Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis

Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis


(1.Hadis) -“Kim Allah`ı çok zikrederse nifaktan beri (uzak kalmış) olur.” (Feyz`ül-kadir c.6,s.82)


Açıklama:Nifak denilen kalbi marazdan zulmet doğar.Bu hastalık, kalbi tamamen işgal ettiğinde, kalp sarayında iman sultanını sürüp çıkarır.Zikrullah, imana kuvvet kazandıran bir nurdur.Nurun hakim olduğu kalpte zulmete yer yoktur.

Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis


(2.Hadis) -“Şayet kucağında paralar bulunan bir adam, bunları dağıtsa; diğeri de Allah`ı zikretse, Allah`ı anan daha faziletli bir iş yapmış olur.” (Feyz c.5,s.309)


Açıklama:Kucak dolusu parayı Allah yolunda dağıtan kimse, malından bir parçasını Allah için sarf etmiş olur.Fakat zikre oturan kimse, kendini tamamen Allah`a vermiş olacağından daha üstün bir iş yapmış sayılmaktadır.
Bu hadis-i şeriften sadakanın değersiz olduğu manasını çıkarmak doğru olmaz .Ancak zikrin sadakadan farklı ve üstün olduğu açıklanmış bulunmaktadır.

Allah razı olsun


Allah razı olsun


Amin..Hak Teala Cümlemizden Razı Olsun İnşaAllah Kardeşim..

Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis


(3.Hadis) -Ehl-i cennet dünya ile alakalı bir şeye üzülmez.Ancak,orada iken Aziz ve Celil olan Allah`ı zikretmeksizin geçen bir saate yanar (üzülür)” (Feyz`ül-kadir c.5,s.390)


Açıklama:Zikir ehli, cennette kendisine ihsan edilecek rütbenin yüceliği ve nimetin bolluğu karşısında, zikirden uzak olarak geçirdiği zamanlarına üzülecek ve yanacaktır.Allah`ı hiç anmayanlar, o gün, ne kadar üzülecekler acaba?

“Zayi olmuş, anladık sessiz geçen evkaatımız.”

huda razı olsun hocam.faydalanıyoruz


huda razı olsun hocam.faydalanıyoruz


Amin Kardeşim..Hak Teala Cümlemizden Razı Olsun İnşaAllah..

Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis


(4.Hadis) -“Zikir için tek başına bir köşeye çekilenler, derecelerinin yükselmesinde başkalarından öne geçtiler.Ashap onlar kimlerdir? deyince Resul-i Ekrem devamla Zikrullaha düşkün olanlardır.Zikir, onlardan günah yükünü indirecek de kıyamet günü hafiflemiş bir halde huzur-i ilahiye gelecekler.” (Feyz`ül-kadir c.4,s.92)

Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis


(5.Hadis) -“Gafiller içinde (bulunduğu halde) Allah`ı (unutmayıp) zikreden kimse, savaşta kaçanlar içinden ayrılıp sebat ve savaşmaya devam eden mücahid gibidir.” (Feyz`ül-kadir c.3,s.558)


Açıklama:Gafil bir topluluk içinde bulunan kimse, onların gözü ve sözünün tesiri altında kalır da Allah`ı hatırlamaz ve anmaz olur.Onların ayıplayacağından çekinir veya nefsani noktadan gereksiz endişelere kapılır ve Allah`ın adını anamayacak kadar korkar ve idraksiz bir hale gelir.Bu engeli aşan ve Mevla`yı anan kimse, harp meydanından bazı askerlerin kaçtığı sırada, yerinden ayrılmayan bahadırın gösterdiği kahramanlığa benzetilmektedir.

Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis


(6.Hadis) -“Kim Allah`ı zikreder de Allah korkusundan iki gözü yaşarır ve sonunda göz yaşı yere damlarsa, Allah da onu kıyamet günü azaba uğratmaz.” (Feyz`ül-kadir c.6,s.128)


Açıklama:Yüce halikımız, bir atom çekirdeğinde güneşin hareketini gizlediği gibi, Allah aşkı ve korkusundan dolayı akan göz yaşında cehennemi söndürecek okyanusların tesirini gizlemiştir.O yaş, sahibinin azaptan kurtulmasına vesile alacaktır.
Cenab-ı Hak, kendisinden korkarak dünyada göz yaşı dökeni ahirette ağlatmaz.

Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis


(7.Hadis) -“Tenha bir yerde Allah`ı zikreden, yanında kimse bulunmadığı halde saflar arasından çıkıp düşmana saldırmak kahramanlığını gösteren kimse gibidir.” (Feyz`ül-kadir c.3,s.559)


Açıklama:Nefs-i emmare düşmanına zikir kılıcı ile savaş açan kimse, büyük bir kahramandır.Halikın adını anmaktan korkan, en yüreksiz bir kimsedir.
Zikri, tenhada yapan;tek başına düşmana saldıran bahadır kadar şanlı ve manen nişanlarla mücehhezdir.

Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis


(8.Hadis) -“Zikir, Allah`tan kula ihsan edilmiş bir nimettir.Bu sebeple, onun şükrünü ödeyiniz.” (Feyz`ül-kadir c.3,s.569)


Açıklama:Allah Teala, o güzel ismini sevdiklerinin ağzına layık görür.Bu nimete mazhar olan, zikrin sonunda Allah`a şükretmelidir.

Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis


(9.Hadis) -“Kıyamet günü, Allah katında kulların derece itibariyle en üstün olanı, Allah`ı çok zikredenlerdir.” (Fyez`ül-kadir c.2,s.43)

Rabbim kalplerimize zikrini unutturmasın...

Allah razı olsun kardeşim.


Rabbim kalplerimize zikrini unutturmasın...

Allah razı olsun kardeşim.Amin..Hak Teala Cümlemizden Razı Olsun Kardeşim..

Allah`ı Zikir Hakkında Kırk Hadis


(10.Hadis) -“Allah`ı zikretmeyi o kadar çoğaltınız ki münafıklar sizlere mecnun diyecek kadar ileri gitsinler.” (Feyz`ül-kadir c.2,s.84)


Açıklama:Kalbinde küfür gizleyip, halkın arasında mümin görünmek isteyen kimselerin ruh yapısı, zulmete dönük, kalbi küfürle kapkaradır.Bunlar ne Allah`ı anmak ne de başkalarının andığını duymak isterler.Gönlü ilahi aşkla dolmuş kimseler Allah`ı zikrederken bunların kalbi sıkıntı duyar.Bu gibi kimseleri delilikle suçlamaya çalışarak onları zikirden vazgeçirmeye çalışırlar.Nifak ehli hoşlanmasa ve hatta deli deseler bile gen Allah`ın adını anmaktan vazgeçmemelidir.Yarasanın gözü ışıktan, pislik böceği de gül kokusundan rahatsız olur.Nifak ehlinin de Allah`ın zikredilmesinden huzuru kaçar.


Kırk Mevzuda Kırk Hadis

MollaCami.Com