Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Peygamberimiz(s.a.v)sünnetlerini yaşatalım

Peygamberimiz(s.a.v)severim ama ensarı sevemem demek olmaz.Hem sahabeyi hem ensarı,hem muhacirini hem de ailesini sevmeliyiz.Sevginizi candan tutun islâm da üstünlük takva iledir.İnsan her zaman hakkı söylemeli,hakkın emrini tutmalı.Hakikatin kölesiyiz biz,esasında hakkı seven ve tutan fazladır ama susuyor!Yanlış bir davranıştır.Doğruluktan ayrılmayacağız.Peygamber Efendimiz(s.a.v)size kolay güzel bir ibadet söyliyeyim mi?Biri susmak,güzel huy da bir ibadettir.Rabbim!Bizi bu güzel huylar ile ahlaklandırsın.Bu güzel hasletlere sahip olanlardan eylesin.Amin.
-Kim Allah’a,meleklerine,peygamberlerine,Cebrail’e, ve Mikail’e düşman olursa,Allah da(böyle)kafirlerin düşmanıdır. BAKARA SÜRE:98
-Andolsun ki,biz sana apaçık(her şeyi bildiren)ayetler indirdik;onları fasık(yoldan çıkmış olan)lardan başkası inkar etmez.BAKARA SÜRE:99

-Peygamberimiz(s.a.v)size zor gelsede gecenin yarısında kalkıp Teheccüd namazını kılınız.Oruç içinde geceleyin kalkıp sahur yemeğini yiyin;imsak vaktine kadar yemek yiyebilirsiniz.İmsak vakti girince oruç için niyet ediniz.Sabah namazını eda edip,seher vaktine kadar zikir ederek veya Kur’an okuyarak geçirebilirsiniz.
-Peygamberimiz(s.a.v)size kolay bir ibadet söyliyeyim mi?Biri susmak,diğeri de güzel huy da bir ibadettir.Rabbim!Bu güzel huy ve güzelliklere sahip olanlardan eylesin.Amin.
-Peygamberimiz(s.a.v)peygamberliğine bazıları inanmadılar.O’na şair,sihirbaz dediler.Fakat inananlar da oldular.Tevhid inancını kabul ettiler.Allah’ın birliğine,itikatına imanları tam idi.Allah’ın şeriki ortağı olmadığını kabul edeceksin.İmanını koruyacak,gerekirse hicret edeceksin gittiğin yerde İslâm’ı kuvvetlendireceksiniz.Cenab-ı Allah’tan yardım istemeliyiz.Çünkü “Lâ ilahe illalah Muhammeden Resulüllah”diyen cennete girecektir.Eğer biz İslâm’ın hizmetinde çalışırsak Yüce Rabbim bize yardım edecek yol gösterecek emeğimiz boşa çıkmayacaktır.
-Kalbinize gelen her hicab iki türlüdür:iyi veya kötü manasında bize tesir etmeye çalışır.Siz dikkatli olun.Hayırlı iyi,güzel olanı tercih ediniz.Kötü olandan uzak durunuz.Nefsinizi oruç tutarak terbiye ediniz.Sabırlı,azimli,gayretli olunuz.Size gelen her bela ve musibet karşısında metanetli sabırla muamelede bulununuz.Hiddetlenip etrafa zarar vermeyiniz.Her sıkıntı ve derdinizin çaresini Allah’tan isteyiniz.Nefsinize söz geçiriniz

Allah’ın takdirine razı olan her şeyden kurtulmuştur.Taksime razı olan için hiç keder,gam,üzüntü yoktur.O kişinin inancıda o kadar güçlü olur ki,kendisi bile buna şaşar kalırsın;bu sonuç hem dünyanı hem de ahiretini mamur etmiş olursun.
-İmanın şuası,kuvveti seni o kadar hayırlara götürür.Bu da Allah’a olan imanın kuvvetinden meydana gelir.Hak yolunu apaçık görürsün,yanlışa girmezsin.Bu basireti,ferasetin günahlardan,haramlardan kaçtığın sürece sende durur.Allah her kuluna bir güzel meziyet vermiştir.Bu meziyet ve hünerinizi Allah yolunda kullanınız.Duası kabul edilen Rabbanilerden olunuz.İmanınızın bir nuru vardır.O nuru sahip çıkın,söndürmeyiniz.
-Kimler(yalnız)dünya hayatını ve onun süs(ve saltanat)ını isterse orada onlara çalışıp yaptıklarının karşılığını tastamam veririz.Onlar orada(hiçbir)eksikliğe uğratılmazlar.
Hud süre:15

