Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Kütüb-i Sitteden..

· Resulullah (sav)buyurdular ki:
"Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helaller de
apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helal olduğu)
şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez.
Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de,
ırzını da tebrie etmiş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse
harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü
otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır.
Haberiniz olsun, her melikin bir koruluğu vardır, Allah'ın koruluğu da
haramlarıdır. Haberiniz olsun, cesette bir et parçası var ki, eğer
o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur, eğer o bozulursa,
cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir."

[ Buhari, İman 39, Büyu 2; Müslim, Müsakat 107, (1599); Ebu Davud, Büyu 3, (3329, 3330); Tirmizi, Büyu ]

elinize sağlık RABBİM razı olsun ..
o güzel kalplerimizi imanın nuru ile nurlandırmayı nasip eylesin..


elinize sağlık RABBİM razı olsun ..
o güzel kalplerimizi imanın nuru ile nurlandırmayı nasip eylesin..
amin...gözlerinize sağlık.. rabbim sizdende razı olsun..

* Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Şu Kur'an'ı muhafazaya itina gösterin. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e kasem olsun Kur'an-ı Kerimin (hafızalardan) kaçması, develerin bağlarından boşanıp kaçmasından daha kolaydır."

[ Buhari, Fedailu'l-Kur'an 23; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 231 (791) ]

* Üzerinde Ramazan borcu olan kimse, kaza edecek güç ve kuvvette olduğu halde, müteakip Ramazan gelinceye kadar bunu tutmamış ise, her bir gün yerine bir fakire bir müdd buğday vermeli ve orucu aynca kaza etmelidir.

[ Muvatta, Sıyam 53, (1, 308) ]

* Resulullah (sav) buyurdular ki: "Peygamberlerden birini bir karınca ısırdı. O da (öfkelenerek) karıncanın yuvasının yakılmasını emretti ve yakıldı, Allah Teala Hazretleri ona şöyle vahyetti: "Seni bir karınca ısırmışken, sen tesbih eden bir ümmeti yaktın."

[ Buhari, Cihad 152, Bed'ü'l Halk 14; Müslim, Selam 148, (2241); Ebu Davud, Edeb 176, (5266); Nesai, S ]

*Resulullah (sav) bir gün mecsidde iken hafif bir uyku kestirmesi yaptı, sonra gülerek başını kaldırdı. Kendisine: "Ey Allah'ın Resulü, niçin gülüyorsunuz?" diye sorulunca: "Bana az önce şu süre nazil oldu" deyip besmele çekti, sonuna kadar Kevser süresini okudu: "Bismillahirrahmanirrahim! Ey Muhammed! Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir" (Kevser 1-3) Resulullah kıraati tamamlayınca sordu: "Kevser'in ne olduğunu biliyor musunuz?" Biz: "Allah ve Resulü bilir" dedik. Resulullah (sav) açıkladı: "Bu bir nehirdir, Rabbim onu bana vaadetmiştir, O nehir üzerinde pek çok hayırlar var. Bu bir havuzdur da. Kıyamet günü ümmetim onun başında (su içmek üzere) toplanacak. Bu havuzdaki maşrapalar gökteki yıldızlar kadar çoktur. Derken içlerinden bir kul çıkarılıp atılacak. Ben müdahale edip: "Ey Rabbim (onu niye atıyorsun) o benim ümmetimdendir?" diyeceğim. Ancak Cenab-ı Hakk: "Bunlar senden sonra ne bid'atler işlediler senin haberin yok" diyecek."

[ Buhari, Tefsir, İnna a'taynakel-kevser 1, Rikak 53; Müslim, Salat 53, (400); Tirmizi,Tefsir, Kevser ]


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com