmayınız.Allah’a ve Resulüllah’a uyunuz,Kur’a-ı Kerim’in yolundan gidiniz.

-İlim güzeldir,faydalıdır,maddeten ve manen kârlıdır,eğer hayra kullanılırsa,vebaldir,zarardır,muzırdır,eğer şerre alet edilirse!İşin sonunda o zaman hayır değil şer bulaşır,hüsran olur,kusur olur siz,siz olun ilminizi Allah için faydalı alanda kullanınız.
-Allah’ın emri birlik beraberlik,kardeşlik…ama hem ülkeleri içinde,hem de ülkeler arası münasebetlerde Müslümanlar birbirlerine hasım,rakip düşman!Yanlış,kusurlu,hatalı menfaatlerine uygun olan bir çok olaya şahit oluyoruz.Allah(c.c)bizi hidayet üzere,rızası yolunda daim eylesin;Müslümanların pek çoğu-maalesef dinlerini güzel temsil edemiyor,iyi uygulamıyor,hatalı günahlı yalan yanlış işler yapıyor onun için dünya üzerinde Müslümanların iki yakaları bir araya gelmiyor.İslam alemindeki en büyük eksiklik”vahdet”Müslümanların en tehlikeli,en zararlı düşmanı”tefrika”dır.
-Hiçbir Müslüman fert veya toplum hiçbir Müslüman fert ve topluma düşmanlık etmesin aleyhine çalışmasın,dedikodu etmesin,hatta kırıcı tenkit yapmasın!Olumlu birleştirici,ittifaklar yolunda çalışsın!Başarının,zaferin,huzurun,mutluluğun iki cihan saadetinin yolu budur.
-Ayet:De ki:”Ey Ehl-i Kitab!Artık(İslâm’ın gerçeklerini gösteren bir din olduğunu)görüp bildiğiniz halde,niçin onu eğri göstermeye yeltenerek mü’minleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz?Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Al-i imran süre:99

-Muhterem sevgili dostlarım!Sakın unutmayınız!”Cennet nur alemidir.”siz de bu nur alemine göre kendinizi hazırlayınız.Allah-u Teala Hazretleri şu üç şeyi yapanı çok sever;
1-Bir adam ki,gecenin bir yarısı kalkıp teheccüd namazını kılanı,edeple oturup Kur’an’ı Kerim okuyanı ve ardından zikir edeni çok sever.Bunun içinde akşamleyin erken yatıp;gece için rahatça kalkıp teheccüd namazını kılabilelim,Kur’an okuyabilelim…
2-Bir adam ki,sağ eli ile tasadduk ediyor,sol eli de hiç durmuyor,hayırları gizlice yapıyor ise bundan dolayı çok sevap kazanmış olur;dilimizi tutacak,yaptığımız hayırlarımızı saklayacağız ki,sevabına çok mahzar olabilelim.Cenab-ı Allah bizleri iki dudak ile iki bacak arasına sahip olanlardan eylesin.Amin.
3-Bir adam ki,düşmanla çarpışmaya gittiler,diğer arkadaşları bu çarpışmadan kaçtılar,fakat bu adam kaçmayıp duruyorsa işte bu kişi de Allah tarafındanda çok sevilir.
Selam verirken”Es-selamu aleyküm ve rahmetullahi veberakatuhu”diye selam veriniz.
-Münafık bir kişi için”Semihna”yani(efendim)ifadesini kullanmayınız.
-Eğer Allah dilerse “inşallah”imkan,vakit,süre tanırsa bu işi yapacağım diye söylemek,dinimizce en uygun olanıdır,fakat şu şahıs için isterse yapacağım demek,sakıncalı bir davranış örneğidir.Edebe uygun olmıyan sözleri sarfetmeyiniz,kullanmayınız,Allah’ın azameti,kudretini biliniz,sonra biz belki bilemeyiz,bu saçma sapan sözlerden dolayı,şaka vari söz ve fiiller dahi bizler için tehlikelidir;çünkü sonucunda belki de imanımız elden gidecek olabilir bunu da sakın unutmayınız.

