Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(1.Hadis) -“Ramazan hilalini görerek oruç tutun.Şevval hilalini gördüğünüzde iftar edin.Şayet ay, bulut veya sis ile örtülmüş bulunursa otuzu sayınız.” (Müslim c.3,s.124)


Açıklama:Ramazan-ı şerif, hilalin görülmesiyle sabit olur.Şaban ayının yirmi dokuzuncu günü, Müslümanların hilali gözetmesi vaciptir.Şayet Ramazan hilalini görecek olurlarsa ertesi günü oruç tutmaya başlarlar.Havada sis veya bulut olursa Şaban ayını otuza tamamlamak gerekir.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(2.Hadis) -“Bir veya iki günün orucu ile Ramazanı karşılamayınız.Ancak bir adamın tutmayı adet edindiği bir oruç bu günlere tesadüf ederse varsın tutsun.” (Müslim c.3,s.125)


Açıklama:Bir Mümin mesela, haftanın pazartesi veya Perşembe günlerinde oruç tutmayı itiyad haline getirirse, bu gün Ramazan arefesine veya bir gün öncesine tesadüf etse onu tutmasında mahzur yoktur.Yasak olan, bir veya iki gün önceden Ramazan ayını karşılamaktır.

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(3.Hadis) -“Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapıları açılır, ateş-i cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar sıkıca bağlanır.” (et-Tergib vetterhib,c.2,s.97)


Açıklama:Bu mübarek ay geldiğinde, insanların cennete girmesini hazırlayan sebepler çoğalır.Cehennemle ilgili felaketler azalır.Müminleri saran ubudiyet feyzi, o dereceye ulaşır ki şeytanlar zincire vurulmuşçasına müminlere zarar vermeyecek hale gelir.

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(4.Hadis) -“Kim farz olduğuna inanarak ve Cenab-ı Haktan sevap umarak Ramazanda oruç tutarsa geçmiş günahları yarlığanır. (İbni Mace c.1,s.526)

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(5.Hadis)-“Allah yolunda harp ediniz, ganimete ulaşırsınız.Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz.Sefere çıkınız, zengin olursunuz.” (et-Tergib ve`t-Terhib c.2.s.3)

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(6.Hadis) -“Oruç, günaha karşı bir kalkan; ateşten koruyan sağlam bir kaledir.” (et-Tergib ve`t-Terhib c.2,s.3)

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(7.Hadis) -“Oruç, birinizin savaştan kendini korumaya çalıştığı kalkan, gibi bir kalkandır.” (İbni Mace c.1,s.525)


Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(8.Hadis) -“Her şey`in bir zekatı artırılması vardır.Vücudun temizliği de oruç ile olmaktadır.Oruç sabrın yarısıdır.” (et-Tergib ve`t-Terhib c.2,s.85)

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(9.Hadis) -“Kim Allah yolunda yürümüş olmak için bir gün oruç tutarsa,Allah da bu güne karşılık onu ateş-i cehennemden yetmiş yıl uzaklaştırır.” (et-Tergib ve`t-Terhib c.2 s.88)

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(10.Hadis) -“Ne kadar oruç tutan vardır ki, orucundan kendisi için açlıktan başka temin edeceği bir faydası yoktur.İbadet için ne kadar ayakta duranlar vardır ki, ayakta kalmasından kendisi için uykusuzluktan başka bir faydası yoktur.” (İbni Mace c.1,s.539)

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(11.Hadis)-“Kim yalanı ve yalanla iş çevirmeyi terk etmez ise onun yeme ve içmesini terk etmesine Allah`ın bir ihtiyacı yoktur.” (Buhari c.2,s.228)


Açıklama:Mümin, oruç tuttuğu zaman yalnız midesiyle değil vücudunun her uzvu ile İslami hükümlere uygun hareket etmelidir.Göz, harama bakmaktan; dil, yalan ve benzeri sözlerden; el, mal ve cana zarar vermekten uzak bulunmalıdır.İslam dinine aykırı davranış içinde olanın orucu kendisine bir fayda temin etmez.

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(12.Hadis) -“Oruçlu iken kimseyle sövüşme.Eğer biri sana söverse, “Ben oruçluyum” de ve ayakta isen oturuver.” (et-Tergib ve`t-Terhib c.2,s.148)

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(13.Hadis) -“Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır.Kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecektir.Onlardan başka bir tek kimse bile, onlarla birlikte bu kapıdan giremeyecektir. “Oruçlular nerede?” diye seslenilir.Sonuncuları da girdiği vakit kapı kapatılır.Artık buradan başkaca bir kimse giremez.


Açıklama:Orucun bedeni ibadetler arasında müstesna bir yeri olduğu gibi, cennete gidecek oldukları kapıda bile bir imtiyaza sahip olacaklardır.Onlar dünyada susuzlukla yanmış oldukları için, cennette tesnim çeşmesinden kanmış olacaklardır.Bu sebeple, cennete gidecekleri kapının adı bile Kanmışların kapısı diye isimlendirilmektedir.

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(14.Hadis)-İbn-i Abbas (r.a)`dan rivayet olunmuştur:

Yolculukta oruç tutanı da iftar edeni de ayıplama.Resulullah (s.a.v) seferde iken oruç tuttuğu gibi iftar da etmiştir. (Müslim c.3 s.141)


Açıklama:Takriben, 90 km mesafedeki bir yere yolculuk yapacak bir müminin iftar etmesine dinimizce ruhsat verilmiştir.Yolculuğun insana vereceği çeşitli yorgunluk ve üzüntüleri dikkate alan dinimiz, bu müsadeyi vermiş bulunmaktadır.Ancak, gücü yeten bir kimsenin seferde oruç tutmasının daha hayırlı olduğu Kuran-ı Kerim`in beyanı ile sabittir.Savaş halinde yolculuk yapan bir askerin kendisinden beklenen hizmeti tam yapabilmesi için oruç tutmaması evla olur.Bir sonraki Hadis-i şerifte bu manayı kuvvetlendirmektedir.

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(15.Hadis) -Seferde kendinizi zorlayarak oruç tutmanız bir takva değildir. (Müslim c.3 s.142)


Açıklama:Resulullah (s.a.v) efendimiz, bir yolculuk sırasında, arkadaşlarının üzerine gölge yaptığı bir kimse gördü ve etrafındakilere:

Buna ne oldu? buyurdu.Onlar:

Oruçludur cevabını verdiler.Efendimiz bunun üzerine bu hadis-i şerifi irad buyurdular.

Ramazan Ve Oruç Hakkında Kırk Hadis


(16.Hadis) -“Bu gün oruç tutmayanlar sevapta oruçlulardan ileri gittiler.” (Müslim,c.3,s.144)


Açıklama:Hz. Enes (r.a) dan nakledilen bu hadis-i şerifle ilgili malumattan öğreniyoruz ki bir sefer halinde ashab-ı kiramdan bir kısmı oruçlu, bazısı da oruç tutmamışlardı.Herkes sıcaktan korunmak için, elbisesiyle kendisini gölgeliyordu.Kimisi de eliyle güneşten başını korumaya çalışıyordu.
Oruç tutanlar baygın düşmüşler; tutmayanlar ise ayakta çalışmışlar ve çadırları kurup hayvanları sulamışlardı.Bunu gören efendimiz, bu hadis-i şerifi irad buyurdular.Netice: Rahat olan bir yolculukta iftar etmek ruhsat; oruç tutmak ise azimettir.Harp zamanında orucu tehir evladır.


Kırk Mevzuda Kırk Hadis

MollaCami.Com