Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Ayet-el kursi ve anlamı

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamı:
Allâh, O Allâh'dır. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O'dur. Ne gaflet basar O'nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O'nundur.

Kimin haddine ki izni olmaksızın O'nun yanında şefaat edebilsin? Allah yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O'nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler.

O'nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez. O, öyle Ulu, öyle büyük ve yücedir.

Ayetel Kürsi, Bakara suresinin 255.Ayet-i Kerimesidir. Tek bir ayetten oluşur. Namaz içerisinde sure olarak okunabilir. Farz namazlarından sonra okumakta çok faziletlidir.

Kaynak: Ayetel Kürsi | Ayetel Kürsi Oku ve Dinle

ayrıca: Kur'an latin harfleriyle okunur mu? öğrenmek için tıklayabilirsiniz.


Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsir

MollaCami.Com