inş.çabamız o..saol kardeşim

-Kim ki,Cuma günü üstünü başını temizlerse,kendisi güzelce birde güsul abdestini alırsa,evvelce işlemiş olduğu günahlar silinir.Bir sonra ki,cumaya kadar şerlerden konunmuş olur.Hutbenin başına yetişirse,camiye yürüyerek giderse ,imama yakın olup,söylediklerini can kulağı ile dinlerse,susup boş gevezelik etmezse bir sene sevabı verilir.
-Hasta ziyaretinde de bir çok sevaplar vardır.Mü’min kardeşlerimizin dertlerini dinlemeliyiz ki,sıkıntısını,ihtiyacını gidermeye yardımcı olabilelim ki,bir çok sevaba ve güzelliğe kavuşabilelim.Arkadaşınız sizi davet etmişse o davete icabet edelim.
-Misafir rızkı ile gelir.Birini alır,dokuzunu bırakır.Ev sahibinin rızkı bollaşır,günahlarından kurtulmasına vesile olur.Misafirden de hakkınızda hayırlı dua isteyiniz.
-Ameller yedi çeşittir.Amellerin sevaplarıda misli,misli çoğalır,eğer ihlasla yapılıyor ise,o amel üstündür katında değerlendirilir.İktisadlı olmak lüzumludur.Orta halli olmaya bakınız,insanoğlu çoğu zaman kanaatkar olmalı ki,sıkıntı çekmesin,aklınıda hayra kullanmalı,ilim sahibi olmalıdır.Bilmediğini ilim sahibine sormalıdır.İnsanların en hayırlılarıda cömert olanlar,eli açık olan,malından bir çok kısmınıda tasadduk edenlerdir.Sizde ibadetlerinizi zamanında yapın,Peygamber(s.a.v)ahlakıyla ahlaklanın sevgili dostlarım.Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun.Amin.

-Kim Allah’ın kitabına tabi olursa Allah onu sapıklığa düşürmez,çeşitli mükafatlar gönderir ona,kıyamette de onu hesaba çekilmekten kurtarır.O güzel cennetine koyar.Her gün az da olsa birkaç saat Kur’an’ı Kerim’i okuyunuz.
1-Kanlardan kendisini koruyacak,cinayet,yaralama v.s işlerden kaçacak,
2-Malını gayri meşru yoldan elde ederse sonu kötü olur,
3-Namusuna gölge düşürmeyecek,zinaya yaklaşmayınız,
4-Helal olan meşrubatlardan yiyiniz,içiniz,
-Bu dört maddeden kendini korursa sorgusuz sualsiz cennete girecektir.
-Dünya nimetleri geçicidir,aldatıcıdır,sakın aldanmayınız.Fakiri,yetimi doyurunuz,sevindiriniz.Komşunuzu gözetin.İlişkilerinizi iyi,sağlam,sağlıklı sürdürünüz.Kim dünyalık malı,mülk isterse,ama bu istemeyi helal yoldan isteyecek;ailesinin ihtiyaçlarını giderecek,karşılayacak,komşusuna da,iyilikte,ihsanda,ikram da bulunacak.İslâm nur kaynağıdır,hazinedir,cenneti kazanmanın yoludur.
-En önemli bir diğer iş ise ahireti kazanma meselesidir.Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz.Allah’ın istediği amelleri yapmalıyız ki,sevdiği kullar arasına girebilelim.Haram yollara başvurmayalım.Günahlara dalmayalım.Sonra sonumuz hüsran olur,berbat olur,harab olur.Kim ilimden bir şey öğrenme peşine düşerse o şey ona yarar va fayda getirir.Eğer niyeti halis saf ise o ilimle amel ettiğinde mükafatlarına mahzar olur.Bundan maksat nefsini düzeltmek,kontrol etmek,islam’ı hem kendisi,hem de ailesi ve toplum için öğreniyorsa kurtuluşa erer,bir çok sevaplara mahzar olur.

-Dinde bilgisizlik,,cahillik de kötüdür;onun için dininizi iyi öğreniniz;gaflet sahibi olmayınız.İslam dininden sapmayınız.Allah’tan korkacağız.Çünkü yaptığımız günahlar,kötülüklerden ve haramlardan utanacağız ki,haya sahibi olabilelim.Güzel ahlakın huylarına bezenelim.İyi ve güzel alışkanlıkları çocuklarınıza ve yaşlılara dinde bilgisi olmayanlara İslam dininin emrini,yasağını öğretiniz.Nefsin azgın isteklerine karşı koyunuz.
-İnsanın içindeki Allah korkusu ve sevgisi olmalı ki,ahlak dediğimiz o meziyete sahip olabilelim.Önceden tedbir alacağız ki,çocuğumuzun kötü yollara düşmemesi için İslâm’ı iyi öğreteceğiz onun için çalışıp gayret göstermeliyiz.
-Hiç kimse hz.Ebubekir(r.a),hz.Ömer(r.a),hz.Osman(r.a),hz.Ali(r.a) sözlerine karşı çıkmamalı,çünkü onlar Peygamber(s.a.v)ne söylemişse,onlarda onu söylüyorlar,bazı kişiler çok yanlış tutum içindeler;Onlar öyle mübarek kişiler ki,Allah korkusundan hz.Ömer(r.a)öyle çok ağlıyor ki,ağlamaktan yüzüne izler kalıyor;O celalli insan bile,Cenab-ı Hak karşısında yaptığı her işin sonucunu düşünerek kendisini hemen hesaba çekerdi.

