Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Salavat Getirmenin Sevabı..Allah Resûlü’ne bir sahabi; ‘bütün salavatımı senin için kılıyorum’ deyince, “Bu senin hem dünya, hem de ahiret ile ilgili işlerin için kâfidir” buyurmuştur.

Allah Resulüne salavat getirmek, en bereketli, en faziletli, saadeti dareyn için en faydalı ibadetlerden biridir. Hakkıyla yapılırsa sevabı da çok büyüktür. Amelleri tathir eder, hataları örter, manevi dereceleri yükseltir.

İmam-ı Sehâvî, “el-Kavlu’l-bedî’ fi’s-salât ale’l-Habîbi’ş-Şefî” adlı eserinde salavat getirmenin fayda ve sevaplarını şu şekilde sıralamıştır:

1- Hataları örter, günahların bağışlanmasına vesile olur.

2- Amelleri arındırır.

3- Makam ve dereceleri yükseltir.

4- Söyleyen kimse için istiğfar eder.

5- Uhud dağı kadar veya ölçülerin en büyüğüyle sevap verilir.

6- Endişe ve korkulardan kurtarır.

7- Efendimizin şefaatini ve şahitliğini ve Allah’ın rıza ve rahmetini celbeder, gazabından emin kılar.

8- Arşın gölgesine girmeyi sağlar.

9- Havz, Sırat vb. yardımcı olur.

10- Eli dar olanlar için sadaka yerine geçer.

11- Meclisleri süsler.

12- İtibarı artırır.

13- Allah ve Allah Resulüne yakınlaşmayı sağlar.

14- O bir nurdur.

15- Kalpleri nifak ve kirden arındır.

16- Muhabbeti artırır.

17- Sahibi hakkında gıybet edilmesini önler.

18- Allah Resulünün rüyada görülmesine vesile olur.

Daha uzunca sayılmış.

1-Salat konusunda Allaha, Meleklere muvafakat edilmiş olur.

2-Duaların kabülüne vesile olur.

3-Şefaata vesile olur.

4-Allahın salatına vesile olur.

5-İnsanın unuttuğunu hatırlamasına vesile olur.

6-Cimriliği önler.

7-Meclisleri süsler.

8-Konuşmalarda hitamı misk olur.

9-İnsanın nurunu artırır, ahirette aydınlığa vesile olur.

10-Sıkıntıların kalkmasına, devamlı bereketin yağmasına vesile olur.

11-Hidayete vesile olur.

12-Peygamberimize olan haklarımızın ödenmesine yardımcı olur.

13-Bir duadır. Allahın Halili ve Habibine bir medihtir


Cenab-ı Hak Buyuruyor:

"Allah ve meleklri Peygamber'e salat (sena,şerefini i'la tekrim) ederler.Ey iman edenler! siz de O'na salavat getirin.(dua edin ve ona layık olduğu şekilde)Peygamber (SAV) Efendimiz buyuruyor ki:
Abdullah b. Amri'bni'l-As (R.A.) rivayet etmiştir.
Rasulullah Sallalahu Aleyhi ve Sellem'den işittim,buyurdu ki:
"her kim,benim üzerime salavat getirirse,Allahu Teala bu yüzde o kimseye on misli mağfiret eder."


İbn-i Mes'ud (R.A.) rivayet etmiştir.
Resül-i Ekrem Efendimiz(SAV) şöyle buyurmuştur.
"kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefeatime hak kazananları,Benim üzerime en çok salavat getirenleridir."

Evs b. Evs (R.A.) rivayet etmiştir.
Peygamber Aleyhi's Selam,
"Günlerin en faziletlisi Cum'a günüdür.Ogünde benim üzerime çok salavat getirin,zira sizin salat ve selamlarınız (melekler vasıtasıyle) bana arz olunur."
buyurdu.Ashab:
Ya Rasulallah! Getirdiğimiz salavat size nasıl arz olunur,halbuki siz çürümüş bulunacaksınız.dediler.Rasül-i Ekrem Efendimiz:
"Allahu Teala Peygamberlerin cesetlerini yeryüzüne haram kılmıştır." cevabını verdi.

