Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Kuran-ı kerim'in tefsirinde kaç yol vardır ve onlar nelerdir?

KURAN-I KERİM'İN TEFSİRİNDE KAÇ YOL VARDIR VE ONLAR NELERDİR?

Kuran-ı Kerim'in tefsirinde iki yol vardır:
1. Tefsir birrivâye
2. Tefsir biddirâye

Tefsir birrivâye: Ashab ve eslâftan (selef-i salihinden) gelen rivayetleri dikkate alarak ayet-i kerimeleri tefsir etmektir.

Tefsir biddirâye: İlim dirayetini kullanarak tefsirde bulunmaktır.
~~~

RE'YE (KİŞİSEL GÖRÜŞE) GÖRE TEFSİR KAÇ TÜRLÜDÜR?

Bu yolda yapılacak tefsir beş türlüdür. Bunlardan hangisi olursa olsun caiz değildir.

Bunlar şöyle sıralanabilir:

1- Tefsire imkân ve cevaz veren ilimleri tahsil etmeden yapılan tefsiridir. Okumadan alim, yazmadan kâtip olunmaz cinsinden, ilim sahasının yüz karaları; 10 tane harekesiz ayeti okuyamayacak kadar cehalet karanlığı içinde ve echel-i cüheladan bulunan bir kimsenin yapmaya cür'et gösterdiği tefsir.

2- Allah Teala'dan başkasının bilmediği müteşâbihâta dair kesin surette yapılan tefsirdir. Tefsir sahasının kudretli alimleri bile, bu noktaya gelince "Allahü a'lemü bi murâdihi" demekle yetinmişlerdir.

3- Bozuk bir mezhebi takrir ve teyid için yapılan tefsirdir. Böyle sapık bir mezhebi esas alıp tefsiri ona tabi kılma yoluna gidilmesi, Ayet-i Kerime'yi aslından inhirafa zorlar.

4- Delil bulunmaksızın "Allah'ın muradı böyledir" diye kafi olarak yapılan tefsirdir.

5- Heva ve hevese uymak suretiyle yapılan tefsirdir. Karâmita, Batıniyye ve Hurûfilerin tefsirleri, heva ve "keyfe mâ yeşâ" diye adlandırılacak zırvalardan ibarettir.


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com