-İnsan günah işlerken imanı durmaz.İmanımızı kaybederiz.Onun için nefsimizi her an kontrol etmemiz lüzumludur,elzemdir,yararlı ve faydalıdır.İnsanoğlu nefsini terbiye etmek için haram ve günah olan davranışlardan kaçınmalı.Allah’ın yolundan bir an bile ayrılmamalı.Çünkü kurtuluş ve saadetimiz ancak nefsini terbiye edenler kazanıyor.Nefsin terbiye edemeyen ise helak olup cehennemi boyluyor.
-Çocukken evladımızın her istediğini almayalım.Öğrensin ki,bu nefsimiz her zaman iyi ve güzel olanı tercih etmez.Onun için dikkatli olmamız lazımdır.Ramazan ise nefs terbiyesinin düzeldiği hazırlandığı muazzam,bereketli,faziletli bir aydır,kazandığımız bütün güzelliklerin kaybedilmemesi gereklidir.Nefs terbiyesi için tasavvuf ilmi teşekkül etmiştir.Nefsin isteklerinin tersini yapa yapa terbiye edelir.Riyazetül nefs makamınıa yükselirler.Nefsine sahip ol,hakim ol,işte o zaman en mutlu insan ve arif,abid sen olursun yüksek derecelere kavuşursun.Bir de zikir ile Allah’a olan sevgi ve aşk’la sağlanır.Buna da muhabbetullah denilir.Bunun çareleri ise iyi ve doğru yerlerde bulunacağız.Kötü yerlerden uzak durmalıyız.Nefsimiz fazla yemekten azar.Onun için,az yemek,az uyku,az konuşma bunun bir çaresidir.Sakın yakayı,paçayı kaptırmayınız.Allah’ın yolundan izinden ayrılmayınız.Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed bi-hürmeti esrarı sırrı süreti’l fatiha.Amin.

-Takva ehli olunuz,müttakilerden olunuz,salihlerden olunuz,velilerden olunuz;her hal ve durumuz da yaptıklarınızı kontrol edin ve sorgulayınız;Cenab-ı Hakk’ın emrine uygun mu,değimli diye araştırıp İslâm’a göre doğru olanını seçiniz.Misafiriniz geldiğinde ona ikram ediniz.Daima iyi güzel huylu kişilerle ilişki de bulununuz.Günahları da affeden yalnızca Cenab-ı Hak olduğunu anlamak güzel bir hadise,değerli bir duygudur;bunu anlamak için sağlam bir irade,ince bir şuur,tam bir teslimiyet luzümludur.Kul günahlarından kurtulup tevbe ve istiğfar etti mi?kurtuluşa ermiştir;insanoğlu her günahı kusuru affetmez fakat Allah(c.c)şirk hariç her günahı affederim.Affedenin Allah olduğunu unutma,ümitsizliğe düşmek haramdır.
-Ayet:Ey ademoğluları!Size edep yerlerinizi örtecek bir giysi,giyinip süsleneceğiniz bir elbise ihsan ettik.Takva(Allah’ın emrine uygun hareket,haya ve iffetini koruma)elbisesi ise daha hayırlıdır.İşte bunlar Allah’ın ayetleri(lütfunun alametleri)ndendir ki,belki bu sayede düşünüp öğüt alırlar. A’RAF SÜRE:7/26

-Yalan çok kötü bir alışkanlık insanın bundan derhal kurtulması gerekir.Allah doğruluktan ayırmasın.İnsanoğlunun bu güzel huyu elde etmesi lazımdır.Peygamberimiz(s.a.v)diyor ki,insanın gücü yetiyorsa evlenmesi gerekir;eğer yetmiyorsa oruç tutmalı,nefsini terbiye yoluna gitmelidir.Dünyalık güzel olan birçok şeydende vazgeçmeli;sadece Ramazan ayında değil diğer aylarda da,aynı güzellik içinde hareket etmelidir.Pazartesi,Perşembe günleri oruç tutmaya özen gösteriniz;çünkü bu günlerde Cenab-ı Hakk’a ibadetler arz olunur;bu yüzden tevbe istiğfar etmeliyiz ki,küçük günahlarımıza kefaret olabilsin.Peygamber Efendimiz(s.a.v)verilecek tüm dünya güzelliklerine kanmadı,aldanmadı O,nefsinin ve hevasının peşinden gitmedi.Allah’ın emrini yaymak için elinden geleni yaptı;hem farzları,hem vacipleri hem de sünnetleri ve nafile ibadetlerden yapmaktan asla vazgeçmedi;eksiksiz yerine getirdi.Bizlere en güzel örnek oldu.Geceleyin kalkıp teheccüd namazını kılınız:bu davranış sizleri hastalıktan da uzak tutar ve Allah’ın sevgili kulu olursunuz daha bilmediğimiz bir çok sevapları ve hayırları kazanırız.

