Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis

1.Konu:İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis

(1.Hadis) “İman; Allah`a,meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere –hayrına da şerrine de- senin inanmandır” (Feyz; ül kadir, c.3, s. 184)

Açıklama: Bu hadis-i şerif, imanın şartlarını yani mü`min olabilmenin nasıl tahakkuk edeceğini ifade etmektedir.Bunlardan biri eksik kalırsa diğerleri de makbul olamaz.Nasıl ki kimyevi bir karışımın maddelerini ve miktarını gösteren reçetenin içinde yer alan maddelerden biri eksik kalırsa beklediğimiz neticeyi elde edemeyiz işte, bu şartlardan bir ihmal veya inkar edilecek olursa iman nuru kalpte doğmaz.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

kimyevi bir karışımın maddelerini ve miktarını gösteren reçete
güzel bir tabir çok dğru kardeşim bu reçetedeki her şey dengeli olsun,gereken her techizat insanda bulunsn ki tesiri ola...
elinize sağlık

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(2.Hadis) “İman, kalbin niyeti (ve tasdiki), dil (in de ikrarı) ile; hicret ise (şahsın) kendi ve malı ile (göç etmek neticesinde) tahakkuk eder” (Feyz, c.3, s.188)

Açıklama:Bu hadis-i şerif, imanın rukünlerini ifade etmektedir.Kişinin iki cephesi bulunmaktadır.Kalp ve kalıp.Kalbi ile Hakk a; kalıbı ile halka müteveccih bulunan insan, kalbin tasdiki ve dilin ikrarı ile hem halkın hem de Hakk`ın katında mü`min olur.Kalben tasdik bulunur ve fakat dil ile ikrar bulunmaz ise Allah ile kendi arasında mü min sayılırsa da halkın katında iman ehli olarak kabul edilemez.Zira insanlar, zahire göre hüküm vermek mevkiindedirler.Dil ile ikrar bulunur da kalben tasdik mevcut olmaz ise halkın yanında mü`min kabul edilse bile Allah`ın nezdinde mü`min sayılamaz.Zira kalbe iman girmedikçe kişi mü`min olamaz.

Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(3.Hadis) “İnanç ve iş (samimi) iki arkadaştırlar.Bunlardan biri, ancak diğeri (nin mevcud olması) ile iyi (ve makbul) olur.” (Feyz`ül-kadir, c.3, s.188)

Açıklama:İnanç kalbin; vazife ise bedenin işidir.İş, imanın mahiyetine dahil değilse de kemaline delil sayılmıştır.Bir kimse dini vazifeleri ihmal ettiğinde mü`min sayılırsa da kamil bir mü`min kabul edilemez.İyi iman, iyi işlerle gelişir.

Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(4.Hadis) “Rab olarak Allah`ı , din olarak İslam`ı ve Peygamber olarak da Muhammed (s.a.v)`i seçen kimse imanın tadını almıştır.” (Müslim, c.1, s.46)

Açıklama:Bir mü`minin kalbiyle imanın tadını alabilmesi için Allah`ın zat, sıfat ve fiillerini hoş ve güzel bulması lazımdır.Din olarak İslam`ın esaslarını her şey`e tercih etmek ve Muhammed (s.a.v)`i yüce bir peygamber olarak beğenip sevmek zorundadır.Aksi halde kalpte iman feyizlerini hissetmesi mümkün olamaz.
Kapanmış bir gözün, renk güzelliklerini, sağır bulunan kimsenin, güzel nağmeleri hissedemediği gibi, kalpteki gaflet perdelerini Allah ve Resulü`nün aşkı ve dini gayretle yıkılıp yırtılmadıkça imanın tadını almak kabil olamaz.

Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(5.Hadis)“Elbisenin eskidiği gibi içimizde ki iman da yıprar.Kalbinizdeki imanı yenileştirmesini Yüce Allah`tan isteyiniz.” (Feyz`ül-kadir, c.2, s.323)

Açıklama:Bazı söz ve hareketler, kalpteki iman bağını tamamen koparabilir.Haram olan bir şey`in helal olduğunu iddia etmek; dine ve dince mukaddes tanınan şeylere sövmek ve boğazına istavroz(haç) takmam gibi.Bir kısım söz ve hareketler de iman bağlarını yıpratır.İnsan, Cenab-ı Hakk`a düada bulunarak kalbindeki imanı yenileştirmesini ve kuvvetlendirmesini istemelidir.

Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(6.Hadis)“İmanınızı yenileyiniz. “La ilahe illAllah” demeyi çoğaltınız.” (Feyz`ül-kadir, c.3, s.34)


Açıklama:Resul-i Ekrem (s.a.v), etrafındaki ümmetlerine “İmanınızı yenileyiniz” buyurunca, ashap “İmanımızı nasıl yenileyelim?” diye sormuşlardı.Efendimiz de kendilerine kelime-i tevhidi çok söylemelerini emretmiştir.Müspet ve menfi kutupların birbirine sürtmesi ile meydana gelen enerjinin ampulü ışıttığı gibi, Allah`dan gayrı ilahları nefy ve Cenab-ı Hakk`ı ispat manasını taşıyan kelime-i tevhidi vird edinmekle kalpteki iman nuru şuleler saçmaya başlar.

Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(7.Hadis) “İmanın üstünlüğü (nü gösteren) dört haslet vardır: (ilahi) hüküm için sabır göstermek, kadere rıza, tevekkül için (gerekli) ihlas ve Rabb (inin emirlerin) e teslimiyet göstermektir.” (Feyz`ül-kadir, c.3, s.561)


Açıklama:Hadis-i şerifte belirtilen hasletlere sahip olmakla imanın zirvesine ulaşılır.Kişi; belalara tahammül, kazaya rıza, ihlas ve Allah`ın emirlerine inkıyat göstermek suretiyle kamil bir mü`min olur.

Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(8.Hadis) “İman altmış küsur şubedir, haya da imandan bir budaktır” (Buhari, c.1, s.8 )


Açıklama:Müslimin rivayet ettiği hadis metninde “Altmış” kelimesine karşılık “Yetmiş” lafzı bulunmaktadır.
Haya, imanın değerli bir meyvesidir.Utanma hissi ancak imandan doğmaktadır.Bu itibarla, iman olmayan kimsede haya yoktur.Utanması olmayan kimsenin imanı da kamil bir derecede değildir.
Haya herkeste iyidir amma, kadında daha iyidir.Bilhassa genç kızlarda eşsiz bir pırlanta gibidir.

Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(9.Hadis) “Resulullah (s.a.v) ensardan bir adamın yanına uğramıştı.O, kardeşini (aşırı) utangaçlıktan vazgeçirmeye çalışıyordu.Bunun üzerine Efendimiz “Onu (kendi haline bırak).Çünkü haya imandandır” buyurdu. (Buh., c. 1, s.11)


Açıklama:Günah olan şeyler, az da olsa haramdır.Aşırısı ise felaket sebebidir.Yeme, içme ve uyuma gibi mübah olan şeylerin kararı, yararlı; fazlası ise zararlıdır.
Allah sevgisi ve korkusu, vatan severlik ve haya duygusu gibi faziletler ve manevi hasletler, ne kadar fazla ise o derece makbuldür.Bir kimsenin, Allah`tan çok korkması; vatanını, canını feda edecek derecede sevmesi ve çok utangaç olması kusur değil, bil`akis meziyettir.

Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(10.Hadis) “İman, yetmiş bu kadar (veya altmışı aşkın) şubedir.Onun en üstünü LA İLAHE İLLAllah sözüdür.En aşağısı da yoldan eza (veren eşyayı) gidermektir.Utanma (hissi) de imandan bir budaktır.” (Müslim, c. 1, s.46)


Açıklama:İman, tevhid kökü üzerinde meydana gelmiş altı tane ana dal ve bunların üzerinde teşekkül etmiş budaklar ve dallar ile birlikte yetmişi aşmaktadır.Bu dalların değerce en üstünü, Allah`tan başka hiçbir ma`bud bulunmadığını kabul etmek ve yaymaktır.Umumi yollardan insanlara veya diğer canlılara cefa verecek şeyleri kaldırmak da iman dalları üzerinde yetişmiş bir budaktır.

Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(11.Hadis) “Allah`a inandım de doğru olmaya bak.” (Müslim, c. 1, s.47)


Açıklama:Hadis-i şerifin ravisi bulunan Abdullah es-sefaki, Peygamber efendimize “İslamiyet hakkında bana öyle bir söz söyleyin ki,sizden sonra artık hiçbir kimseye sormak ihtiyacını duymayayım” demişti.Efendimiz de ona hadis-i şerifteki tavsiyede bulunmuştu.

Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(12.Hadis)) “Kim, Allah`tan başka hiçbir ilah yoktur, Muhammed (s.a.v) Allah`ın Resulü`dür, diye şahitlikte bulunursa Allah onu cehenneme haram kılar.” (Müslim, c. 1, s.43)


Açıklama:Bir kimsenin kalbinde iman nurunu ışıtabilmesi için en azından icmali bir imana sahip olması gerekir.Bu inanç, imanın en küçük bir nüvesidir.Bundan aşağısında imandan eser yoktur.Bir insan, iman nüvesine sahip olur ve onu en kamil dereceye ulaştırmaya çalışırsa Allah onun vücudunu cehenneme haram kılar.

Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis(13.Hadis) “Kim Allah`tan başka hiçbir ilah olmadığına tek olup hiçbir ortağı bulunmadığına ve Muhammed (s.a.v) onun kulu ve resulü olduğuna, H.z İsa`nın Allah`ın kulu, cariyesinin oğlu Meryem`e ilkaa ettiği kelimesi ve onun tarafından nefh olunmuş bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şahitlik ederim” derse, Allah onu, sekiz cennet kapılarından hangisinden dilerse cennete koyar.” (Müslim, c. 1, s. 42)


Açıklama:Hadis-i şerifte Hz. İsa`ya Hıristiyanların izafe ettikleri beşer üstü sıfatlarla değil, Allah`ın kulu ve Peygamberi olarak inanmak gerektiğine işaret vardır.Hz. Meryem den doğması itiabariyle, o bir beşerdir.Fakat, Allah ın peygamberidir.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(14.Hadis) “Bir şey, bir kimse için takdir edilmeye görsün, o ille vukua gelmiş olur.” (İbni Mace, c. 1, 35)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

İman Ve İslam Hakkında Kırk Hadis


(15.Hadis) “Bir kul şu dört şeye inanmadıkça iman etmiş olamaz.Allah`tan başka hiçbir ilah bulunmadığına ve benim de hak bir din ile gönderdiği Resulü olduğuma şahitlik etmem, ölümü ve ölümden sonra tekrar dirilmeye inanmak ve kadere iman etmektir.” (Tuhfet-ül-ahvezi, c. 6, s.357)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi


Kırk Mevzuda Kırk Hadis

MollaCami.Com