Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Rüzgarın çeşitleri ve isimleri..

RÜZGARIN ÇEŞİTLERİ VE İSİMLERİ..

Bekir bin Abbas buyurdular: Şu dört rüzgâr, bulutlar üzerinde çalışmadıkça buluttan bir damla yağmur çıkmaz.

Sabâ rüzgârı, bulutlan heyecanlandırıp harekete geçirir.

Cenûb (güney) rüzgârı, onu takdir eder, biçer.

Debûr rüzgârı (mağrib yeli, yâni batıdan esen rüzgâr), bulutlan aşılar.

Şimal (kuzey) rüzgârı, bulutlan birbirinden ayırır.

Rüzgârların aslı bu dördüdür.


Şimal rüzgârı, Şam (Kuzey) tarafından eser.
Cenûb rüzgârı, onun mukabilinde yâni zıddı olan rüzgârdır.

Sabâ rüzgârı, doğudan eser.

Debûr rüzgârı, onun mukabilinde esen rüzgârdır, yâni batıdan eser.


Abdullah bin Amr bin As (r.a.) buyurdular:

Rüzgârlar sekiz türlüdür. Bunların dördü rahmet, dördü de azabtır.


Rahmet olan rüzgârlar:


Nâşirât; bu tabii rüzgârdır.

Mübeşşirât; bu yağmuru müjdeleyen rüzgârdır.

Levâkıh; bu ağaçları aşılayan rüzgârdır.

Zâriyât; toprak ve başka şeyleri, kırıp ufalayan rüzgâr.


Azab olan rüzgârları:


Sarsar, Akîm; bu iki rüzgâr, karada olur.

Âsıf, Kâsıf; bu iki rüzgâr da denizde olur.

Akîm rüzgârı, ne bulutları ve ne de ağaçlan aşılamayan rüzgârdır.
Âsıf rüzgârı, çok şiddetli esip, çadırları yerlerinden söken fırtınadır

Ruhulbeyan

Allah razı olsun

Allah c.c razi olsun kardeşim.


Hadis ve Sünnet

MollaCami.Com