böyle gusel bir konuya degındıgınız için ALLAH razı olsun
kardesım,
bizede gayretle uygulamak kalıyor biiznillah...

-İman güçlü olanlar,ahlâk-ı hamidiyeye sahip olanlar,ancak Allah’ın emrini tutarlar ve Resûlüllah’ın sünnetine uyanlardır.Alllah’ın birliğine sıkı,sıkıya tam bağlanınız.O’nun tekliğine iman edip”La ilahe illallah Muhammeden Resûllüllah”diyenler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.Peygamberimiz(s.a.v)severim ama ensarı ve muhacirini,sahabeyi sevmem demek olmaz.Onları canı gönülden sevip ve saymamız gerekir.Onların güzel huy ve alışkanlıklarını örnek almamız gerekir.Çünkü onlarda Müslüman olmuş;hem de en sağlam Müslümanlık örneği göstermişlerdir;hem mallarını,hem de evlatlarını İslâm uğrunda ve hayır işlerinde tasadduk etmişlerdir.Çok cömertlik örneği göstermişler hem de şaşılacak seviyede cömertlik yapmışlardır.Dünya ve ahiret işlerimizde,ilişkilerimiz de,hatalı,kusurlu,yanlış yollardan kaçmalıyız ki,Cenab-ı Hakk’ın cazesını uğramayalım.Allah’ın emrini üstün tutalım;Resûlülllah’ın sünnetini iyi örnek olalım mü’min kardeşlerim;Bu fani dünyanın en tkehlikeli hastalıklarından birisi de,cimrilik hastalığıdır;siz siz olunuz az miktar bile olsa fakir dul ve yetimlere yardım ediniz;onları koruyunuz kollayınız mü’min kardeşlerim!Büyük alimlerin kökleri araştırıldığında,derinliğine inildiğinde görecekseniz ki,nesli temiz olan kişilerden meydana geldiğini fark edeceksiniz mü’min kardeşlerim!Ne mutlu o değerli mümtaz şahşiyetli imanlı şahışları örnek alabilenlere!

-Yalan çok kötü bir alışkanlıktır;insanın bu kötü huyundan derhal kurtulması gereklidir.Allah bizleri doğruluktan,emirlerine,yasaklarına,uymaktan alıkoymasın!amin.Peygamberimiz(s.a.v)bizlere evlenmeyi tavsiye ediyor,eğer buna gücünüz yetmiyorsa oruç tutunuz diyerek bize nasihat da bulunuyor;bu hususa dikkat ederek bedenimize sahip olmalıyız. Oruç tutarak açlığın değerini kadrini kıymetini iyi bilmeliyiz. Allah için dünyalık lezzetlerden vaz geçmesini iyice öğrenmeliyiz. Sadece ramazan ayına mahsus oruç tutmamalı diğer mübarek aylarda ve Peygamberimiz S.A.V.selemin buyurduğu gibi mabarek gün ve gecelerin önünde ve sonunda haftanın pazartesi ve Perşembe günlerinde oruç tutmak bizlere birçok sevaplar kazandırır.
-Günahlarımızdan kurtulmak için her daim tövbe ve istiğfar etmeyi alışkanlık halene getirmeliyiz. İbadet ve amellerimizi zamanında yerine getirmeye özen göstermeliyiz. Dünyalık güzelliklerden ve nimetlerden verilen mal mülk ve evlatların ganimetlerine sahip olduk diye aldanmamalıyız, kanmamalıyız Allahın rızasını hoşnutluğunu kazanmak için gereğince amel etmeliyiz.Allah’ın emrine,yasağına uymağa azami ölçüde riayet etmeliyiz.Bilemeyenlere de,yardımcı olmalıyız;kısacası takva sahibi olmaya gayret etmeliyiz.

