Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


GAYBI ALLAH’TAN BAŞKASI BİLEMEZ HADİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

GAYBI ALLAH’TAN BAŞKASI BİLEMEZ HADİSİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER


“Gayb” gelecek anlamındadır. Her türlü hadise; uydurmadır, diyenler nedense bu hadis için böyle bir şey söylemiyorlar. Peki akıllara şu soru gelmez mi?

1.Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye kim tarafından nasıl öldürüleceğini bildirmesi ve bunun gerçekleşmesi,

2.Hz. Muhammed’in vefatından sonra kızı Fatıma’ya onun vefat edeceğini söylemesi ve bunun gerçekleşmesi,

“Gelecekten haber vermek değil midir?”


3.Muhiddin Arabi Hz.lerinin şapkanın olmadığı bir devirde yüzyıllar sonrasını kastederek “ilerde şapka altında evliya olacaktır.” demesi ve bunun gerçekleşmesi,

4.Anadolu’da yaşayan evliyalardan Müştak Baba’nın İstanbul’un başkent olduğu bir zamanda Ankara’nın başkent olacağını söylemesi ve bunun gerçekleşmesi,

5.Hacı Bayram Veli Hz.lerinin Fatih’in İstanbul’u alacağını Akşemseddinin de onun yanında olacağını bildirmesi (Fatih beşikteyken) ve bunun gerçekleşmesi,

Bir kere bile bir kehanet gerçekleşirse “Gaybı Allah’tan başkası bilemez.” kuralı geçerli olabilir mi?


Her oluşun, her devletin, her insanın bir programı vardır. Geçmişi de geleceği de o kişide veya oluşumda gizlidir. Bazı kişilerde bu gizli kayıtları okuma, görme, bilme, kapasitesi vardır.

Bir şey oluyorsa, olabiliyorsa, olmaz demek açığa düşmektir.

Biz inkarı bir yana bırakıp olanı anlamaya çalışmalıyız.

Bir de bu kehanetleri günah olması meselesi var; eğer günahsa Hz. Peygamber de bunu bile bile geleceğe ait bir şeyleri nasıl söyledi?

Muhiddin Arabi Hz.leri ve Hacı Bayram Hz.leri İslamın büyük velileridir. Onlar nasıl bu kehanetlerde bulundurlar. Bu sorunun cevabını sağduyunuza bırakıyorum.


Gayb sonsuzdur, bu sonsuzluğu Allah’tan başkası bilemez. Bunun içinden zaman zaman bazı insanlar, bazı olayları hissedip açıklayabilirler bu hadisi ancak bu şekilde değerlendirebiliriz.

[right]NİYAZİ AŞIK[/right]


Kaynakça;
1)Uşeyre Gazvesi; İbn Kesîr, El Bıdaye Ve'n-Nıhaye, Çağrı Yayınları: 3/364-366.
2) Sahih-i Buhârî, Bed'ül Halk ve Peygamberin hastalığıyla ilgili hadisler bölümü hadis no: 3354, 3438, 4080.
3) Muhiddin Arabi Hazretleri, M. Kemal Pilavoğlu, 3. Baskı,İstanbul 1979, Sayfa 78
4) Murat Bardakçı, 17.04.2005, Hürriyet Gazetesi, Köşe yazısı, “İthal malı Nostradamus’u bırak yerli malı Müştak Baba’ya bak.”

Bunlar kehanet değildir ki? Zaten olacak hadiselerin Allah tarafından bilindiği halde bazı insanlara da görünmesidir.
Ve onlar bunu bilince ne değiştirebilir , ne yaklaştırabilir.
Şimdi zamanı bir düz cizgi yapalım_______ başı geçmiş, ortası yaşanan, ve sonu ahiret, denen zaman
ve hepsi bakınca görünen bir cizgi ..Kim görüyor? kim biliyor? Tabiki Rahman...
Ayrıca unuttunuz zannımca, Peygamber (s.a.v) sonu görmüşken yani cennettekileri, cehennemdekileri görüp
geldikten sonra insanları uyarmaya gelmiştir.
Gaybı Allah ona göstermese nasıl diyecekti, cehennem kötü bir yer?
Yinede biz bu gayb denilen hadiseye inanmıyormuyuz? görmedigimize?
Gördügümüzde zaten inanacağız, şu an herkes en azından ölümü bildiği halde başına gelince yakınlarının şok geciriyor??? neden böyleyiz? ölüncede diyecekmişiz 'bilmiyordum ahiretin olduğunu???
Yani çogu şeyi bizde biliyoruz ama başımıza gelmeyince inanmıyoruz.
Yani gaybı yinede Allah'tan başkası bilmez ama Onun dostları Allah isterse görebilir , normaldir, çünkü herşey zaten olmaktadır.
Şu an desem ki, biz sondayız ve kendimizi izliyoruz yaşadığımızı , neler yaptığımızı, yani kendi halimize kendimiz bizzat şahidiz.???Olabilir mi?? bence olabilir, Allah biliyor ama biz bilmiyoruz.


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com