Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


KUR'AN'LA ARKADAŞ OLANLAR

Euzübillahimineşşeytanirracim/Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Essalâtü Vesselamü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain.
Ey değerli,sevgili,kıymetli Kardeşlerim!
Peygamberimiz(s.a.v)yolunu rehber edineni cennetine götürür.Kur’an-ı Kerim bizi hem bu dünyada hem de öbür dünyada hidayet yolumuz,kurtuluş reçetemiz,şefaat vesilesilemizdir.Allah-u Teâlâ Hazretleri cümlemizi,cümlenizi enbiyâ ve evliyasının ve hasetsen habibi kibriyası Muhammed-i Mustafa’sının iltifat ve şefaatlerine te’diyat ve himmetlerine nail ve mazhar buyursun.AMİN.bi-hürmetismihi’l-azam ve nebiyyil-ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebiahü bi-ihsan ve selemle teslimen kesirâ.
-Cenab-ı Allah itmamını nasib-û müyesser eylesin.Kur’an-ı Kerim,alemlerin Rabbi Allah-u Teala’nın hak kelamıdır ve biz Müslümanlara en muazzam lütfu ve ikramıdır.Çok büyük nimettir.Kur’an-ı Kerim…Cebrail’in indirdiği Cenab-ı hak katından Muhammed-i Mustafa’sına inzal eylediği en mukaddes kitabı ve insanlığa tahrifat ve tezviratan korunmuş en sonuncu ve en sağlam hitabıdır.Allah kelamıdır en sonuncu ilahi kitaptır.Bozulmamış ilahi kitaptır,tahrifata uğramamıştır,bir harfi bile değişmemiştir.En sağlam hüccettir,bizler için…

-Hangi dinin,inancın dünyadaki hangi kavmin ne kusuru olduğu Allah katında makbul ve doğru inancın nasıl olması gerektiği onda belirtilmiştir.O bakımdan insanlığın kurtarıcısıdır.

-(Kur’an)mübarek bir kitaptır ki,onu sana,ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt(ve ibret)alsınlar diye indirdik.SÂD:29

Ne mutlu bizlere, Allah razı olsun paylaşımınız için...

elinize sağlık
MEVLAM hakkıyla layıkıyla o mukaddes Kur'a-nımıza bizleri
arkadaş eylesin bilmediklerimizi bildirsin bildiklerimizlede
ihlasla amil olmamızı nasip eylesin..


elinize sağlık
MEVLAM hakkıyla layıkıyla o mukaddes Kur'a-nımıza bizleri
arkadaş eylesin bilmediklerimizi bildirsin bildiklerimizlede
ihlasla amil olmamızı nasip eylesin..

Amin

Allah celle celaluhu razı olsun.

-Hangi dinin inancın dünyada ki,hangi kavmin ne kusuru olduğu Allah katında makbul ve doğru inancın nasıl olması gerektiği onda belirtilmiştir.O bakımdan insanlığın kurtarıcısıdır.O cennetin nasıl kazanılacağını,cehennemden nasıl kurtulacağını kesin çizgilerle beyan eder.Allah-u Teâlâ Hazretleri,onu terk edenin kemiklerini kırar,belini kırar.Doğru yolu onun dışında arayanı,bu küstahlığından dolayı dalalete düçar eder.O’na sırt çevireni,cehenneme düşürür.Onu rehber edineni de cennete götürür.O Allah’ın habl-i metini,nûru mübini,zikr-i hakimi ve sırat-ı müstakimidir.
-Ayet:Biz,gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak,hem de(mana ve hükümlerini)ilim üzere(tam bir bilgiyle)geniş,geniş açıkladığımız bir kitap getirdik.A’RAF SÜRE.52
-Hadis:Kur’an üzerinde anlayışta birlik olduğunuz müddetçe toplanın,ihtilaf ettiğinizde kalkın.Hz.Cündüp(r.a)
-Hadis:Kur’an okuyan kimse hata etse”Lahin”yapsa veya acemi olsa bile,melek o kıraati indirdiği gibi yazar.Hz.İbni Abbas(r.a)
-Hadis:”Kur’an apaçık bir nûr,aşikar bir zikir ve dosdoğru yoldur.”MÜSLİM,İMAN,316

