Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Peygamberimiz(s.a.v)sünnetlerini yaşatalım

-Kim bildiğini söylemezse,cehennemde o kişinin ağzına gem vurulur.Cenab-ı Hak ilminizi artırsın.Kur’an-ı Kerim bize her şeyi öğretiyor,ahlakımızı güzelleştiriyor.Ey İnsanlar!Bu Kur’an sizin için bir kurtuluştur,hidayettir,saadettir,berekettir,fazilettir,önü de,sonu da selamet ve kurtuluştur.Her kimin bir kötü huyu varsa onun kulağına ezan ve kamet okusun.Kim zorlanmadan içki içerse imandan çıkar.Haksız yere başkasının malına el koymak da imandan çıkarır.İlim erbabının bir çok faydalar,yararlar kazanır,ama o ilimle amel etmeli,o ameli ihlasla yapmalı,yalnızca Allah rızası için yapmalı;işte o zaman alim,fakih olur;işte o kişi o zaman ilmini başkalarına da söyleyip onları doğru yola çağıracak.Alim ille de her konuda bilgisi olacak değil,bildiği ile amel edecek.Kıyamet şerliler üstüne kopacaktır.

-Sübhanallah Yüce Rabbim!Seni her zaman anarım.Senin şanının büyük olduğunu tesbih ederim.Her türlü noksandan münezzehsin.Seni överim.Elhamdülillah her zaman seni şükrederim.Sonsuz selam ve şükür Allah(c.c) olsun.Allahu Ekber Sen teksin.Senin eşin benzerin yoktur.Dua etmeyi öğreneceğiz.Peygamber(s.a.v)salat-u selam getireceğiz.Allah’ın sıfatlarını iyi anacağız ki,Allah’ın sevgisine mahzar olabilelim.Resulüllah(s.a.v)şöyle söylemiş ah! O ihvanıma bir kavuşsam!Ashabıda biz Sana yakın değimliyiz!Ah!Siz bir bilseniz onlar beni görmeden iman edenlerdir.
-“Sübhanallahi ve bi-hamdihi”kim bunu 100 defa günde söylerse,nefsini satın almış olur.Yani nefsini temizlemiş olur.Cuma günü namaz akabinde söylerseniz çok iyi olur.Namazın hemen peşi sıra kimseyle konuşmadan namazdan hemen sonra 100 defa söyleyiniz,sevabı çoktur.
-Ne mutlu bana ki,Enes’im arkadaşım Sen oldun!Yüce Rabbim!Senden hoşnutum,razıyım.”Radıytü billahi Rabben ve bi-İslâmi dinen ve bi-Muhammeden nebiyyel Resulüllah”Allah’tan Rab olarak razıyım.İslam dininin kurallarından memnunum.Peygamber olarak Resulüllah(s.a.v)den de memnunum,razıyım.Kabul ediyorum demekle cenneti kazanmış olur.Allah’ım beni,ailemi ve tüm Müslümanları şeytanın,deccalın fitne ve fesadından,şerrinden oyunlarından,hilelerinden muhafaza eylesin.Amin.

