Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Kurân'ı kendi görüş ve arzusuna uydurmaya çalışan ne olur?

KURÂN'I KENDİ GÖRÜŞ VE ARZUSUNA UYDURMAYA ÇALIŞAN NE OLUR?

"Kim bilgisiz veya kasıtlı olarak Kurân ayetleri hakkında konuşur ve hüküm verirse cehennemdeki yerine hazır olsun."

Hadis, Müsned 1965, Tirmizi 2950 (Hasen)
~~~

"Benden yalan yere hadis aktarmaktan sakınınız; bildiğiniz ve benim söylediklerimi aktarabilirsiniz. Her kim benim adıma bile bile bir söz uydurur, söyler ve naklederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim de Kurân’ın tefsiri hakkında kendi görüş ve arzusuna uydurarak hüküm verirse o da cehennemdeki yerine hazırlansın."

Hadis, Müsned 1965, Tirmizi 2951 (Hasen)
~~~

"Her kim Kurân ayetleri hakkında kendi görüş ve tahminlerine göre konuşur ve hüküm verirse; doğruya varsa (doğru hüküm çıkarsa) bile şüphesiz o kimse yanılgıdadır, yanılmıştır."

Hadis, Ebû Dâvûd, İlim 27; Tirmizi 2952
~~~

Kaynak: Sünen-i Tirmizi


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com