-Kur’an-ı Kerim zenginliktir hazinedir.Rehber ve kılavuzdur.Deva ve şifadır.Şefaati makbul bir şefaatçidir.Allah katında yerler ve göklerden ve onların içindeki tüm varlıklardan daha sevgili ve daha sevimlidir.O,Kur’an-ı Kerim bir hiyadet güneşidir,kurtuluş vesilesidir.O başlara taç,dertlilere ilaçtır.Gözlere nûr,gönüllere surûrdur.
-Ayet:Elif,Lâm,Râ.Bu (okuna)nlar gerçeği açıklayan apaçık Kitab’ın ayetleridir./Hakikat,biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik(manasının derinliğine iyice)akıl erdiresiniz diye.YUSUF SÜRE:1-2

-Onu bilen ileriye gider,maddeten,manen yüksek derecelere yükselir.Onu uygulayan Allah’ın rızasına erer,büyük mükafatlar kazanır.Onunla hükmeden adaletle hükmetmiş olur.Adalet işlemiş olur.Ona sımsıkı sarılan fitnelerden korunur ve kurtulur.Onda derinleşen ulûm-u evveline ve ahirine kavuşur.
Ayet:Gerçekten bu Kur’an,(insanlara en doğru olan yolu gösterir,salih ameller işleyen mü’minlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.İSRA SÜRE:9

-Onu öğrenen,öğreten okuyup ahkamını uygulayan kimseyi bizzat Rasûl-ü Ekrem ve Nebiy-yi Muhterem(s.a.s)Hazretleri elinden tutup ona delil olup cennete sevkedecektir.Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz(s.a.v)bizzat kendisi böyle vaad etmiştir.İslâm’ın korunması imanın ve itikadın sapıtmaması fikirlerin darmadağın,dağılmaması ondandır,onunladır.İnsanlar ona sarıldığı zamandır.
-Ayet:”Resûlüm!)İşte biz sana böylece,emrimizden bir ruh(yani kalplere can veren Kur’an’ı)vahyettik.Sen(bundan önce)Kitab nedir,iman(ın esasları)nedir bilmezdin.Fakat biz onu (Kitab’ı)bir nur yaptık;kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz.Şüphesiz ki,sen de,elbette doğru yolu gösteriyor(rehber oluyor)sun.ŞURA SÜRE:52

-Hadis:”Utanmadığım takdirde dilediğini yap.”EBU DAVUD,EDEB,6

-Kur’an ile ülfetin yolu onu tanımaktan geçer.İnsan önce tanır,sonra sever.Önce sevip sonra tanımak da mümkün ise de asolan önce tanıyıp sonra sevmektir.
-Hadis.”Sizin hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”BUHARİ,FAZÂİLÜ’L-KUR’AN,15
-Hadis:”Kur’an’ı öğrenip öğrendiğiyle amel edenin ebeveynine kıyamet günü nûrdan tâç giydirilir,o tâçın ışığı güneşin aydınlığı gibidir.”EBU DAVUD,VİTR,14
-Hadis:”Kur’an okuyunuz,çünkü Kur’an kıyamet gününde ehl-i Kur’an’a şefaatçi olacaktır.”MÜSLİM,MÜSAFİRİN,252
-Hadis:”Evlerinizi namaz ve Kur’an tilavetiyle aydınlatın!”İBNİ MACE,İKAME,186
-Ömrümüzü sevdiği bir şekilde geçirip,huzuruna sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin…AMİN.

Bismillahirrahmanirrahim/Elhamdülillah/Resulullah(s.a.v)

Bilindiği gibi Kur'an,yirmi üç yıllık peygamberlik süresince muhtelif vesilelerle Peygamberimiz(s.a.v)'e Hak katından Cebrail(a.s)aracılığıyla indirilen ilahi kelamın adıdır.

-Ayet:Oysa o(Kur'an)âlemler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır,başkası değildir.Kalem süre:52

-Ayet:İyiliği(karşılığında)daha çoğunu umarak yapma! Müddesir süre:6

-Ayet:(O gün)yaptıkları kötülükler,açığa çıkıp gözükecek ve alaya aldıkları şey(in azâbı)kendilerini kuşat(ıp mahved)ecektir. Casiye süre:33

Allah sevgisi,gönüller için biricik hedef,dostluğunu kazanmak için her türlü fedakarlığı seve,seve göze alınacak tek ve yüksek bir gayedir.
---------------------------------------------------Ayet:Muhakkak ki o zikri(Kur'an'ı)biz indirdik biz;şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz.(Hicr,9)

-Kur'an mu'cizedir.Kur'an,lafzıyla ve ruhuyla insanların bir benzerini getiremiyecekleri bir mu'cize;az lafzıyla çok mana anlatan mûciz bir beyandır.Nitekim Kur'an bu konuda insanlara ve cinlere meydan okumaktadır.