Cennette sekiz kapı vardır.Bunun bir kapısından da”La ilahe illallah muhammeden Resulüllah”zikrini çok söyleyenler giricektir.Cennette Peygamber Efendimizin bize bildirdiği ve bildirmediği bir çok nimetler vardır.Örneğin,Tüm insanların 33 yaşında olmaları,hiç tuvalet ihtiyacı olmaması gibi,bir çok nimetlere inşallah mahzar oluruz.
-Evet dostlarım!Ruh ne zaman bedene hakim olursa,o zaman hürriyetine kavuşur,Bunun içinde nefsinizin isteklerine değil,Allah’ın isteklerine öncelik veriniz kardeşlerim.
-Amellerimizin kabul olduğunu bilemeyiz,ama Resûlüllah(s.a.v)örnek alırsak,ve ona salat-u selamı çok yaparsak o nisbette sevabı çok olur,inşallah kabul olur.
-Ehl-i cennet sahibi kişiler,cennete ilk önce gireceklerdir.Onlar”Sübhanallah”diye zikrettikçe diğer kişiler de,içeriye alınacaktır.
-Ey insanlar!Bize düşen görev Allah’ın kitabına sarılmak,Resûlüllah(s.a.v)sünnetini öğrenmek ve uygulamaktır.Onun yaşantısı bizim için en iyi bir örnek olacaktır;Mesela namazlarında kıyam,kıraat,rüku ve secdelerini bazı zamanlarda çok uzun yapardı;sahabe bazı zaman telaşlanır;bunun sebebini sorarlardı.Haramlardan,günahlardan olanca gücünüzle uzaklaşınız,rızkınızı helal yoldan elde ediniz.Allah’tan yardım isteyiniz;Her istediğiniz hayır,iyi ve güzel şey olsun ki,sonucu da hayır ve bereket olsun.Haramla beslenmeyiniz,eğer beslenirseniz o zaman hastalanırsınız,hastalıktan ayrı bir çok bela ve müsibetlerede düçar olursunuz.

kusura bakmayın kardeşim,acaba hangi kitaptan yazıyosunuz,isim verebilirseniz çok memnun olurum.emeginize saglık.

Hedefiniz gayeniz,amacınız daima Allah’ın rızasını kazanmaktır.

çok ilgiyle okudum...çokkk konuya değinilmiş...İnşaallah istifade etmişizdir...
Rabbim nasip buyursun...
Allah razı olsun kardeşim....çokk kıymetliydi bilgiler...

-Güzel huyun maddi faydaları:Güzel huyun bir çok manevi faydaları,uhrevi(ahiretlik)faydaları vardır.Hz.Aişe(r.a)validemiz buyuyor ki, bir hadis-i şeriflerinde buyurur ki,”Sılayı rahim yapmak,güzel huylu olmak ve güzel komşuluk eylemek evleri mamur hale getirir.Evleri,mahalleleri mamur hale getirir.Ömrü artırır.Beldeleri mamur hale getirir.Mahalleleri,evleri mamur evler haline getirir.”Sılatü’r-rahim,güzel huy ve güzel komşuluk.”insanlar arasında ki,sevgi bağları güçlenir.Bayramlar da bu sevgi bir kat daha artar.Muhabbetleri artar,akraba,dostluk ilişkileri zirveye çıkar.
-Güzel huylar nelerdir? Söylenenleri iyi anlamak,kavramak için bazı hususlara dikkat etmek gerekir.Örneğin insan hasta olunca nasıl ki,ilaçları belli bir dozda kullanıyor ise,her bir olay karşısında soğukkanlılıkla karşılayacak,etraflıca düşünüp doğru olana seçip onu uygulayacak.Olumsuzları karşılarken sabır gösterip,”İnna lillah ve inna ileyhi raciun”deyip metanetle karşılamalıdır.Ahlakın asilleri ise Allah’a göre üçtür;asil huylar üç tanedir;birincisi sana zülmedeni sen affedeceksin,sana haksızlık yapmış fakat sen affedersen,bağışlarsan;ikincisi senden esirgemiş,sakınmış vermemiş olan kimseye sen verirsin;üçüncüsü ise cimrilik etmiş sana vermemiş o halde sen verirsen işte o zaman asil huylu insanlardan kabul edilirsin.Seninle arkadaşlığı kesmiş kişiye sen gidersen;işte o zaman güzel ahlak örneği göstermiş olursun.Peygamberimiz(s.a.v)hayatında bir çok hadise karşısında vefa örneğini bizlere göstermiştir.İhtiyaçı kadar elinde eşya bulundururdu;biz ise lüzumsuz bir çok eşyayı evde tutuyoruz.Yani keyfimize,zevkimize,eğlencemize ayırdığımız parayla daha hayırlı işler de kullanabiliriz.Gereği kadar eşyaya sahip olmalıyız.Lükse ve israfa kaçmamalıyız.Bakınız dünyada bir çok fakir insan yardım beklemektedir.
-Allahu Teala Hazretleri bizi Efendimizin sünneti seniyyesine uyanlardan,bid’atlardan uzak duranlardan eylesin.Amin.
-Ayet:De ki(Allah şöyle buyuruyor):”Ey iman eden kullarım!Rabbinizin emrine uygun yaşayıp azabından sakının.Bu dünyada iyi hareket edenlere bir güzellik vardır.Allah’ın toprağı geniştir.(Dinin gereğini ve hükümlerini rahatça yaşayacağınız yere göç edebilirsiniz.)Ancak(Allah yolunda,taviz vermeden yaşamak için göç etmeye sabredip)dayanıp direnenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Zümer süre:10
-Halbuki sizin üzerinizde elbette(yaptıklarınızı)hıfzeden,şerefli katipler vardır(ki),onlar yaptıklarınızı bilirler. İnfitar süre:10,11,12
Ramuz el-Ehadis ana kaynağı yazarı:Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi(k.s)eserinden alındı.Tabii ki,bu notlar Prof.Dr.M.Es'ad COŞAN(Rh.A)hadis sohbetlerinden almış olduğum notlardır.Cenab-ı Hak bizleri faydalanan kullarından eylesin.Amin.