-Nefsini terbiye eden,insan-ı kamil olur,halkça matlub Hakk’a mahbub olur,iki cihanda aziz ve şerif berhudar olur.Ne mutlu nefsini ıslâh edip,Müslüman eyleyebilenlere!

-Her işin başı Allah’a sığınmaktır.Ya Rabbi!Ben şaşırabilirim,her an,ben hata edebilirim.Sen beni koru Ya Rabbi!Ben istemesem bile beni yanlış yola sokma!mani ol Ya Rabbi!Bana,ben istemesem bile beni Hak yolda yürüt Ya Rabbi!Mecbur et.Ya Rabbi!beni en güzeli ile terbiye eyle!Islah eyle!Kur’an yolundan ayırma!Resûlülah sünnetinden ayırma!

-Peygamberimiz(s.a.v)şöyle dua etmiş;”Ey benim Allah’ım!(Lâ Hayra)Hiçbir hayır yok.(illa hayrül-âhireh)ancak ahiretin hayrı var.”Evet dünyada da insan bazı hayıryara eriyor,nimetlere mahzar oluyor,ama dünya çok kısa…Ahiret sonsuz olunca,sonsuzun yanında asırlar bile kısa kalır.Çok kısa,küçük hayırcıklar,az bir şey asıl hayır ahiretin hayrıdır…

-Muhterem kardeşlerim!Su çok aziz,çok kıymetli bir nimettir.Bolluğundan dolayı biz onun kıymeti üzerinde durmuyoruz.maalesef,hayatımız için zaruri temizliğimiz için,zaruri bitkiler,hayvanlar için gerekli olan bir şey,Rabbimiz kainatın nizamını ne güzel kurmuş ki,böyle bir madde yaratmış.

-Parçalanıp dağılmayın;sevgi ve saygıyla,karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile hareket edip,birlik ve beraberliği,galibiyet ve kesriyyeti mutlaka sağlayın.

-İmanın hakikati,kadere imandır.Onun için insan gelen üzücü hadiselere üzülmez,kadere rıza gösterir,sabırla davranır,kimseden korkmaz,ölümden de korkmaz…

-Hiç şüphe yok ki,Allah’ın rızasını kazanmak için birbirlerini Allah’ın rızasını hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle buluşurlar,müsavaha yaparlar ise onlar için bu hareket hayırlıdır.Onlara cennette köşkler,saraylar tesis edecek,onların ışıkları cenneti aydınlatacak,onları görenler imrenecekler acaba kimlerdir diye;bunlar Allah’ın rızasını kazanan kullarımdır,diye söylenecek ahiret halkına artık siz anlayın,Allah’ın rızasını kazanmanın önemini ve değerini aziz kullarım!
-İşte bunlar birbirleriyle Allah rızası için samimi arkadaş ve dost olmaları onlara büyük mükafatlar kazandıracak.bu kişiler cennette de seçilecek,alınları bu sevgi ve alameti görülecektir.Zahmetsiz ama tahakkümü zor,fakat insanların bazıları ise ne yazık ki,bu durumdan mahrum birbirini sevemiyor,küs,dargın duruyor,ne kadar yazık ki,çok şeyleri kaybediyorlar o kişiler!
-Biribirimizi ziyarete gidelim,hasta ziyaretine gidelim,baba dostuna ve akrabaya ziyarette bulunalım ve onlar hakkında hayır dualarda bulunalım.Onlarla ilişkileremizi devam ettirelim sevgili dostlarım!
-Başkaları hakkında kötü su-i zan da bulunmayınız,iyi ve güzel su-i zan da bulununuz,o kişilerin iyiliğini ve hayrını isteyiniz.İnsanlar arasında muhabbet olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmuyor.Her mesele sevgi ili aşk ile muhabbet ile yol alıyor dostlarım!Menfaatinizi bir kenara bırakıp sevelim.sevilelim birbirimize karşı daima muhabbetli olalım.Evet insanlar bu sevgiyi ancak tasavvuf okulunda elde edebiliyor arkadaşlarım!