-Ayet:De ki:"Andolsun ki,(bütün)insanlar ve cinler,şu Kur'an'ın benzerini(yapıp)getirmek için toplansa,birbirine arka çık(ıp yardım et)seler yine de onun benzerini getiremezler.(İsra,88)tarih boyunca Kur'an'ın bu meydan okumasına cevap vermeye muktedir biri çıkmamıştır.

Kur'an şifadır.Kur'an manevi hastalıklara,ruhi dertlere bir şifadır.Hatta onun lafız ve manasının bereketiyle maddi hastalıklara uğramış insanlar,ruhi dirilik kazanarak şifa bulmaktadır.Kur'an iki ayetiyle kendisinin şifa özelliğini şöyle ifade etmektedir.

-Ayet:Ey insanlar!Rabbinizden size,bir öğüt,gönüllerde olan(kötü duygulara,batıl inançlara,dert ve sıkıntı)lara bir şifa,inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet(olan Kur'an)gelmiştir.(Yunus,57)

-Ayet:Biz,gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak,hem de(mana ve hükümlerini)ilim üzere(tam bir bilgiyle)geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. A'RAF SÜRE:52

çok değerli paylaşımlarınız iççin Allah razı olsun

Müslüman olmanın mükafatı, ve imanın fazileti hakkında;-Ayet:Ey iman edenler!Sizden kim dininden dönerse o zaman Allah (sizin yerinize)kendisinin sevdiği müminlere karşı gayet alçak gönüllü/yumuşak,kafirlere karşı da oldukça onurlu ve sert bir toplum getirir ki,onlar Allah yolunda savaşırlar,hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar.Bu Allah’ın lütfudur ki,onu dilediğine verir.Allah lütfu geniş olandır.(her şeyi)bilendir.MAİDE SÜRE:54
-Elhamdülillah müslümanız;gayemizin kaynağı imanımızdır.Biliyoruz ki,dünya bizim asıl yurdumuz değil,muvakkat bir imtihan yeri,ömür çabuk geçiyor.Fırsat kaçmadan insanlık için faydalı işler yapmalı,dinimize ve din kardeşlerimize bütün imkanlarımızı kullanarak hizmet etmeliyiz.Müslümanların eğitim ve öğretimi bizce en mühim mevzudur.Her alanda her sahada çalışmalar projeler üretmeli hayırlı hizmetlerde görev almalıyız.İlişkilerimizi hem ferdi sahada,hem de gruplarla olan sahada,sağlıklı sıhhatli olarak sürdürmeliyiz.Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeliyiz.
-Ayet:Kendilerine bu(Kur’an)dan önce kitap verdiklerimiz(den bir çoğu)buna inanırlar.KASAS SÜRE:52
-Ayet:Onlara(Kur’an)okunduğu zaman:”O’na inandık,doğrusu o,Rabbinizden(gönderilen)bir haktır.Şüphesiz biz ondan önce de Müslüman olan kimseler idik”dediler.KASAS SÜRE:53
-Çağımızda dünya hızlı bir değişme ve ilerleme içindedirler.Müslümanlar olarak bunları takip etmek ve gerekli tedbirleri olarak yeni gelişmelere ayak uydurmak zorundayız.Şerefle yaşamak ve yükseltmek için bu şarttır.
-İslâm,insanı iman nimetiyle süsler,insanı imanını takvasıyla,takvasını ilmiyle;ilmini hilm ve yumuşaklığı ile hilminide rıfk ve tatlılık ile süslemesi ne kadar güzeldir. Reca bin Hayve(k.s)
-Rabbü'l-Alemin'in iman şerefiyle şereflenmiş olduğu kimseye verdiği en büyük nimet,şüphesiz ki,iman nimetidir.İman nimeti bütün dünyadan ve dünyada bulunan herşeyden makbüldür,kıymetlidir..Abdülhakim el-Hüseyn(k.s)