-Toplumların başarısı,yükselmesi insanların Allah indinde makbul kul olması,Allah’ın lütfuna ermesi,mükafatına mazhar olması,teyidine mazhar olması adaletledir.Allah’ın tevfikinin insandan çekilmesi başının belalara girmesi,burnunun yerlerde sürtmesi de adaletsizliktendir,zülumdendir,haksızlıktandır.
-O bakımdan,sizlere hayatınız boyunca daima Allah’ın rızasını gözetmenizi her hükmünüzde:”Allah razı olur mu?”diye düşünüp ona göre hareket etmenizi tavsiye ederim.Çünkü maddi ve manevi her türlü salah ve felahımız adalet ve doğruluktadır.
-Allah’ın hükmüne ve mutlak hakimiyetine karşı küfre/inkara sapanlar ve Allah yolundan(insanları)alıkoyanların(bütün iyi)amellerini(Allah)boşa çıkarmıştır.
Muhammed süre:1
-İslâm’ı önce göğüslerinizde gönüllerinizde hâkim kılınız.Yeryüzünde de,beldenizde de İslâm hâkim olacaktır. Hasan el-Hudaybi(k.s)

Hz.Peygamber Efendimiz(s.a.v)abdest hakkında şu ağacın yaprakları döküldüğü gibi,abdest aldığınızda da günahlar öyle dökülür.Yalnızca abdestte dikkat edilmesi gereken hususlara riayet edilmeli,eksiksiz yaptın mı o zaman namazınız da,ışık saçarak nuru ile gökyüzüne çıkar.İşte o zaman da Cenab-ı Hak o namazdan razı ve hoşnut olur,sevabını kat,kat verir.Fakat o namazı eksik kıldınsa o namaz geri gelir,zayi olur,yok olur,kabul edilmez;o namaz yüzüne çarpılır.
-Kur’an’ı Kerim’in emrini,Peygamber(s.a.v)sünnetinin aslında bizim için çok özel müstesna yeri,kıymeti,değeri,önemi olmalı ki,hayatımızda bir çok şeyin değişeceğinin farkına varacak iki cihan saadet ,huzur ve saadetini kazanmış olalım.Kainatı seven,bilen Allah’ın hükmüne,emrini tutana O’nun dostu olana ne mutlu.Cenab-ı Hakk’ı bir an bile unutmayınız.
-Ne mutlu ki,her daim Allah’ın huzuruna çıkabiliyoruz.Onun için namazımızın,zikrimizin faziletinin sevabından mahrum olmayalım.Cenab-ı Hakk’a yalvaralım,ancak O’na dua edelim.O’ndan meded umalım.O’ndan yardım isteyelim.

