Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Hadislerle yaşamak

-Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır. (Tirmizi;2601)

-Allah(z.chz)bir kavme yağmuru rahmetinden,kıtlığı ise gadabından verir. Hz.Ebu Umame(r.a)

-Bir kimse abdestli yatar ve o gece ölürse şehid olarak ölür. Hz.Enes(r.a)

-İnsanların en kötüsü ahretini dünyası için satandır.Daha da kötüsü ahretini başkalarının
dünyası için satandır. Hz.Ömer(r.a)

-Ne söyleyeceğini düşünerek konuşan kimse,insanların en akıllısıdır. Hz.İbni Abbas(r.a)

-Amelsiz cenneti talep etmek de günahlardan bir günahtır. Hz.Ebubekir(r.a)

-Ademoğlunun saadet(sebebleri)nden biri de Allah’u Teala’nın hükmettiğine rıza göstermesidir. Tirmizi;2152

Günahtan sakınmak tövbe ile uğraşmaktan kolaydır.Hz.Ömer(r.a)
-Dünya malı için üzülmek,kalbe zulmet,ahiret için üzülmek ise kalbe nurdur.Hz.Osman(r.a)

-Güzel huy gibi eş-dost yoktur.Hz.Ali(r.a)

-Gözü olana sabah ışımıştır.Hz.Ali(r.a)

-Ben başkalarının ayıbınıgören gözümü kör etmişim!Hz.Ali(r.a)

-Alçak gönüllü yükselecek,mağrur alçalacaktır.Hz.İsa(a.s)

-Yükseklik istedim,alçak gönüllülükte buldum.Hz.Ali(r.a)

-Sabrın alâmeti;şikayeti terk,musibeti ve sıkıntıları gizlemektir.Abdullah Harraz(r.a)

-Şükür zenginliğin süsüdür.Hz.Osman(r.a)

-Hiç kimse diğer bir kimsenin kulu değildir.Hz.Ali(r.a)

-Kişinin kelâmı,aklının beyanı,faziletinin tercümanıdır.Hz.Ömer(r.a)

-Allah bid'at sahibinin amelini bid'atini bırakıncaya kadar kabul etmez.Hz.Abbas(r.a)

İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.Tirmizi,2649-

-Kabire hazırlıksız giren,denize kayıksız açılmış gibidir.Hz.Ebubekir(r.a)

-Dinimizde ne tek taraflı,ne de karşılıklı zarar vardır.Hz.Ebu Said el-Hudri(r.a)

-Allah'a sığının:Belanın zorlanmasından,şekavetin erişmesinden,kaderin fena olmasından ve düşmanın sevinmesinden,Hz.Ebu Hureyre(r.a)

-Abdestin vesvesesinden Allah'a sığının.Hz.İbni Abbas(r.a)

-Allahın nimetleri hususunda(her şeyi)tefekkür edin.Yalnız Allah(z.chz)lerinin zatını tefekkür etmeyin.Hz.İbni Ömer(r.a)

-Mihnete şükretmeyen.nimete şükretmez.Cafer-i Sadık(r.a)


Allah razı olsun

-Sizden birisi yemeğe başlarken Allah'ın adını ansın.Eğer o zaman Allah'ın adını zikretmeyi unutmuşsa"Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi"desin Hz.Aişe(r.a)

-Sizden biri bir şey yediği zaman sağ elle yesin,bir şey içtiği zaman sağ elile içsin.Zira şeytan solu ile yer ve sol elile içer.Hz.İbni Ömer(r.a)

-Sizden birisi yemek yediğinde lokması düşerse,üzerinde olanı temizlesin sonra da onu yesin.O lokmayı şeytana bırakmasın.Hz.Cabir(r.a)

-Hesaba ilk çağrılacak olanlar,altmış veya yetmiş yaşalarındakilerdir.Hz.Aişe(r.a)

-Yeryüzünde ilk kaldırılacak rahmet taundur.Arzdan ilk kaldırılacak nimet ise baldır. Hz.İbni Ömer(r.a)

-Dininizden ilk kaybedeceğiniz şey emanet sonra da namazdır. Hz.Enes(r.a)

-Size şerlilerinizden ayrılan hayırlılarınızı haber vereyim mi?Onlar amelleri en güzel olmak üzere ömürleri en uzun olanlarınızdır.Hz.Cabir(r.a)

-Kıyamet yaklaştıkça,insanların ancak dünyaya tamahları ve Allah'tan uzaklaşmaları artar. Hz.İbni Mes'ud(r.a)

-Kur'an'ı otuz,yirmi beş,on beş,on,yedi günde hatim et.3.günden aşağı okuyan anlamaz.Hz.İbni Amr(r.a)

-Kur'an'ı hüzün ile okuyun.Nazil olurken de öyle oldu. Hz.İbni Büreyde(r.a)

-Kalbinizi toplayabildiğiniz kadar Kur'an okuyun.Dağıldımı bırakın. Hz.Cündüb(r.a)

-Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderinden sonra ümmetimden ekserisinin ölümleri gözdendir.Hz.Cabir(r.a)

-Evleriniz de Kur'an'ı çok okuyun.Kur'an okunmayan evde,hayır az,şer çok olur ve ehlini sıkar.Hz.Enes(r.a)

-İmanın doruk noktası;Allah'ın hükmüne sabır,kederine rıza göstermek,tevekkülde ihlas ve her şeyde Yüce Allah'a teslim olmaktır.Hz.Ebu Derda(r.a)

-Kişinin malayani(boş)şeyleri terki,İslâm'ın güzelliğinden ileri gelir. Tirmizi,zühd,11