Gerçekten bu Kur'an,(insanlara)en doğru olan yolu gösterir,salih ameller işleyen mü'minlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.(İSRA,9)

-İşte bu(Kur'an),bütün insanlara(yönelik)bir açıklamadır,tâkva sahiplerine(Allah'ın emirlerine uygun yaşamak isteyenlere)bir yol gösterme(hidayet)ve öğüttür.(ÂL-İ İMRAN,138)lafızlarıyla Kur'an'ın hidayet özelliğini belirtmektedir.Kur'an'ın temel gayesi insanları dalaletten hidayete,zulmetten nura çıkarmak olduğundan bu konuyu vurgulayan pek çok ayet vardır.

-Ey Ehl-i Kitap!'Size,Kitab(Tevrat)tan gizlemekte olduğunuz şeylerin bir çoğunu(ayan beyan)açıklayan ve bir çoğundan da(sükut ile)geçiveren Resulümüz gelmiştir.Doğrusu size,Allah'dan bir Nur(olan İslam veya Hz. Muhammed)ve apaçık bir kitab(Kur'an)gelmiştir.(MAİDE,15)


Elif,Lâm,Râ.BuKur’an,öyle)bir Kitabdır ki,onu sana.insanları Rablerinin izniyle(her türlü kişisel ve toplumsal)karanlıklardan aydınlığa:eşsiz galip ve övgüye layık olan(Allah’)ın yoluna çıkarman için indirdik(İBRAHİM SÜRE:1)
-Nitekim Allah Rasulü de:Kur’an apaçık bir nur,aşikar bir zikir ve dosdoğru yoldur.
Müslim,iman,316
-Kur’an insanlık tarihinin en büyük inkılabını gerçekleştirmiş Cahiliye toplumundan insanlığın mefahiri önderler çıkarmıştır.İnsanlığa insanlık değerini vermiş ve bugünün yükselen değerleri eşitlik ve hürriyet ilkelerinin ilk seslendiricisi olmuştur.

-Sizi(her türlü)karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için,kuluna açık açık ayetleri indiren O’dur.Şüphesiz ki Allah,size karşı çok şefkatli,çok merhametlidir.(HADİD SÜRE,9)
-Kur'an insanlık tarihinin en büyük inkılabını gerçekleştirmiş,Cahiliyye toplumundan insanlığın mefâhiri önderler çıkarmıştır.İnsanlığa insanlık değerini vermiş ve bugünün yükselen değerleri eşitlik ve hürriyet ilkelerinin ilk seslendiricisi olmuştur.
-(Kur'an)mübarek bir kitaptır ki,onu sana,ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt(ve ibret)alsınlar diye indirdik.SÂD SÜRE:29

değerli paylaşımlarınız için allah razı olsun


Ne mutlu bizlere, Allah razı olsun paylaşımınız için...

-Allah-u Teala,Kur’an-ı Kerim’inde bize,Resûlü Muhammed Mustafa’ya bağlanmayı,uymayı,tabi olmayı emrediyor.Resûlüllah’ı kabul etmeden Müslüman olmak imkansızdır.Değil tümüyle kabul etmemek,doğruluğu kesin olarak bilinen bir hükmünü,bir hadisi-i şerifini,bir sünnet-i seniyyesini bile kendi aklından,kendi keyfinden olayı reddeden yine kafir olur,münkir kalır,imansız göçer…Allah’ın kendi elçisi,sevgili kulu,eşrefi mahlukat olan insan cinsinin zirvesi,peygamberlerin en şereflisi,cennetin en üst makam-ı mahmud’un sahibi Muhammed’ine(s.a.s)inanıp ümmet olmayanı kesinlikle rahmetine erdirmez,cennetine sokmaz;aksine en şiddetli şekilde cezalandırır.
-Yâ Rab!Bizi,senin ve Resûlü’nün sevgisinden mahrum bırakma,sevdiğin kullarla beraber eyle,sevdiğin yollarda yürüt,sevdigin amelleri işlet;huzuruna sevdiğin ve razı olduğun kullar olarak gelmemizi nasip kıl!Amin.
-Ayet:Âlemleri(insanlar ve cinleri)uyarsın diye kulu(Muhammed’)e Furkan’ı(hakkı batıldan ayıran Kur’an’ı)indiren(Allah’)ın şanı yücedir(hayır ve bereketi çoktur).FURKAN SÜRE:1
-Ayet:O(Allah)ki,göklerin veyerin mülkü ve hakimiyeti O’nundur.O,hiç çocuk edinmemiştir.Mülkünde ve hükümranlığında O’nun hiçbir ortağı yoktur.O,her şeyi yaratmış,(özelliklerini,miktarını ve mukadderatını)bir ölçüye göre takdir etmiştir.FURKAN SÜRE:2

