Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Başta kitâbımız Kurân-ı Kerîm ve dînî kitaplara hürmet...

KURAN'A ABDESTSİZ DOKUNULUR MU?El-Cevab: DOKUNULUR!

"Kuran'a abdestsiz dokunulmaz" diyenler, bu görüşü tek bir ayetle açıklarlar ve o ayeti de yanlış tefsir ederek, önümüze koyarlar. O ayet, Vakıa Suresinin, 79. ayetidir: "O'na, temiz olanlardan başkası dokunmaz."

Evvela, en basitinden bilmemiz gerekir ki bu ayet Mekki'dir. Yani Mekke döneminde nazil olmuştur. Ayet indiğinde zaten ortada mushaf yoktu. Kuran, kitaplaştırılmamıştı.

Kaldı ki, ayette "O'na" dokunamaz buyruluyor. Burada "O" zamirinin neyi kastettiğini bakin İslam alimleri nasıl açıklıyor?

İmam Kurtubi: Ayetteki "O", Levh-i Mahfuz'daki kitaptır. O kitaba, yalnız günahsız olan melekler ve nebiler dokunabilir.

Kuran'ın kitap halinde bulunmadığı bir devirde, "O" diye kastedilenin ne olduğu için yoruma ihtiyaç olduğu bir halde: "Kuran'a abdestsiz dokunulmaz" demek, İslam dünyasını basmakalıp bir duruma sokmaktır. Hele hele: "Kuran'a abdestli dokunmak farzdır" demek, Resulullah'ın dahi bilmediği yepyeni bir farzdır. "Abdestsiz dokunmak haramdır" demek, sahabenin bilmediği yeni bir haramdır.

İslam'a yeni farz/haram girmez! Bunun için, halk okumalı, öğrenmeli; atasından kendisine aktarılanlara sorgusuz sualsiz "pekala" dememelidir. Ben bu zamana kadar ne Kuran’dan, ne Rasulullah’tan, ne sahabeden ve ne de müctehid imamlardan Kuran okurken abdestin farz olduğuna dair ‘sahih’ bir şey okumadım, duymadım. Bir şeye “farzdır” demek, helâl ve haram koyma yetkisine girer. Helal ve haram koyma yetkisinin ise kime verildiği bellidir. Burada “farz olduğu” söylenen bir hüküm olduğuna göre, o hükmü farz kılan delili muhkem ve mütevatir nasslarda bulmamız gerekir. Kur’an’da abdestin sadece namaz için emredildiğini görüyoruz.

Neymiş efendim: “Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz.”(56.79) Birazcık Arapçadan, ilimden, Kur’an’dan, tefsirden nasibi olan kimsenin bu ayetteki “o” zamirinin bir önceki ayetteki “gizli kitab”a gittiğini bilir, bir. Bu ayet Mekke’de, Abdest’in geçtiği tek Kuran ayeti (5.6) ise Medine’de inmiştir, iki. Ayetteki “dokunmasın” şeklinde yanlış algılanan “la yemessuhu” ibaresi “inşai” değil “ihbari”dir ve “dokunamaz” demektir; oysa ki Kuran’a münkiri de müşriki de dokunur, üç...

Bilgime güvenmeyip, “Kuran okumak için abdest farzdır” diyen sahih bir hadis, bir imam, bir alim var mıdır diye Mektebetu’l-Elfiyye’den 400.000 hadisi, bazıları Mebsut gibi 30 cildi bulan 1000’e yakın kitabı, tüm mezheplerin 40’ı aşkın kaynaklarını taradım, böyle bir şey bulamadım. En iyisi, bu konularda en katı davrandığını bildiğimiz Süyuti’nin “Kuran okumanın adabı” başlığında yazdıklarını aynen tercüme etmek:

“Kuran okuma sırasında abdest almak müstehaptır; çünkü tilavet zikirden efdaldir ve Peygamber (sav) temizlenmeksizin zikretmeyi hoş karşılamazdı. İmamu’l-Harameyn dedi ki: “Abdestsiz Kuran okumak mekruh değildir, çünkü Peygamber abdestsiz okuyordu. el-Mühezzeb Şerhi’nde ise: Eğer kişi Kuran okurken yellenme ihtiyacı hissetse, yellenme sırasında harfleri doğru telaffuz edemeyeceği ihtimaline karşı okumayı durdurur.”(el-itkan, 1/295)

İslam, kimsenin elinde oyuncak değildir.


Bu durum bizzat sahabenin ve Sevad-ı Azam'ın görüşüdür. Çözülmüş meseleleri tekrar laf kalabalığıyla gündeme getirmek ise, malum çevrelerin işidir.
EL-CEVAP:


http://www.ihyaforum.com/ehl-i-sunnet-akaidi/35333-abdestsiz-kurana-dokunmak-haram-degildir-gorusunun-zararlari.html#post291656

, cünüplüğün dışında hiçbir şey Hz. Peygamber'i Kur'an okumaktan alıkoymazdı.


peygamber efendimiz kuranı kerimi ezbere okumaktadır. zaten kuranı kerim ezbere okumak için abdest şartı yoktur. Okumak ile kuranı kerim nüshasını dokunmayı karıştırmamak gerekir.

Arkadaş bulmakta son nokta, sadece çevrenizdekilerle yetinmeyin. Internete açılın kızlar orada, bir site buldum, bedavadan ucuza yani beleş. Ortam o biçim, kaçırmayın muhabbet var, benden söylemesi. Arkadaş sitelerine para kaptırmaya gerek yok, bu sitede herşey çok iyi ve bedava, aylık para ödemesi yok. Görüntülü konuşmalardan bahsetmiyorum bile. Bir defa üye oluyorsun, ömür boyu ücretsiz. Sitede her çeşit insan mevcut, herkesin aradığını bulacağından şüphem yok.

Arkadaş Bul Arkadaş Ara Arkadaşlık Bulma Arkadaş Olma, arkadaş bul


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com