Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Kurban Hakkında Kırk Hadis

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(1.Hadis) “Kurbanların faziletçe en üstünü, değerce en pahallı olanı ve vücutça en semizidir.” (Fayz`ül-kadir,c.2,s.427)


Açıklama:Kurban, Allah için ibadet niyetiyle kesileceğinden en iyi ve besili, kusursuz ve kıymetli olması gerekir.Kasabın kesmediği, celebin olmadığı ve halkın rağbet etmediği şeyleri kesivermekle borç ödenmiş olsa bile ilahi rızaya ulaşmak kabil olmaz.

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(2.Hadis) -“Ey insanlar, kurban kesiniz ve onun akıtılan kanı karşılığında sevap ümit ediniz.Zira kan, her ne kadar yere düşüyorsa da hakikatte Aziz Ve Celil olan Allah`ın himayesine düşür.” (et-Tergib ve`t-Terhib c.2,s.155)

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(3.Hadis) -“Kim gönül hoşluğu ile, Allah`tan sevap umaraktan kurbanını keserse, onun için ateşten koruyan bir perde olur.” (et-tergib ve`t-Terhib c.2,s.155)

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(4.Hadis) -“Kimin için mal genişliği olur da kurban kesmezse sakın bizim namazgahımıza yaklaşmasın.” (Feyz`ül-kadir c.6,s.208)

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(5.Hadis) -Zeyd b. Erkam`dan şöyle dediği rivayet olunmuştur: Allah Resulünün ashabı “Ey Allah`ın Resulü, bu kurbanların mahiyeti nedir?” dediler.Resul-i Ekrem:

“Babanız Hz. İbrahim`in sünnetidir.” buyurdu.Ashap:
“Ya Resulullah, bu hususta bize ne vardır?” dediler.Efendimiz:
“Her kıl karşılığında bir hasene (sevap) vardır” cevabını verdi.Ashap:
“Ey Allah`ın Resulü, yün de böyle mi dediler?”Resulullah (s.a.v) :
Evet, yünden her tel karşılığında da bir sevap vardır.” buyurdu. (İbni Mace c.2,s.1045)

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(6.Hadis) -“Kefen`in hayırlısı, izar ve lifafedir.Kurbanın hayırlısı, boynuzlu olan bir koçtur.” (İbni Mace c.2,s.1046)

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(7.Hadis) -Ebu Said (r.a) dan rivayet edilmiştir: Resulullah (s.a.v), güçlü boynuzlu bir koç kurban etmişti.Siyah ağzı ile yer, siyah ayaklar ile yürür ve siyah göz ile bakardı.” (İbni Mace c.2,s,1046)


Açıklama:İbarede, metne sadık kalmak için böyle tercüme ettik.Resul-i Ekrem efendimizin kestikleri koç, gücü kuvveti yerinde, boynuzlu, ayakları ve ağzı siyah, gözleri kara idi.

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(8.Hadis) -Hz Ali (r.a)`dan şöyle dediği rivayet olunmuştur: Resulullah (s.a.v), bize kurban olarak alınacak hayvanın göz ve kulağına bakmamızı ve kusurlu olmamasına dikkat etmemizi emretti.” (İbni Mace,c.2,s.1050)


Açıklama:İki gözü veya bir gözü kör olan yahut kulakları kesilmiş bulunan bir hayvan kurban olmaz.

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(9.Hadis) -Resulullah (s.a.v), boynuzu kırık ve kulağı kesik olan hayvanı kurban etmekten bizleri nehyetti.” (İbni Mace c.2,s.1051)


Açıklama:Her iki boynuzu veya biri kırık olan hayvan, kurban olmaz.Fakat doğuşta boynuzsuz olursa, kurban olabilir.

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(10.Hadis) -“Altı ayını doldurmuş kuzu, koyundan (bedel kurban edilmesi) caizdir.” (İbni Mace c.2,s.1049)

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Hiç bir kul, kurban günü, Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zîra, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıl1arıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyle ise, onu gönül hoşluğu ile ifâ edin."

Tirmizî, Edâhî 1, (1493); İbnu Mâce, Edâhî 3, (3126). Rezîn şunu ilave etmiştir: "Kurban sahibine, hayvanın her bir tüyü için sevap vardır. "

KÜTÜB-İ SİTTE 1146

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(11.Hadis) -“Ancak yaşını doldurmuş davarı kurban ediniz.Bu yaşta kurban bulmak üzerinize zorluk verdiğinde koyun cinsinden altı ayını doldurmuş kuzuyu kesebilirsiniz.” (Müslim c.6,s.77; İbni Mace c.2,s.1049)


Açıklama:Hadis-i şerifte nefiy edatından sonra gelen “illa” kasır ifade etmektedir.Bu sebeple, yaşını doldurmuş davarın kurban edilmesi öncelik ifade eder.Bu yaşta kurban bulmak zor olduğunda, altı ayını doldurmuş kuzunun kurban edilmesi, istisnai bir hüküm olarak tecviz edilmektedir.

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(12.Hadis) -“Babasına lanet edene ve Allah`tan gayrisi için hayvan kesene Allah lanet etsin.” (Müslim c.6,s.84)

Kurban Hakkında Kırk Hadis


(14.Hadis) -“Resulullah`ın zamanında bir ara deve azalmıştı da O, ashaba, sığır kesmelerini emretmişti.” (İbni Mace c.2,s.1047)

allah razı olsun hocam.mevlamız kurbandan mahrum etmesin.

Amin Kardeşim.Mevlam Cümlemizden Razı Olsun İnşaAllah..


Kırk Mevzuda Kırk Hadis

MollaCami.Com