-Kabirde insan konulur konulmaz sorgu melekleri gelir,hemen ifadesini alırlar.Sonra başına bir tokmak vurulur,neden vurulduğu için şaşırır kalır.Hemen cevap verir ben Müslümanım,Mü’minim der,ama ardından hemen cevap verilir;fakat sen bir yerde adaletsizlik yapılıyordu da,sen yanlarından geçtiğin halde bir ses çıkarmadın,göz yumdun onun için sana bu tokmak vuruldu.Bir diğer husus da,insanın küçük abdestini yaptıkdan sonra,istibra yapmalı ondan sonra abdest almalıdır.Kabir azabının bir çoğu da idrar akıntısından kaynaklanmaktadır.Bu yüzden tuvalete girip çıkarken çok dikkat etmeliyiz.
-Eğer oturuşunuz uzun süre olacaksa rahat oturuş olan bağdaş kurup oturmak uygundur.Yoksa dizlerinizin altı ağrı olur.Rahat oturunuz.Otururken birde ayakkabılarınızı çıkarın.
-Namaz kılmak insana bildiğimiz,bilmediğimiz bir çok fayda ve yarar sağlar.İslâm’ın her emri bizim sağlık,afiyet ve huzurumuz için faydalıdır;bizlere birçok sevaplar kazandırır;cenneti kazanmamıza vesile olur.Cenab-ı Hakk’ın sevgili kulu olmayı;habibi edebi olmayı,rızasını kazanmayı nasip ve müesser eylesin.Amin.

-Şeytan bir kişi veya iki kişi olanada kastedenede hakkında kalblerine vesvese,şerrin hücumu altında kalır.Üç Müslüman bir araya geldi mi yaklaşamıyor.O yüzden cemaat olmakla bir çok fayda ve yarar var.Ayrılık,gayrılık felakettir.Siz topluluk olun namazda da,hayır işlerinde de,toplu olarak hareket ediniz.Müttaki kişi takva sahibi samimi kişi dini bilgisi olan dürüst doğru kişileri tercih ediniz.Kötü arkadaşlarla beraber olmayınız.
-İnsanoğlu cehenneme düşmemek için her türlü tedbiri alması lazım ki,günahlardan,haramlardan kaçmalıdır.Cenab-ı Allah bizleri cehennem ateşinde yakmasın.Cennet nimetleriyle müşerref eylesin.Amin.
-Asıl gerçekleri göremiyoruz.İnsanlar aslında uyuyorlar haberleri yok.Her şeyin ve işinizin özellikle Cennetin kıymeti olduğunu bilmiyorsunuz.Cehennem ateşinden korkmuyorsunuz.Dünya güzellikleri,eş sevgisi,makam sevgisi,servet zenginlikleri,evlat sevgisi hep sizi aldatmasın.Üzüldüğünüz zaman,sıkıntınız olduğu zaman abdest alıp bir namaz kılın ki,içiniz dışınız huzur ve saadete kavuşsun arkadaşlar.
-Sizden biri Allah’tan bir şey istediğin de şöyle bir dikkatlice geriye baksın,ne diye temenni de bulundu,ne niyet ile konuyu ele aldı;bir düşünsün;Sözü ne düşüncesine dönük bir kontrol mekanizması hesaba çeksin.Yanlış ve günah olan bir şeyi bile hayal ve tasavvur etmeyin.

hesapsız amin....
Allah razı olsun kardeşim...