-Peygamberimiz(s.a.v)bir mecliste otururlarken edep hakkında şöyle buyurmuşlardır.Bir kulun edepli,haya sahibi olması ne güzel bir huy,kişinin eğer gücü yetiyorsa evlenmeli;çünkü evlilik önemli bir müsesesedir,aile toplumun mihenk taşıdır.”Rabbımın huzuruna bekar gitmekten utanıyorum.”diye söylemiştir.Ailenin düzelmesi demek,toplumun düzelmesidir.Huzurun,mutluluğun,saadetin,afiyetin salahı,felahı kurtuluşu bundadır.
-Cenab-ı Allah bir kulunun yüzünü güzelleştirirse,ona bir çok hayır sevap hasenat vermiştir.O kul eğer bu nuru ile diğer kişileri de aydınlatır;maddi ve manevi anlamda bir çok mükafatlarla da ödüllendirir.Başkaları duyup nakledenlerde bir çok sevaplar kazanır.Yaptığınız işler Allah’ın rızasına uygun olsun.Mutlaka bir ayete veya bir hadise dayansın.Sadece kendiniz için değil başkaları içinde dinimizin emirlerini öğreneceğiz.İşte fakihlik bu bildiğini diğer insanlara da aktaracaksınız.Şu üç şeye dikkat edeniz.
1-Amelinizi halishane,Allah rızası için yapmak,
2-Müslümanların imamlarına karşı bağlı olun,onlardan kopmayınız;Onlara karşı da dua etmeniz müstehaptır;sakın siz cemaatten kopmayınız;”İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi”Ya Rabbim!Maksadım rızam Sen’sin sen;amacım gayem niyetim sağlam has,muhlis Allah’ın rızasını kazanmaktır.
3-Hadis alimlerinden Allah Razı olsun.Ne mutlu ki,her koşulda bizlere Resûlüllah(s.a.v)hadislerini bize sundular.Ameli ihlaslı yapmak,amelde katık olmayacak;saf duru olmalıdır;yani karşılığında bir meded ummayacak.
-Verdiğiniz sadakayı da gizlice veriniz.Hedefiniz gayeniz,amacınız daima Allah’ın rızasını kazanmaktır.İnsanın itaati Allah’a olmalı;Burada Resûlüllah(s.a.v)bize İslam dinini tebliğ ederek,öğreterek yardımcı olduğu için ona da olan sevgimiz ve muhabbetimiz bağlılığımız vardır.

-Peygamber(s.a.v)kim iyiliğini ve gazabını saçarsa,Allah’ın rızasını yayarsa,gazabını tutarsa,çok büyük sevap kazanır.Rızasını yayarsa,gazabını tutarsa kıyamet gününde Allahu Teala Hazretleri o kişiyi çağırır;hadi bakalım hangi hûrilerden hangisini istiyorsan onu al!Kim iyiliği bol,bol yaparsa,emaneti aynen geri veriyorsa,akrabası ile ilişkilerini devam ettiriyorsa O’na da madden manen bir çok destekte bulunacaktır.O kişinin üstüne nur üstüne nur kaplanır.
-Yâ tembellikten,yâ cahillikten çocuğunu evlendirmezse?Eğer o çocukta suç işlerse vebali Babanın defterine yazılır.Bizim terbiyemize göre buluğ çağına girinceden sonra,Baba çocuğunu evlendirmekle sorumludur.İman ve ahlak duygusu insanın içinde olacak,cemiyetin yükselmesi onurlu,şerefli bir millet olmak istiyorsak;islâm’ın emrini tutacağız ki,kurtuluş ve salahımız bundadır

-Kim bildiğini söylemezse,cehennemde o kişinin ağzına gem vurulur.Cenab-ı Hak ilminizi artırsın.Kur’an-ı Kerim bize her şeyi öğretiyor,ahlakımızı güzelleştiriyor.Ey İnsanlar!Bu Kur’an sizin için bir kurtuluştur,hidayettir,saadettir,berekettir,fazilettir,önü de,sonu da selamet ve kurtuluştur.Her kimin bir kötü huyu varsa onun kulağına ezan ve kamet okusun.Kim zorlanmadan içki içerse imandan çıkar.Haksız yere başkasının malına el koymak da imandan çıkarır.İlim erbabının bir çok faydalar,yararlar kazanır,ama o ilimle amel etmeli,o ameli ihlasla yapmalı,yalnızca Allah rızası için yapmalı;işte o zaman alim,fakih olur;işte o kişi o zaman ilmini başkalarına da söyleyip onları doğru yola çağıracak.Alim ille de her konuda bilgisi olacak değil,bildiği ile amel edecek.Kıyamet şerliler üstüne kopacaktır.


Sevgili Peygamberimiz

MollaCami.Com