Übey bin Ka'b radıyallahu anh rivayet eder:
Ey Allah'ın Rasulü!Ben sana çok salat getiriyorum, kendim için dua zamanından ne kadarını sana ayırayım?dedim
Dilediğin kadar , buyurdu
Übey bin Kâb, radıyallahu anh
dörtte birini mi?
Dilediğin kadar, eğer fazla vakit ayırırsan , o senin için hayırlıdır
Üçte birini mi, ya Rasulüllah!
Dilediğin kadar, eğer fazla vakit ayırırsan, o senin için hayırlıdır
Yarısını mı?
Dilediğin kadar, eğer fazla vakit ayırırsan , o senin için hayırlıdır
Bunun üzerine Übey bin Kâ'b şöyle der:
Öyle ise ya Rasullüllah! Kendim için olan duâ vaktimin tümünü sana salat-u selam getirmeye hasredeyim
Rasullüllah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Böylesi sana yeter, günahların bağışlanır

(imam tirmizi)
Aleyhüsselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ki:

"Bir gün bana Cenab-ı Hakk'ın dört büyük meleği geldi. Bunlar Cebrail, Mikail, israfil ve Azrail aleyhisselam idiler. Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki: Ya Resulullah ! Senin ümmetinden bir kimse size günde on defa selavat ederse yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar, sıratı kuşlar gibi geçiririm.

Mikail aleyhisselam'da dedi ki: Ben o kula senin kevser havuzundan kana kana içiririm.

İsrafil aleyhisselam dedi ki: Ya Resullullah o kulun affı için başımı secdeye koyarım Allahu Teala onu affetmedikce başımı secdeden kaldırmam.

Azrail aleyhisselam da: Ya Nebiyallah sana günde on dafa selavat edenin ruhunu Peygamberler gibi kabzederim. dediler "

Bunun üzerine Nebiler Nebisi Efendimiz :"Bu ne büyük Lütuf Ya Rabbi, Bu ne büyük ihsan Allah'ım buyurdu..


Resülü Ekrem bu salat'ı şerife hakkında buyurdu ki:

"Kim bana ve ehli beytime salavat getirir de tam ölçekte sevap almayı arzu ederse (bu salavat'ı)getirsin."

"""Cezallahü Anna Muhammeden Sallallahü Aleyhi ve Selleme Ma Hüve Ehlüh"""

Manası: Allahu Teala,Muhammed (aleyhisselamı) biz ümmetlerine olan merhametinden sebeb layık olduğu bir mükafatla en yüksek dereceye erdirsin.

*Cenab-ı Hak'tan yardım dileyerek,

""Ya Rabbi,O Yüce Peygamberin HZ MUHAMMED 'in (a.s) kadrü kıymetini,yüksek değerini biz bilemiyoruz. Sen (c.c) O'na (a.s) layık olduğu sonsuz bir mükafatla en yüksek derece ve makamlara erdirerek mükafaatlandır."" diye dua ve niyazda bulunmuş oluruz
..


"Kıyamet gününde üç kişi Allâh'ın arşının gölgesinde gölgelenir:

1- Üzüntülü kişinin sıkıntısını teselli eden kişi.

2- Benim sünnetimi ihyâ eden kimse.

3- Benim üzerime çok çok salavât getiren kimse."1- Salavât, Ahzâb Sûresi 56. âyette belirtildiği üzere Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna itâattir.

2-Salât ü selâm okuyan kimse, Allâh ve Rasûlü'nün muhabbetini diğer muhabbetlere tercih etmiş olduğu için, O'nun ahlâkıyla ahlaklanmada seviye alır, kötü ahlaktan kurtulur, fazîlete erer.

3-Allâh Teâlâ'nın Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- ile bize ihsan ettiği lutuflar, sayıya gelmeyecek kadar fazla olmasına rağmen, salât ve selâm ile Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in üzerimizdeki hakkını çok az da olsa ödemeye çalışmış oluruz.
Allah Resûlü’ne bir sahabi; ‘bütün salavatımı senin için kılıyorum’ deyince, “Bu senin hem dünya, hem de ahiret ile ilgili işlerin için kâfidir” buyurmuştur


Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil hafızın

muhteşem katılımın için teşekkür ederim sevgili kardeşim Meymune...

çok güzel bir çalışma olmuş.emegi geçenlere özel tşkkr ederiz.
(sevgili neyzen seni ne zamn online görcez ya psikolojim bozuluyo ofline görünce seni ya...)


Sevgili Peygamberimiz

MollaCami.Com