-Peygamberimiz(s.a.v)buyuruyorlar ki,hiçbir kul yok ki,bir fakire yardım edip de,karşılığını görmemiş olsun.Ama bu verdiğini yalnızca Allah Rızası için vermelidir.İşte o zaman ben o kulumun vücudunu cehennem ateşinden uzak tutarım.Cennetin girilecek olan bir çok kapıları vardır;bunlardan bazısından oruç tutanlar,bazısından anne ve babaya karşı iyi hizmetli davrananlar,bazısından ise namazlarını vaktinde ifa edenler,bazısından zekatını tam verenler,bazısından ise hac görevini ifa edenler ve Allah’tan gelen bela ve müsibetler karşısında sabredenler girecektir.Ayrıca gönül yapmanın İslâm dininde çok sevabı vardır;Bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını gidermek;tabii ki bunları yaparken yalnızca Allah nızasını kazanmak amacında olmalısınız;yoksa yaptığınız iyilikler yardımlar boşa gider.Gönül yıkmak ise günah vebali ağırdır.Bu yüzden insanlara daima yardımcı olmalıyız.
-Seher vaktinde yatmayınız.Sabah ezanları ile kalkıp namazınızı icra ediniz.Yatarken de abdestli olmak çok sevaplı;eğer abdestli iken yatıp insan ölür ise şehitlik sevabını alır.Şeytanın izini takip etmeyiniz.O’nun sahte hileli oyunlarına alet olmayınız.Besmele çekip kalkınız ve ibadetinizi zamanında yapınız.Allah(c.c)çokca zikrediniz!Müslüman kardeşlerim!
-Ey iman edenler!Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde,insanlara gösteriş için malını sarfeden adam gibi,siz de sadakalarınızı başa kakarak ve (verdiğiniz kimseyi)inciterek boşa çıkarmayın.İşte bu şekilde mal sarfeden kimsenin durumu,üzerinde biraz toprak bulunan şu kayaya benzer ki,ona şiddetli bir sağanak(yağmur)isabet edince onu sert(çıplak)bir kaya halinde bırakır.(Bunun gibi gösteriş yapan ve verdiğini başa kakanlar ad)kazandıklarından bir şey elde edemezler.Zira Allah kafirler/nankörler topluluğunu doğru yola eriştirmez.
Bakara süre:2/264
-Bir tatlı söz ve(bir kusuru)bağışlama,peşinden eziyet(ve mihnet)gelen sadakadan daha hayırlıdır.Allah ganidir(bu tür sadakalara ihtiyacı yoktur),halimdir(cezalandırmayı ihmal etmez,ancak mühlet verir.)Bakara süre:2/263

-Peygamberimiz(s.a.v)muhacirlere müjdeler olsun size Mekke’den dinlerini yaşamak için göç ettiler ve orada İslâm dinini rahatça uyguladılar ve kurtuluşa erenler onlar oldu.
-Ayetlerimizi yalanlayıp da ona(inanmayıp)büyüklük taslayanlar var ya!Göğün kapıları onlar(ın ruhların)a açılmayacak ve halat iğne deliğinden girinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir.İşte günahkarları böyle cezalandırırız. A’raf süre:40
-Müjdeler olsun,mehdi gelecek;kureyş kabilesinden biri olarak gelecektir.Mehdi(a.s)yeryüzüne geldiğinde öncelikle adaleti tesis edecek;yeryüzünde olan dertler sıkıntılar sona erecek;herkes doyacak,hem gözü,hem de gönlü doyacaktır.Bu bolluk ve bereket tam yedi-sekiz yıl sürecek sonra bu durum değişecek.Mehdi(a.s)vefat edecektir.
-Mahlukatından Allah’ın insanlarına gazab ettiği iki tip insan vardır.Bir adam ki,emirler ve amirler yanında otururlar;onların dediklerini tekrarlarlar(dalkavukluk)ederler.Bir diğeri de elinde verme gücü olduğu halde eşit bir şekilde dağıtmamak adam ayırmak,seçmek yanlış bir davranış sahibi olanı Cenab-ı Hak gazab eder,cezalandırır.Onun için kendi zararına bile olsa adaletten ayrılmayınız.İslâm’ın bir sırrı da adaletli olmaktır.
-Küfre sapanlar/inkar edenler:Sen,gönderilmiş(hak bir peygamber)değilsin derler.De ki:”Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında(ilahi)Kitab’ın ilmi bulunanlar yeter.
Ra’d süre:43