-Yalan çok kötü bir alışkanlık insanın bundan derhal kurtulması gerekir.Allah doğruluktan ayırmasın.İnsanoğlunun bu güzel huyu elde etmesi lazımdır.Peygamberimiz(s.a.v)diyor ki,insanın gücü yetiyorsa evlenmesi gerekir;eğer yetmiyorsa oruç tutmalı,nefsini terbiye yoluna gitmelidir.Dünyalık güzel olan birçok şeydende vazgeçmeli;sadece Ramazan ayında değil diğer aylarda da,aynı güzellik içinde hareket etmelidir.Pazartesi,Perşembe günleri oruç tutmaya özen gösteriniz;çünkü bu günlerde Cenab-ı Hakk’a ibadetler arz olunur;bu yüzden tevbe istiğfar etmeliyiz ki,küçük günahlarımıza kefaret olabilsin.Peygamber Efendimiz(s.a.v)verilecek tüm dünya güzelliklerine kanmadı,aldanmadı O,nefsinin ve hevasının peşinden gitmedi.Allah’ın emrini yaymak için elinden geleni yaptı;hem farzları,hem vacipleri hem de sünnetleri ve nafile ibadetlerden yapmaktan asla vazgeçmedi;eksiksiz yerine getirdi.Bizlere en güzel örnek oldu.Geceleyin kalkıp teheccüd namazını kılınız:bu davranış sizleri hastalıktan da uzak tutar ve Allah’ın sevgili kulu olursunuz daha bilmediğimiz bir çok sevapları ve hayırları kazanırız.

-İman esasında çıplaktır.Onun süsü hayadır,edeptir,ahlak’tır.İman yolundan eğer gidemezseniz sonunuz hayasızlık olur.Esas utanmamız gereken durum Allah’ın emirleri karşısında bizim o emirleri terk etmemiz bizi aslında imansızlığa götürür;Allah muhafaza eylesin!Rahmetiyle,şefkatiyle,merhametiyle muamele eylesin!Amin.İmanda ki,tatı ancak haya sahibi olanlar elde eder.Bazı Allah dostları bunu ifade ederlerken şöyle ifade kullanmışlardır;imanın gücü,kokusu ta uzaklardan duyulur.Bunu da,ancak takva sahibi olanlar imanın tadını alırlar.Cenab-ı Hakk’ın isimlerini zikredenler ancak imanın nurunu alırlar.Bunun bir yolu da Peygamber Efendimiz(s.a.v)salat-u selam getirenler bu nurdan hisse alırlar.Öncelikle yapmamız gereken tevbe ve istiğfar etmek;Kim ki,zikrullah ile meşgul ise Allah(c.c)sevgisine,merhametine,muhabbetine mahzar olur.Zikrullahtan uzak kişi ise hem kalbi katılaşır;miskinleşir gaflet sahibi bir kişiliğe döner.Allah(c.c)emirlerinden ve yasaklarından da uzaklaşır;haramların,günahların içinde kaybolur.O halde biz Müslümanlar,şerrin yolunu terk etmeli,mü’min olma şeref ve onurunu yitirmeyiniz.Kendi nurunuzu söndürmeyiniz.Zikrullah ile daima meşgul olunuz.Cenab-ı Hak cümlemizi yolunda izinde dami ve kaim eylesin!O güzel cennetini kazanan bahtiyar ve mesut kullarından eylesin!
Her daim imanını sağlam tutan kullarından eylesin!Amin.