-Peygamber(s.a.v)bir insan bir yükün altına girerse.Allah’da ona yardımcı olur.Kur’an’ı Kerim’i kim okursa,kim ezberlerse ve Kur’an’ın ahkamı ile amel ederse,Allah onu o güzel cennetine sokar.Ceheneme düşen on yakınına da şefaat etme yetkisi verir.
-Cenab-ı Allah’ın verdiği nimetlerine şükrederse o da birçok sevap kazanır.Kelam-ı kadim olan Kur’an’ın emirlerini tutmalıyız.
-Mü’min güzel kokuları satan attara benzer.Oturursan sana fayda verir.Yürüsen onunla sana faydası dokunur ve hoşuna gider,ortaklık etsen sana dürüst davranır,kötü arkadaş ise demirciye benzer,sana pis kokusu ateşi zarar verir;çünkü mü’min’in kalbinde korku vardır,Allah’ın emri var,islam’ın emri var,ya yanlış yaparsam sonum ne olur diye;onun için doğruluktan bu yüzden şaşmıyor,Allah’ın emrini tutmaya gayret ediyor.
-Mü’min ekine benzer;çünkü o hep imtihan edildiğinin farkındadır,rüzgar onu savursada o hep dimdik durmaya çalışır.Münafık olan kimse,olaylar karşısında kırıngandır,gittiği yol yanlış bile olsa ayrılmaz;israrla onda devam eder;Cenab-ı Hak cümlemizi ıslah ede!amin.
-Benim ümmetim yağmur gibidir,evveli mi,hayırlı,sonu mu hayırlı bilinmez.Siz temkinli olunuz.Nefsinizin,şerrinden kurtulmaya bakın,servetin,şöhretin,şehvetin esiri olmayınız,Yüve Rabbim!Bizleri nefsimizin,şeytanın,cinlerin,deccalın,münafıkın,fasıkın…şerrinden Allah’a sığınırız.İnsanın eceli her gün beş defa yoklar.Rızkı da insanı yoklar,arar ve o nisbette çoğaltır veya azaltır.

-Ayet:O halde(Resûlüm!)Bu sözü(Kur’an’ı)yalanlayan kimseleri bana bırak;biz(kendilerine nimet versek bile)onları bilmeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Kalem süre:44
-İslâm,ilme çok büyük önem veriyor;Müslümanlar ilmi iyi takip edip öğrenmemiş gayri Müslimlerden çok geri kalmışlar;hem de bir zamanlar bakımdan çok yüksek ve ileri seviyede bulundukları halde…Müslümanların geri kalmalarının sebepi ne?temel ve asıl sebep,Kur’an’ın ahkamından,dinin esaslarından imanın ruhundan,irfanın nurundan uzaklaşmaları…öbür üzücü görüntüler bunun sonucu cezası…
-Ayet:O (nefsi)ni(günahlardan)tertemiz yapan,muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir.Onu(günahlarla)örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır. Şems süre:9-10
-Müslümanlar eğer ezilmek sömürülmek horlanmak,dışlanmak,yağmalanmak,öldürülmek mazlum ve mağdur duruma düşürülmek istemiyorlarsa gerçek “İslâm”a ve”Kur’an’a”dönsünler.
-Mü’minler,izzetle,şerefle,itibarla rahat ve müreffeh yaşamak huzur ve saadete ermek yüce manevi derecelere yükselmek,iki cihanda bahtiyar olmak temenni ediyorlarsa en çok ilaslı,iman-ı kamili,irfanı tahsile sa’y ü gayret eylesinler.Çünkü gerçek mü’minlere yardım ve nusret etmek Cenab-ı Hakk’ın emridir.Cenab-ı Hak bizleri,sadıklardan,sıddıklardan,sabredenlerden,şükredenlerden,şehidlerden,velilerden ve tevbe istiğfar edenlerden eylesin.Amin.


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com