-Allah(c.c)eğer insana yardım etmezse doğru yolu bulamaz,şaşırır ve batıl yolda sürüklenir gider.Müslüman kişi uyanık olmalı her anını kontrol etmeli,yanlış yola sapmamalı;Cenab-ı Hakk’ın sevmediği işlerle meşgul olmamalı;İslâm’ın dışına çıkmamalıdır.Peygamberimiz(s.a.v)döneminde ki,sahabe,ensar ve muhacirler hep O’nun yolunu izlemişlerdir.Hayatlarında hep Resûlüllah’ı örnek almışlardır ve kurtuluşa erenler de onlardır.Bizlere de ne mutlu ki,Resûlüllah’ı rehber olarak göndermişdir.Bize düşen görev O’nun öğrettikleri ile amel etmektir.Resûlüllah’ı hayatına örnek alan kurtuluşa ermiş demektir.Her işin mutlaka aslını,doğrusunu öğrenin;öğrendiğiniz hadis-i şerifleri hayatınızda uygulamaya gayret gösteriniz.Bid’adlerden uzak durunuz.Peygamberimiz(s.av)sünnetlerine sıkı sıkıya sarılınız;aynısını tıpkısını tam olarak uygulayınız.
-Hayatınız da mutlaka kendinize uygun bir arkadaş ve dost seçiniz;bu dostlar yalnızca Allah rızası için olsun.Bulunduğunuz ortam mutlaka islam’i bir yapıda olsun ve olabildiğince iki değil üç kişi olmaya bakınız;çünkü iki kişi arasına şeytan girer;ama üç kişi olunca şeytan yaklaşamaz;sizler de mümkün olduğunca daima üç kişi olmaya bakınız.İşleriniz de orta yolu takip ediniz.İşinizi ehli olan kişilere emanet ediniz.Allah’ın yardımı üzerinize olsun.Amin.

-Allah’ım!Halkımızı nefislerinin şerrinden,insanların şerrinden,cinlerin şerrinden ve deccalın şerrinden sana sığınırız besmele-i şerif ile(Bismillahirrahmanirrahim)Bizleri servetin,şehvetin ve şöhretin hilelerinden,oyunlarından ve şeytanın vesveselerinden sana sığınırız.Nefsine uyanlardan etme!Bizleri de kurtaracak olan da ancak senin rahmetin ve mağfiretindir.
-İnsan her konuda da iddialı olmamalı!Her zaman Allah’a teslim olmalı!Meziyetini hünerini yalnızca Hak yolunda kullanmalı!Rızkını helal yoldan elde etmeli.Harama ve günaha başvurmamalıdır.İbadetlerinizi yaparken de gevşekliğe düşmemeli.İstekli,candan gönülden severek yapmalıdır.
-Belalara karşı da sabırlı olursak eğer,ibadetlerimizde o zaman daha güçlenir.Davete icabet ediniz,birbirinize daima selam veriniz,hasta ziyaretini yapınız,Dostlarınızı asla terk etmeyiniz,onlarla ilişkilerinizi sıcak tutunuz,Komşularınızla da iyi ve güzel geçininiz.
-Allah’ın Vahdaniyetini biliniz,Cenab-ı Hakk’ı tanıyın,öğrenin,bilin,sevin ki,imanınız artsın.Kelime-i şehadeti çokça getiriniz.(Eşhedu enla ilahe illalah ve eşhedu enne muhammeden abdehu ve Resuluhu )deyin ki,imanımız kuvvetli kalsın.O’na olan inancımız artsın,çelik gibi sağlam olsun,O’nun emirlerine sıkı,sıkı bağlı olalım ki,bol sevaba,iyiliğe güzelliğe,sıhhat ve afiyet mazhar olabilelim.Tabii ki,bu yetmiyor.Resûlüllah(s.a.v)bağlılığımız sağlam olmalıdır.
-Namazımızı dosdoğru kılalım.Aceleye getirmeyelim.
-Zekatımızı da tam verelim ki,bereketi artsın.
-Ramazan oruçunu da layıkı ile tam tutalım da sevabına nail olabilelim.

