Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Surelerin Sırları-2-

Surelerİn Sırları-2

NEBE (AMME) SURESİ:
İkindi namazından sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine erer. ALLAH azabını hafifletir. Günahları bağışlanır.

TAHA SURESİ:
Taha Suresini okuyana kıyamet günü muhacirlerin ve ensarı kiramın sevapları kadar sevap verilir. Cennet ehli cennete girdikten sonra Taha ve Yasin surelerini okuyacaklardır.
Kısmet açmak için 21 defa okunur.

BAKARA SURESİ:
Ruhi bunalıma karşı 3 defa okunur. Tehlikeli durumlarda ve duanın kabulü için okunur.

ALİ İMRAN SURESİ:
Zengin olmak için ya da borçlarını ödeyebilmek için günde 3 defa okunur. Okuyan fakirlikten kurtulur.

NİSA SURESİ:
Akrabalar arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kalkması için okunur.

MAİDE SURESİ:
Her türlü zarardan korunmak için günde 7 defa okunur.

ARAF SURESİ:
Dünya ve ahiret saadeti için okunur.

ENFAL SURESİ:
İftiradan, hapisten kurtulmak için günde 7 defa okunur.

RAD SURESİ:
Düşmanın kahrı için okunur.

İBRAHİM SURESİ:
Güzel ahlak sahibi olabilmek için 10 defa okunur

ISRA SURESİ:
Hilekar ve yalancıların şerrinden korunmak için okunur.

KEHİF SURESİ:
Fitne ve musibetten korunmak için okunur.

MERYEM SURESİ:
Fakirlikten kurtulmak için 41 defa okunur.

ENBİYA SURESİ:
Tehlikeye karşı okunur.

HAC SURESİ:
Mahşer günü dehşetinden ve korkusundan emin olmak için okunur.

MÜMİNUN SURESİ:
Okuyanın imanı ve itikadı düzelir.

NUR SURESİ:
Okuyan vesveseden kurtulur, imanı artar.

FURKAN SURESİ:
Okuyanın düşmanı perişan olur.

ŞUARA SURESİ:
Zarardan korunmak için okunur.

KASAS SURESİ:
Esaretten kurtulmak için okunur.

ANKEBUT SURESİ:
Deliye hergün okunursa, onu sakinleştirir, şifa verir.

YUNUS SURESİ:
Yazıp üzerinde taşıyan ve günde en az 1 defa okuyanın düşmanı hezimete uğrar.

LOKMAN SURESİ:
Hastalıklara karşı şifa için 7 defa okunur.

AHZAB SURESİ:
Kısmet açılması için 7 defa okunur.

SEBE SURESİ:
Her gün okuyan cin ve şeytan şerrinden korunur.

FATIR SURESİ:
Okuyan tüm mahlukat tarafından sevilir.

SAFFAT SURESİ:
Okuyanın rızkı çoğalır, fakirlik görmez. İlk on ayeti cin ve şeytan kovmak ve yakmak için okunur.

SAD SURESİ:
Okuyan zararlı hayvanların şerrinden emin olur.

ZUMER SURESİ:
Okuyan halk içinde itibar görür, sevilen , sayılan biri olur.

MÜMİN SURESİ:
İnsan şerrinden korunmak için 7 defa okunur.

FUSSILET SURESİ:
Yola çıkarken okunursa, tüm tehlikelerden korunulur.

ŞURA SURESİ:
Düşmanı yenmek için okunur.

ZUHRUF SURESİ:
Günde 7 defa okuyan her isteğine kavuşur.

CASIYE SURESİ:
İftiradan kurtulmak için okunur.

AHKAF SURESİ:
Okuyan cin, şeytan şerrinden korunur.

MUHAMMED SURESİ:
Okuyan saadete erer.

HUCURAT SURESİ:
Şifa için 7 defa okunur.

KAF SURESİ:
Okuyan ahiret saadetine erer.

ZARİYAT SURESİ:
70 defa okuyan kıtlıktan kurtulur.

TUR SURESİ:
Okuyan ALLAH'a yakınlaşır. Dertlerinden kurtulur.

NECM SURESİ:
Günde 21 defa okuyan her arzu ve dileğine kavuşur.

KAMER SURESİ:
70 Defa okuyan zalimin şerrinden kurtulur.

RAHMAN SURESİ:
70 Defa okuyana hayır kapıları açılır.

HADİD SURESİ:
Ruhi bunalımdan ve ruhsal hastalıktan kurtulmak için 75 defa okunur.

MUCADELE SURESİ:
Bir avuç toprağa 3 defa okunup düşmana doğru saçılırsa; düşman yenilgiye uğrar.

MÜMTEHINA SURESİ:
Okuyan haramdan korunur.