-Allah-u Teala Hazretleri,sizin için üç şeyi mekruh addetti;1-Dedikodu2-Malın ziyanı3-Çok sual!...Buhari,edeb,6

-Peygamberimiz(s.a.v)Hakkımda yalan söylemeyin,zira benim üzerime yalan uyduran cehenneme girer. Tirmizi,2662

-Kur'an okuyunuz,çünkü Kur'an kıyamet gününde ehl-i Kur'an'a şefaatçi olacaktır.Müslim,Müsafirin,252

-Bir kulun günahları çok olup da onlara kefaret olacak amelleri de yoksa,Allah o kulunu öyle bir hüzünle mübtela kılar ki,günahlarına kefaret olsun.Hz.Aişe(r.a)

-Bir hacıya mülaki olduğunda ona selam ver.Onunla musafaha yap ve evine girmezden önce senin için istiğfar etmesini kendisinden iste.Zira o mağfiret olunmuş bir kimsedir.Hz.İbni Ömer(r.a)

-Mü’min öldüğü zaman,namazı başucunda sadakası sağında,orucu ise göğsünde durur.Hz.Sevban(r.a)

-Cennet ehlinden bir kimse öldüğünde,Allah Azze ve Celle onu taşıyana arkasından gidene ve onun namazını kılana azab etmekten haya eder.Hz.Cabir(r.a)

-Resulüllah(s.a.v)”Size cennetlikleri haber vereyim mi?Onlar mütevazi,insanların zayıf gördüğü;fakat yeminle Allah’tan bir şey istese,Allah’ın kırmadığı kimselerdir.Size cehennemlikleri de haber vereyim mi?Onlar kaba,sert,cimri ve kibirli kimselerdir.
Harise bin Vehb(r.a)

-Resulüllah(s.a.v)şöyle buyurmuştur.Nice saçı başı dağınık toz toprak içinde kapılardan kovulan kimseler vardır ki,yemin ederek bir şey isteseler,Allah onları kırmaz.
Hz.Ebu Hüreyre(r.a)

-Erkek bir mü’min, mü’mine karısından nefret etmesin;bir huyundan razı olmazsa,diğerinden razı olur. Hz.Enes(r.a.)

bu birbirinden değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. devamını da bekliyoruz inşaallah...

-Birbirinize Allah'ın laneti,Allah'ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın.Ebu Davut,4906

-Bir kimsenin mescide alâkasını görürseniz,onun mü'min olduğuna şehadet edin.Tirmizi,3092

-İnsanlar için en zararlı şey çok söylemektir.Hz.İbni Abbas(r.a)

-Bir fakih,şeytan üzerine bin âbidden eşeddir.Hz.ibni Abbas(r.a)

-Kişinin keremi dini,mürüvveti aklı ve asaleti de ahlâkıdır.Hz.Ebu Hüreyre(r.a)

-Allah kıskançtır,mü'min de kıskançtır.Allah'ın kıskanması,mü'minin Allah'ın haram ettiği şey'i yapmamasıdır.Müslim,2761

-Şüphesiz ki kıyamet günü,Allah'ın en çok ehemmiyet vereceği emanet,kadın-koca arasındaki emanettir.Birbirlerinin sırları neşretmeleri,o gün en büyük ihanettir. Müslim,1437

-Mü'min mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine mâruz bitkiye benzer;devamlı belalarla başbaşadır.Münafığın misali de çam ağacıdır;kesilip kaldırılıncaya kadar hiç ırgalanmaz.Müslim,2809

-Zikir de"La ilahe illallah'dan,dualarda "istiğfar"dan efdali yoktur.Hz.İbni Amr(r.a)

-(Akrabam olan)Falan oğulları ailesi benim dostlarım değildir.Benim dostlarım Allah-u Teâlâ Hazretleri ile iyi mü’minlerdir.Fakat ötekilerle aramızda akrabalık bağı bulunduğu için kendileriyle ilgimi kesmeyeceğim. Buhari”edeb”,14

-Sana sıkıntı zamanında okuyacağın bir duayı öğreteyim mi”Allah’u,Allah’u lâ üşrike bihi şey’en”(Rabbim Allah’tır,Allah!)ben O’na hiçbir şeyi ortak koşmam! Ebu Davud,1525

-Aziz ve Celil olan Allah(c.c)insanın oruç dışında her ameli kişinin kendisi içindir.Oruç ise yalnız benim içindir;mükafatını da ben vereceğim buyurmuştur.Oruç kalkandır.Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin.Şayet biri kendisine söver yada çatarsa”ben oruçluyum desin!”dedi. Buhari,Savm,9

-Hz.İbn-i Abbas(r.a)şyle dedi;Resûlüllah(s.a.v)hazar da,sefer de eyyâm-ı biz’ı(her ayın 13,14,15’şinci günlerini oruçlu geçirirlerdi.)Hz.İbn-i Abbas(r.a)

-Beyaz renk elbiseler giyiniz;çünkü elbiselerinizin hayırlısı beyaz olanlardır.Ölülelerinizi de beyaz kefene sarınız. Ebu Davud”tıb”14

-Cennette er-Reyyân denilen bir kapı vardır.Bu kapıdan kıyamet gününde yalnız oruç tutanlar girer;ondan oruç tutanlardan başka hiçbir kimse girmez.(Kıyamet gününde oruç tutanlar nerede?denilir.Oruç tutanlar kalkarlar ve o kapıdan girerler. Buhari,oruç,1

ALLAH razı olsun çok güzel olmuş emeginize saglık


Cenab-ı Hak razı ve memnun olsun Hz Allah bildikleri ile amel edenlerden eylesin inşalah,


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com