-Ölümü çok düşünün ki,nefsiniz dünyalık nimetlerden dolayı azmasın.Tül-i emel yani(uzun ömür)yaşayacak gibi hedefler koyup,dünyalık nimetlere dalmayınız ve ibadetlerden geri kalmayınız.İşte tasavvufun bir yolu da,insanoğlunu ölüme hazırlıklı olmasını sağlar.Çünkü ecelimizin zamanını biz bilmediğimiz için,tedbirli olmalı dünya hayatının bir imtihan olduğunu mü’min kişi hiçbir zaman unutmamalı!Ahiretimizi kazanmaya çalışalım!Eğer Allah’ın o güzel cennetini istiyorsak çokça istiğfar etmeli,takva sahibi olmaya gayret gösterelim!Cenneti kazanacak amel,zikir ve ibadetleri yapalım!Mü’min kişi için bu dünya bir zindandır!Mü’minin gerçek yurdu ise cennetdir;çünkü cennet sonsuzdur;orada insan ebedi kalacaktır.Aslında insan uykudadır;ölünce anlar ama o zamanda iş işten geçer;onun için bu dünya hayatını insanoğlu faydalı,yararlı,hayırlı güzel işlerle meşgul olmalı;cennetin o güzel nimetlerine işte o zaman sonsuz sahip olur;iki cihan saadetinide kazanmış olur.Bütün dünya zenginlikleri siz de olsa ne önemi var;cenneti kazanamadıktan sonra;o dünya malının hiçbir kıymeti ve değeri yoktur.Hayatta karşınıza çıkan olaylar ve hadiseler karşısında sabırlı,serinkanlı,teenni ,soğukkanlılık,vakarlı bir şekilde olmalısınız;hatta Allah’ın takdirine karşı sevinin;çünkü biz bilemeyiz bizim için neyin hayırlı,neyin hayırsız olduğunu bu yüzden Allah’tan hayrımız için dua etmeli!Her şeyin şerrinden de Allah’a sığınmalıyız.Kur’an-ı Kerim’i öğreniniz!Okuyunuz!Anlayınız!O’na hürmet ediniz!Çünkü O Kur’an sizin kurtuluşunuzdur!Bunu sakın unutmayınız!

-Peygamber Efendimiz(s.a.v)salat-u selam getiriniz;aliyyu Muhammed’e selam gönderiyoruz ve o selam kendisine ulaşıyor.Bize tavsiyesi takva ehli olanlar benim yolumdadır.Siz de takva ehli olunuz;muttakilerden olunuz;salihlerden olunuz;sıddıklardan olunuz,şehitlerden olunuz,velilerden olunuz;ahlakınızı güzelleştiriniz;iyi huylu güzel ahlaklı kişilerle ilişkide bulununuz.Misafire ikramda bulununuz.Günahları affedenin yalnızca Allah olduğunu bilmek değerli bir duygudur;bunu anlamak sağlam bir şuur ve idrak ile elde edilebilir.O’nun için şirke düşmeden Allah’ın yolundan ayrılmadan hareket etmeli;tevbe ve istiğfara devam etmeli,ümidini de asla yitirme;Allah’ın rahmeti,mağfireti kullarının üzerindedir.Borcunuza sadık olun ve zamanında ödeyiniz;ödeyemeceğiniz miktarda para alıp borçlanmayınız;size uğratılan hastalıktan da,şikayetçi olmayınız;sabrediniz ve mükafatını alınız;ve hastanın duasını alınız;hastalanmak bir anlamda günahlarımıza kefarettir.Sabır bizler için çok tatlı bir ilaçtır.
-Allah’ın sonsuz salavat hediyeleri ve tecelliyat-ı celiyyesi,tayyib olan mukaddes kabrin sakini,enfes-i aliyye’nin meşhedi,her hayrın ve güzelliğin,her üstünlüğün tam mahzarı,evliya ve peygamberlerin(a.s)büyüklerinin menba ve dayanağı,kemel erbabının kıblesi,itidal merkezinin Kabe-si,Nübüvvet ve Risalet hazinesinin Hatemi,şefaat ve imamet kapılarının fatihi,hamd ve emanet sancağının hamili olan Hazreti Muhammed Mustafa’yı ve onun ensar ve muhacirlerden olan kardeşlerine,bütün ashabına,yardımcılarına ve destekleyicilerine olsun ki,hepsi nebevi ilimlerin hamili ve Mustafavi hadislerin ve hikmetlerin ahkamını nakledicidirler.Cenab-ı Hak cümlesinden razı ve hoşnut olsun.Amin


Sevgili Peygamberimiz

MollaCami.Com