SAF SURESİ:
Aile huzursuzluğu için 70 defa okunur.

CUMA SURESİ:
Evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır.

TEGABÜN SURESİ:
7 defa suya okunup içilirse nefes darlığına iyi gelir.

TALAK SURESİ:
Günde 3 defa okuyan eşi ile iyi geçinir.

TAHRİM SURESİ:
21 defa okuyanın, düşmanı dost olur.

EL HAKKA SURESİ:
70 defa okuyan ahiret saadetine kavuşur.

MEARİC SURESİ:
Zafer kazanmak için 180 defa okunur.

NUH SURESİ:
Düşmanı yenmek için 1000 defa okunur.

CİN SURESİ:
Ehvamdan, nazardan ve sara hastalığından kurtulmak için 7 defa okunur. Ayrıca cin çağırmak ve kovmak için de okunur.

MÜZEMMİL SURESİ:
Günde 40 defa okuyanın rızkı çoğalır.

MÜDESSİR SURESİ:
Hergün okuyan nefsinin isteklerinden kurtulur.

KIYAME SURESİ:
Okuyan ahiret saadetine kavuşur.

İNSAN SURESİ:
Günde 70 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur. ALLAH dostlarından olur.

NAZİAT SURESİ:
Her gece okuyan imanlı bir şekilde ALLAH huzuruna varır.

ABESE SURESİ:
Yakıne ermek için 7 defa okunur

TEKVİR SURESİ:
Zor durumların halli için 7 defa okunur.

INFITAR SURESİ:
Dilek ve arzuların gerçekleşmesi için 21 defa okunur.

MUTAFFIFIN SURESİ:
Çok ağlayan çocuğun susması için 5 defa okunur.

BURUC SURESİ:
Hasedcilerden ve fitnecilerden korunmak için 10 defa okunur

TARIK SURESİ:
Cin, şeytan şerrinden korunmak ve kurtulmak için 3 defa okunur.

ALA SURESİ:Yolculuğa çıkarken veya sefere giderken 3 defa okuyan sağ salim geri döner.

GAŞİYE SURESİ:
Yel çarpmasına karşı 7 defa okunur.

FECİR SURESİ:
Belalardan korunmak için 7 defa okunur.

BELED SURESİ:
Kıyamet hesabının kolay geçmesi için günde 7 defa okunur.

ŞEMS SURESİ:
Belalardan korunmak için 41 defa okunur.

LEYL SURESİ:
180 Defa okuyan fakirlikten kurtulur. Rızkı artar.

ALAK SURESİ:
Günde 7 defa okuyan kişi toplumda sözü geçen, dinlenen insan olur.

BEYYİNE SURESİ:
Sürekli okuyan ALLAH dostu olur. Kamil insanlar makamına erer.

ZİLZAL SURESİ:
Düşmanın helakı için 40bin defa okunur. Ayrıca debremden korunmak
içinde okunur.

ADİYAT SURESİ:
Nazar için 3 defa okunur.

KARİA SURESİ:
Her işin kolaylaşması ve düzenli olması için 100 defa okunur.

TEKASÜR SURESİ:
Dünyevi ve uhrevi musibetlerden korunmak için günde 3 defa okunur.

MAUN SURESİ:
41 Defa okuyan Peygamber Efendimizi s.a.v. rüyasında görür.

KAFİRUN SURESİ:
Okuyan imanını şeytandan korur.

NASR SURESİ:
Her isteğin, muradın gerçekleşmesi için 1000 defa okunur.

TEBBET SURESİ:
Düşmanın helakı için 1000 defa okunur.KAYNAK: RESÛLULLAH'IN DİLİNDEN SÛRELER'İN VE DUALAR'IN ESRÂRI, HİKMETİ, FAZÎLETİ (Pamuk Yayınları)

derdini veren ALLAHIM dermanını da vermiş işki yapmasını amel etmesini bilelim ALLAH celle celaluhu razı olsun kardeşim çok deyerli bilgiler...

bu değerli bilgileriniz için çok çok teşekkürler firdevs kardeşim ;)


derdini veren ALLAHIM dermanını da vermiş işki yapmasını amel etmesini bilelim ALLAH celle celaluhu razı olsun kardeşim çok deyerli bilgiler...

Rica ederim kardeşlerim...İlginize ben teşekkür ederim...


derdini veren ALLAHIM dermanını da vermiş işki yapmasını amel etmesini bilelim ALLAH celle celaluhu razı olsun kardeşim çok deyerli bilgiler...

Amin...Cümlemizden İnşallah...


derdini veren ALLAHIM dermanını da vermiş işki yapmasını amel etmesini bilelim ALLAH celle celaluhu razı olsun kardeşim çok deyerli bilgiler...


Amin...Cümlemizden İnşallah...


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com