Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(1.Hadis) “Kim bir günde nafile olarak en iki rekat namaz kılarsa, bunlara karşılık olarak, onun için cennette bir ev yapılır.” (Ebu Davud c. 2, s.18)


Açıklama:Bu on iki rekat nafile namaz, farz namazlardan önce veya sonra kılınan sünet-i müekkedeler olup şunlardr:

2 rekat sabah namazının sünneti;
4 rekat öğle namazının ilk sünneti;
2 rekat öğle namazının son sünneti;
2 rekat akşam namazının sünneti ve
2 rekat yatsı namazının son sünneti…

Bunları eda etmekte ebedi hayatın saadetine ulaşmak, cennete girmek müjdelenmektedir


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(2.Hadis) -“Aişe (r.a)`nın şöyle dediği rivayet olunmuştur: Resulullah (s.a.v), nafilelerden hiç birine, saban namazının farzından önceki iki rekate olduğu kadar sıkı bir şekilde devamlı değildi.” (Ebu Davud, c.2, s.19)


Açıklama:Farzların önünde ve sonunda bulunan sünnetler arasında en kuvvetlisi, sabah namazının sünneti olup vacip derecesinde müekked bir sünnettir.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(3.Hadis) -“Sabah namazının farzından sonra, güneş doğasıya kadar nafile namaz kılma müsadesi yoktur.İkindi eda edildikten sonra, güneş batasıya kadar nafile namaz kılmaya cevaz yoktur.” (Ebu Davud c.2,s.24; İbni Mace c.1,s.395)


Açıklama:Sabah namazı ile ikindi namazının farzından sonra, kerahet vakti girmemiş olsa bile, nafile namaz kılmak mekruhtur.Sabah namazının farzından sonra güneş doğasıya kadar; ikindinin farzından sonra güneş sararasıya kadar kaza namazı kılmak ta her hangi bir mahsur yoktur.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(4.Hadis) -“ Hazır olanlarınız, gaip olanlarınıza “Sabah`ın farzından sonra sehiv secdesi yapılan iki secdeden başka namaz kılmayınız” dediğimi ulaştırsın.” (Ebu Davud c.2,s.25)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(5.Hadis) -“Ali (r.a)`den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah (s.a.v), sabah ve ikindiden başka her farz namazın peşinden iki rekat nafile kılardı.” (Ebu Davud c.2,s.24)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(6.Hadis) -“Kim öğlenin farzından önce dört rekat, ondan sonra da dört rekat sünneti kılmak suretiyle korursa (vücudu) ateşe haram olur.” (Ebu Davud c.2,s.23; İbni Mace c.1,s.367)


Açıklama:Farzdan önce kılınacak dört rekat öğlenin ilk sünneti, farzdan sonraki dört rekat ise son sünnetidir.Aslında iki rekat olan son sünnete iki rekat daha ilave edip dörde tamamlamak müstehabtır.Bu husustaki büyük müjdeye nail olmak için öğlenin son sünnetini dört rekat olarak kılmalıdır.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(7.Hadis) -“Aişe (r.a)`den rivayet edilmiştir: Peygamber (s.a.v), öğleden önce dört, sabah namazından önce de iki rekat nafile namazı eda etmeyi terk etmezdi.” (Ebu Davud c.2 s.19)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(8.Hadis) -“Öğleden önce arada selam vermeksizin kılınacak dört nafile namaz için gök kapıları açılır.” (Ebu Davud c.2,s.23)


Açıklama:Öğle namazının dört rekatlık ilk sünneti için gök kapılarının açılması, bu namazın Allah katında sevimli oluşuna ve onun çabuk kabul olunacağına işarettir.Kul, dünya gailelerinden ve nefsani heveslerden uzaklaşır.Fikir semasındaki kapalı kapıları, ubudiyet anahtarı ile açar ve namaz makamında vecd ile coşarsa Cenab-ı Hakta rububiyet tecellileriyle gök kapılarını açar.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(9.Hadis) -“İkindinin farzından önce dört rekat sünnet kılanı, Allah her tehlikeden esirgesin.” (Ebu Davud c.2,s.23)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(10.Hadis) -“Kim geceleyin kalkar ve karısını da uyandırır da beraberce iki rekat namaz kılarlarsa Allah`ı çok zikreden erkekler ve kadınlardandır diye yazılırlar. (Ebu Davud c.2 s.70)


Açıklama:Alla`ı hatırlayan ve sık sık anan kimse, mana kervanına katılabilmek için, geceleyin kalkıp sessizce zahidler katarına katılmalıdır.Ailesinin de arzusu varsa onu da uyarmalı , gönül çerağını yandırmalı ve vecd bineği ile rıza diyarına yol almalıdır.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(11.Hadis) -Abdullah b.Amr b. El-As`den kendisine hitaben Resulullah (s.a.v)`in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
“Ey Abdullah, sen falanın benzeri olmayasın! O, gece uyanıp kalkar da gece ibadetine durmayı terk eder.” (Müslim c.3, s.146)


Açıklama:Gece uykudan kalkıp teheccüd namazı kılmak, sünnettir.İki rekatta bir selam verilir.En az iki, en fazla sekiz rekat olarak kılınacak bu namazın büyük bir sevabı vardır.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(12.Hadis) -“Abdullah b. Ebi Kays Hz. Aişe (r.a)`in şöyle dediğini rivayet etmiş bulunmaktadır: “Geceleyin kalkıp namaz kılmayı terk etme.Zira, Allah`ın Resulü onu terk etmezdi.Hasta veya yorgun olduğu zamanlarda bile oturarak kılardı.” (Ebu Davud c.2,s.32)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(13.Hadis) -“Biriniz mescide girdiğinde, oturmadan önce, iki rekat namaz eda etsin.” (Buhari c.1, s.114; Müslim c.2,s.155)


Açıklama:Her hangi bir camiye ziyaret veya buna benzer bir sebeple girildiğinde, oturmadan önce, iki rekat nafile namaz kılmak müstehabtır.Kılınacak farz namaz ile de bu vazife yerine gelmiş sayılır.Şayet kerahet vakti ise “SÜBHANELLAHİ VEL-HAMDÜ LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHÜ VELLAHÜ EKBER” demelidir.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(14.Hadis) -“Kim DUHA`nın çifti iki rekatına devam ederse günahı, deniz köpüğü kadar çok olsa bile yarlığanır.” (İbn-i Mace, c.1,s.440)


Açıklama:Kerahet vakti çıktıktan sonra istiva vaktine kadar en azı iki, en çoğu on iki rekat olmak üzere kılınan namaza “DUHA” namazı adı verilmekte ve müstehab bulunmaktadır.Sekiz rekat kılınması efdal olup, iki rekat`te bir selam verilir.


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(15.Hadis) -“Resulullah (s.a.v), duha namazını dört rekat kılardı.Bazen Allah`ın dilediği kadar artırdığı olurdu.” (Müslim c.2,s.157)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi

Sünnet Namazlar Hakkında Kırk Hadis


(16.Hadis)-“Kim akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılar ve aralarında selam verdikçe kötü bir kelam konuşmaz ise kıldığı rekatlar, on iki yıllık ibadet sevabına denk olur” (İbni Mace, c.1,s.369)


Kaynak:Osmanlı Yayınevi


Kırk Mevzuda Kırk Hadis

MollaCami.Com