-Cömertlik güzel bir bir haslet duygudur.Siz siz olun eliniz açık olsun.Para vermeye elinizi alıştırın.Fakirleri ve yetimleri gözetiniz.Çünkü sonucunda cennete girmek var bunu sakın unutmayınız.Kalbimizdeki imanı çaldırmayalım,kartırtmayalım,nefsimizin ve hevamızın yolundan gitmeyelim ne olur.Bu bir oto kontrol mekanizması gibi dikkatlice seyrine takip edelim.Biliniz ki,hastalıkta da bizim için bilmediğimiz bir çok ecir ve sevaplar var.Her şeyin anahtarı iman da saklıdır.
-Cenab-ı Allah kuluna hem bu dünyada,hem de öbür alem de aynı cezayı vermez.Allah’ın neyi sevdiğini ve neye kızdığını da bilmiyoruz.Bunları öğreniniz,biliniz ona göre adımlarınızı dikkatli atınız.Allah’ım bizi bildiğimiz,bilmediğimiz günahlardan,haramlardan korusun.Sevdiği rızasına uygun işler ameller yapmayı nasip ve müesser eylesin.Amin.
-Bir hastalık oluştumu diğer arkadaşları onu ziyarete gitmeli.Bir kulun yaptığı ibadete bakarak onu değerlendirmeyiniz.İlmini aklını irfanını ne alemde kullanıyor.İşinin önünü ve sonucunu görerek hayır mı,şer mi diye takip ediniz.Gerçek niyetini akıbetini iyi tesbit ediniz.Altından,gümüşten ve diğer ziynet takı ve süslerinden kendinizi kollayın ve uzak durun.Gereği kadar islam’i ölçüler içinde kullanınız.Çocuklarınıza islam’a uygun isimler seçiniz.Biliniz ki,sevdiğiniz şeylerden fedakarlık etmedikçe gerçek takvaya eremezsinizCenab-ı Allah bizi imandan,Kur’an’dan,İslâm’dan ve Resûlüllah(s.a.v)sünnetinden ayırmasın.Gerçek manada Allah’a kul olanlardan eylesin.Amin..

-Peygamberimiz(s.a.v)Medineye hicret ettiklerinde medine halkına şöyle seslendi:Birbirilerinizle karşılaştığınızda mutlaka selam veriniz.Hatta beraber yürürken aranızı bir ağaç geçti ondan sonra tekrar selam veriniz.Savaşta ele geçen ganimetin5/1 çünkü bu para devletin malıdır.Kabak,ağaçtan,ziftli kapları kullanmayınız.Bu kaplarda önceden şarap saklanıyormuş da ondan siz bunları su kabı olarak kullanmayınız.
-Cenab-ı Hak evine misafir edeni sever.Basit bir yemek bile olsa misafiri ikram ediniz.Misafir ağırlamak evinize bereket getirir,rızkınızı çoğaltır,günahlardan kurtuluşunuza vesile olur.
-Dua ederken ellerinizi kaldırın ve duanızda samimi,ısrarlı,canı gönülden seslenerek,biliniz ki,O’ndan başka varılacak bir merci,güvenilecek bir dost,insanlara hadsiz hesapsız sınırsız veren kimse yoktur.Yüce Rabbim!Yapacağımız her hayırlı güzel ve iyi işleri fethetmeyi,başarılı olmayı muzafferler kazanmayı,Günah,haram ve şerlerden de kaçmayı nasip ve müesser eylesin.Amin.
-Bir meclise girerken öncelikle selam veriniz.Çünkü selam insanlar arasında sevgi ve muhabbeti arttıracağı gün gibi aşikardır ve özelliklede gelen şahsa yer gösteriniz ve varsa ünvanı ile sesleniniz.Bu davranış o kişinin değerini,kıymetinin bilinmesine imkan sağlar.Kim mescide gündüzleri ilim öğrenmek için hayır maksadıyla gelmişse,kim de akşama kadar hayır maksadıyla gitmişse o kişi için Cenab-ı Hak hac sevabı kazanır diyor.Yine Cenab-ı Hak camilere,mescidlere ziyaret edenlere ne mutlu!Allah’ın misafiri olanlar bir çok sevaplara va hayırlara nail olurlar.Kim ilim maksadıyla yola çıkarsa melekler onu korur,himayesine altına alır,melekler onun hakkında dua ederler,sen sakın telaşlanma onun rızkını Allah verir.


Sevgili Peygamberimiz

MollaCami.Com